maandag, juli 30, 2012

Een derde van rusthuisbewoners neemt antipsychotica

Eén op de drie rusthuisbewoners in België neemt antipsychotica, meestal tegen gedragsstoornissen ten gevolge van dementie. De langdurige behandeling kan allicht gestopt worden bij drie op de vier van de naar schatting 40.000 bejaarden die ze gebruiken, zo concludeert Majda Azermai in haar doctoraatsproefschrift in de Medische Wetenschappen (Ugent). Bron: De Morgen (6 juli 2012)

Geen opmerkingen: