zaterdag, juli 28, 2012

Bericht uit Nederland: zorg aan huis voor psychiatrische patiënten

In Nederland wil de overheid dat psychiatrische patiënten die beschermd wonen, zelfstandig gaan wonen. Ambulantisering, noemt men dit. Uitgangspunt is dat ambulante (woon-)begeleiding goedkoper is dan beschermd wonen omdat iemand in z'n eigen huis woont in plaats van in een instelling en omdat het contact tussen begeleider en cliënt minder intensief is. 
Het ambulante netwerk waarop deze cliënten moeten terugvallen, dient daar dan wel op ingericht te zijn. En dat lijkt momenteel nog niet het geval. De huidige ambulante cliënten geven aan dat zij zelfs tekorten ervaren in de ambulante ondersteuning op het gebied van sociale participatie, dat wil zeggen bij werk (vinden), dagbesteding en sociale contacten.
Meer hierover kan U lezen in Trouw

Geen opmerkingen: