zondag, juli 08, 2012

Kwartier maken

Ons buurtwerk rond campus Sleidinge en de integratie van de patiënten in onze gemeente heet in Nederland "kwartier maken". De meest bekende schrijfster rond dit onderwerp is Doortje Kal.


De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond of anderen die met uitsluiting te maken hebben.

We bereiden op dit ogenblik een studiedag voor rond dit onderwerp. In de vorige vergadering waren reeds twee buurtbewoners aanwezig. Naast deze mensen en de professionelen zullen ook patiënten en expsychiatrische patiënten bij de organisatie betrokken worden.  

Geen opmerkingen: