dinsdag, juni 23, 2015

Een hoopvolle toekomst

We vergaderen om de veertien dagen in het buurtcentrum van de wijk waar onze psychiatrische instelling is gelegen. Terwijl we een interessante discussie hebben over stigma zien we door het raam één van de meegekomen patiënten een kruiwagen voortduwen met daarop bouwmateriaal. De eigenaar van de kruiwagen loopt broederlijk naast hem. Blijkbaar was het voor de oude man te zwaar om het voertuig voort te duwen. Ze zijn in gesprek met elkaar: de jonge patiënt en de oude buurtbewoner. Het is een beeld dat ik koester. Die twee mensen naast elkaar, samen optrekkend... De behulpzame jongeman, hopend op een mooiere toekomst, en zich niets aantrekkend van de vooroordelen die de oude bewoner uit over de patiënten van onze instelling.

donderdag, juni 11, 2015

Doortje Kal op bezoek!

Bezoek van Doortje Kal in Sleidinge

Vandaag kwam Doortje Kal helemaal uit Amsterdam (www.Kwartiermaken.nl) op bezoek voor enkele uren. Uiteraard hadden we het over Kwartiermaken in Nederland en in Vlaanderen en over de manieren waarop we dit nog meer in de aandacht konden brengen. Het gaat over ruimte creëren voor mensen met psychisch kwetsbaarheid, over zoeken naar manieren om mensen opnieuw te integreren in de maatschappij en dus ook over mensen weghalen uit psychiatrische instellingen. Ze kwam op bezoek in Sleidinge, op de rehabafdeling, maar ook op onze tentoonstelling in de bibliotheek van Sleidinge. Ze was ontroerd door onze verhalen...
dinsdag, juni 02, 2015

werken met de buurt....

Ik was deze avond best trots op de manier waarop buurtbewoners van de psychiatrische instelling mee komen praten over de relatie tussen de buurt en de instelling. 
Eén van de punten op de agenda deze avond is dat de frituur tegenover de instelling, de plaats waar 11 jaar geleden een ex-patiënt twee buurtbewoners doodschoot, hopelijk binnenkort zal worden afgebroken. We voorzien, samen met het gemeentebestuur, dat we net deze plaats een bestemming kunnen geven als ontmoetingsplaats tussen patiënten en buurtbewoners. Eén voorstel is om op die plaats een kiosk met zitbanken te laten bouwen. Kiosk is immers de naam voor onze groep (hulpverleners, patiënten en buurtbewoners) die bijeen komt om integratie-projecten voor de buurt te organiseren, Er komen een aantal bevragingen en overlegmomenten om de buurt en de instelling heel veel inspraak te geven in hoe die plaats er in de toekomst zal uitzien. Het wordt onze plaats, die van iedereen die het goed voorheeft met goed samenleven, dus ook met de burgers die uit de psychiatrie komen