dinsdag, juli 31, 2012

zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Onder de titel 'Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering' worden de netwerken van relaties binnen de geestelijke gezondheidszorg belicht: patiënt, hulpverlener, familie, maatschappij en regulerende of financierende instanties (werkgevers, ggz-instellingen, overheden). In een ideaal scenario zijn deze relaties perfect op elkaar afgestemd en gericht op het herstel van de patiënt. In minder gunstige scenario’s kan sprake zijn van hiaten, overlap, misverstanden tot zelfs misbruik en stigma.

Deze relaties zijn dynamisch. Zij wisselen naargelang van de mentale en functionele toestand van de patiënt (al dan niet beslissingsbekwaam, arbeidsgeschikt), aard van zorgverlening (mobiel, aan huis, ambulant, bemoeizorg, semi-residentieel, residentieel,…), maatschappelijke en financiële context.

Actuele trends in de geestelijke gezondheidszorg zijn hierbij van groot belang: toenemende aandacht voor patiëntenrechten, vermaatschappelijking van de zorg, de herstelgedachte, geïnformeerde keuze als alternatieven voor een paternalistisch model, participatie van patiënten en familie, kritiek op de aanwending van dwang, de uitbouw van zorg voor forensische patiënten.

Tijdens het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres komen deze en vele andere onderwerpen aan bod. Beter in kaart brengen van de verschillende relaties (troeven, beperkingen, uitdagingen, gevaren) kan leiden tot betere organisatie van zorg, betere uitkomst voor patiënt, familie, hulpverlener en maatschappij.


Dit zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres gaat door op 18 en 19 september 2012 te Antwerpen. 

Geen opmerkingen: