dinsdag, december 15, 2009

overlegplatform

Woensdagavond is er een nieuwe bijeenkomst tussen buurtbewoners en personeelsleden van het psychiatrisch centrum.
Op de agenda staat ondermeer de voorstelling van afdeling Teplice en ook een voorstelling van het fotoproject dat als werktitel Geest heeft meegekregen. Buurtbewoners werden uitgenodigd om trouwfoto's die werden genomen in de tuin van onze instelling binnen te brengen. We bereiden een tentoonstelling voor. Maar dit project houdt veel meer in. Wil u meer weten? Kom gerust langs... op woensdagavond 16december om 20.00u in de polyvalente zaal, Weststraat 135.

interview met een rouwclown

Een clown op een begrafenis. het lijkt op het eerste zicht weinig respectvol tot je er meer over verneemt...
Cliniclowns en rouwclowns gaan een beetje op dezelfde manier te werk. Respectvol, zonder mensen voor gek te zetten. Maar in één opzicht verschilt de benadering. "Bij cliniclowns gaat het erom de kinderen af te leiden van hun ziekte". Rouwclowns doen bijna het tegenovergestelde: ze maken misschien juist wel verdriet los. Wie dat wat lijkt, kan een rouwclown aanvragen bij de begrafenisondernemer.

Wil U meer weten over wat een rouwclown doet kom dan langs voor het Kioskinterview op vrijdag 18 december 2009 om 10.15u in vergaderzaal 1 van het psychiatrisch centrum in Sleidinge.

vrijdag, december 11, 2009

wakker 's nachts

Iemand is opgenomen in de psychiatrische instelling en kan 's nachts niet inslapen. Hij gaat in de rookliving zitten. Hij geeft me de dag erop de volgende tekst.

Vluchtige gesprekken vol weemoed vullen de kamer. Rook dwarrelt op, alsook de geesten die zich een weg banen doorheen de hoofden van de personen, beesten die slechts personages lijken uit een ver verleden. Behofte aan scherpte en diepte is er nodig om de geesten te begrijpen. Per vergissing stapelen de sigaretten zich opeen. Koffietassen worden verzet en de tijd verandert, alsook het evenwicht in de ruimte. De deur zwaait open en daar staat magere Piet, die algauw de geesten wegjaagt en een grap begint te vertellen over blonde vrouwen. De dageraad breekt aan en het zonlicht valt binnen doorheen de waas van rook. Voorlopig lijkt de nacht voorbij, maar er zijn nog enkelingen die de maan vasthouden. Een maan met een triestige blik.