woensdag, maart 15, 2017

studiedag Kwartiermaken 16 mei 2017

Studiedag Hoop Verlenen. Herstel & Kwartiermaken
dinsdag 16 mei 2017, Gent

Is het een goed beeld: Kwartiermaken? Wie zal het zeggen?
Het is een militaire term voor het klaarmaken van een bivakplaats van het leger op het einde van de dag. Kwartiermakers gaan voorop en zoeken een veilige plek, waar voedsel en warmte beschikbaar is.
Het was Doortje Kal die het begrip een draai gaf: creëer een veilige, warme plek voor deze psychisch kwetsbare persoon die een goed leven wil leiden tussen andere mensen, en die kan kiezen zoals anderen kunnen kiezen: een buurt, een woning, werk, plezier maken. Sommigen spreken wel eens van vermaatschappelijking. Wel ja, waarom niet?
Peter Dierinck, kwartiermaker avant la lettre, stuwt de werkgroep kwartiermaken van het Vlaams Herstel-platform in haar reisvergaderingen doorheen Vlaanderen. Zijn luisterend oor leidde zijn pen. Het werd een boek. Ergens schrijft hij: ik zou graag hoopverlener zijn. Want hoop – een van de kernelementen van herstel – is wat mensen kracht geeft.
Dat is het thema van deze dag: hoe kunnen we hoop-verlenen aan mensen die het moeilijk hebben?

Komen o.a. daarover getuigen:
Philippe Delespaul, die overtuigd is dat de wijk de maat is van goede ggz.
Harry Gras, die schetst hoe een leefbaar evenwicht een voortdurende oefening blijft.
Doortje Kal, die met verwondering ziet hoe Vlaanderen Kwartiermaken tracht op de kaart te zetten.
De burgemeester van Evergem, directeur van Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge

op deze pagina kan U inschrijven

We gaan er aan beginnen... de werken aan het buurtpleintje in de Weststraat, Sleidinge, starten op zaterdag 1 april (geen aprilgrap) van 9.00u tot 12.00u.
Er zijn heel wat vergaderingen aan vooraf gegaan maar eindelijk is het zover. We werken aan een overdekte ontmoetingsplaats, een herdenkingsteken, een petanquebaan, een boekenruilkast, een insectenhotel en een tentoonstellingswand.
We kijken er naar uit om patiënten, ex-patiënten, personeelsleden en buurtbewoners van het psychiatrisch centrum te ontmoeten op het pleintje rechtover het station in Sleidinge. Deze eerste voormiddag zullen we de palen zetten die het fundament moeten worden voor de overdekte ontmoetingsplaats. Een deskundige zal aanwezig zijn om de werken te coördineren.
Wil U graag meewerken of gewoon een kijkje komen nemen. U bent welkom. Wie meewerkt graag eerst een seintje aan peter.dierinck@pcgs.be. Ook op zaterdag 8 april en zaterdag 15 april, eveneens van 9.00u tot 12.00u kan U komen meewerken. #evergem #kwartiermaken #sleidinge