vrijdag, maart 28, 2008

de gemeente en de psychiatrische instelling

Op 11 april organiseren we een ontmoeting tussen bestuursleden van de gemeente Zoersel en de gemeente Evergem. Katryn Schryvers, burgemeester van Zoersel, is zeer begaan met de bewoners en patiënten van het psychiatrisch centrum Bethanië. Ook in de gemeente Evergem is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen gemeente en psychiatrische instelling.

Katrien Schryvers zal een korte uiteenzetting geven over de manier waarop de samenwerking is tot stand gekomen. De instelling was eerst en het dorp is er achteraf rond gegroeid. Dit alleen al zorgt voor een speciale verstandhouding. Een aantal gemeentediensten moet verhuizen en zal binnenkort onderdak vinden in gebouwen die op het terrein van de instelling staan. Eén van de ideeën van burgemeester Schryvers is het installeren van een peterschap voor psychiatrische patiënten door verenigingen van de gemeente. Hierbij zouden verenigingen er zich op toeleggen om extra laagdrempelig te functioneren voor een psychiatrische patiënt, om daardoor de kansen op reïntegratie te verbeteren.

Voor de gemeente Evergem zullen schepen Johan Van Hove en schepen Filip Lehoucq aanwezig zijn en onder voorbehoud schepen Joke Schauvliege. Wijkagent Geert Martens komt uitleg geven over zijn werk. We voorzien vooral mogelijkheid tot uitwisselen van ideeën en discussie.

Deze bijeenkomst gaat door in het gemeentehuis te Evergem om 10.30u. Wil U aanwezig zijn? Geef dan een seintje via tel 09/358.05.24

programma over psychiatrie

Detlef Petry, psychiater die werkt in Maastrichtse instelling Vijverdal, is al jaren aan het werk met chronische psychiatrische patiënten.

Maandag 31 maart op nederland 2 in het programma NCRV Dokument om 22u50 is er een documentaire met als titel: "Uitbehandeld, maar nog niet opgegeven".
Humo schrijft: " De Nederlands-Duitse psychiater Detlef Petry werkt op de langverblijfafdeling van Vijverdal in Maastricht. Ook al zijn de patiënten uitbehandeld, dat betekent voor hem niet dat ze zijn opgegeven. Petry luistert naar hen en gaat mee in hun gekte. Voor Petry staat niet de patiënt maar de mens centraal." De documentaire zal ongeveer anderhalf uur duren.

In "Uitbehandeld, maar niet opgegeven" volgt filmmaker en Nipkowschijfwinnaar Rob Hof de psychiater Detlef Petry en zijn ‘opgegeven’ patiënten. Een patiënt, Jean-Marie, werkt op de grote vaart, raakt verslaafd aan drugs en eindigt in een psychose. Hij hoort stemmen en wordt agressief. Marian leeft al 20 jaar in haar eigen waanwereld. Ook zij hoort stemmen in haar hoofd en is zwaar depressief. Met 150 andere patiënten wonen Jean-Marie en Marian in psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal in Maastricht. Allemaal zijn ze opgegeven door de reguliere psychiatrie. Groepsgesprekken, dagtherapieën en medicijnen hebben voor hen geen zin meer.

De Nederlands-Duitse psychiater Detlef Petry werkt op de langverblijf-afdeling van Vijverdal. Ook al zijn de psychiatrische patiënten uitbehandeld, dat betekent voor hem niet dat ze zijn opgegeven. Petry luistert naar hen en gaat mee in hun gekte. Hij neemt ze mee uit winkelen, viert Sinterklaas met ze en gaat met ze op zoek naar plekken die voor hen dierbaar zijn. Voor Petry staat niet de patiënt, maar de mens centraal. De deur van zijn kantoor staat altijd open. Hij probeert het gebruik van medicijnen te voorkomen. Niet de patiënten wegstoppen en platspuiten, maar op een gelijkwaardige manier met ze omgaan. Het is voor Petry de enige wijze waarop genezing mogelijk is.

Petry emigreerde dertig jaar geleden vol idealen naar Nederland. Als jonge psychiater en kind van de oorlog verzette hij zich tegen het optreden van de machthebbers en de geringe tolerantie in Duitsland. Voortdurend was hij bezig met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, ingegeven door zijn achtergrond. Zijn vader was als SS’er in Nederland direct betrokken bij oorlogshandelingen. Met zijn emigratie naar Nederland wilde Petry zijn eigen ‘Wiedergut-machung’ uitvoeren. Als Duitser, maar ook als psychiater.

Inmiddels is Detlef Petry de eminence grise van de Nederlandse psychiatrie. Op handen gedragen én omstreden door zijn uitgesproken ideeën en dagelijks gevecht tegen de verzakelijking. In een eerder gehouden debat naar aanleiding van de documentaire Het gelijk van mijn tante over het onvermogen van de hulpverlening reageerde hij geschokt omdat daarin pijnlijk duidelijk wordt hoe het niet moet, maar wel gaat in de praktijk.

Uitbehandeld, maar niet opgegeven werd eerder uitgezonden op 29 november en 6 december 2004.
Regie Rob Hof, Producent Hoffilm.

zaterdag, maart 22, 2008

Geen zwerfvuil in onze buurt

Andermaal werken patiënten, personeel en buurtbewoners van het psychiatrisch centrum sleidinge samen. Dit keer werd zwerfvuil geruimd.


Op Goede Vrijdag zette de hemel de sluizen helemaal open. (dat kon trouwens niet gezegd worden van de ambtenaren ter hoogte van de sluis van Evergem). Maar deze morgen, op stille zaterdag, scheen de zon volop en bleven de sluizen dicht (de schippers ter hoogte van de sluis van Evergem waren dan weer verheugd over het openen van de sluis). Zo bleek iedereen tevreden vandaag: schippers, maar ook de deelnemers aan het ruimen van het zwerfvuil. Het is prettiger op stap te gaan als het droog blijft.
We verzamelden om 9.00u aan de receptie van de instelling. Geert Martens, onze wijkagent, kwam personeelsleden, patiënten en buurtbewoners even moed inspreken.
Platgereden blikjes, kroonkurken, sigarettenpeuken, stukken plastiek, autovelgen... alles werd opgeraapt, in zakken gestopt en op de aanhangwagen weggebracht. Meest bijzondere vondsten deze keer waren washandjes, een trui en twee rollerskates.
Na het werk werd tijdens een maaltijd nog gezellig nagepraat. Iedereen bedankt voor de samenwerking.

donderdag, maart 20, 2008

De Pompe organiseert

Graag nodigen we je uit op één van de volgende activiteiten van de socio-culturele vereniging De Pompe.

Op ZONDAG 13 April 2008 bezoeken we RONSE. Deze relatief onbekende taalgrensstad heeft een rijk verleden. We organiseren een gevarieerd programma waarbij de levendige demonstratie van textielmachines én het bezoek aan de art nouveau-parel enkel in groep kunnen.

Meepikken dus, en wacht niet te lang met inschrijven want maximum 25 deelnemers toegelaten!

bel op het nr. 09/357 49 08

vrijdag, maart 14, 2008

Westvoordekermis 2008

Na een onderbreking van een zestal jaar zal er dit jaar een nieuwe editie doorgaan van Westvoordekermis. En dit op 22- 23 - 24 augustus. Westvoorde is het gebied dat de hele Weststraat en alle straten links van de Weststraat (komende van de Weegse naar het dorp) omvat.

Vanuit het Overlegplatform psychiatrisch centrum Sleidinge willen we graag meewerken aan het uitbouwen van deze kermis. Alle geïnteresseerden zijn welkom in café Klein Sleine op woensdag 19 maart om 20.00u.