dinsdag, juli 19, 2011

Te Gek!?


Misschien zag U gisteren de uitzending van "Vive Le Vélo" waarin Helmut Lotti aandacht vroeg voor de beeldvorming rond geestelijke gezondheid. Heel even werd ook verwezen naar de initiatiefnemer Marc Hellinckx. Die man zet zich al jaren in om vooroordelen rond psychiatrie bij te sturen. Prachtig werkt dat steeds meer lijkt te lonen. Ik ontdek net dat je in de Standaard de hele rit van de fietsende Te Gekkers kon volgen. Lees hier meer.

woensdag, juli 13, 2011

overlegplatform 31 augustus (deel 2)

Voor de bijeenkomst van 31 augustus zijn we blij beroep te kunnen doen op de werkgroep ervaringsdelen ( Aanloophuis Poco Loco. Deze werkgroep ontstond in 2008. Verschillende bezoekers van het Aanloophuis wilden iets doen met hun ervaringen in de Geestelijke Gezondheidszorg. Na verschillende binnen – en buitenlandse bezoeken werd er voor het uitwerken van de levensverhalen gekozen. Aan de hand van hun levensverhaal en hun ervaring in de geestelijke gezondheidszorg willen de leden van de werkgroep vorming en voorlichting geven. Dit vooral aan scholen en professionelen. Vanuit hun eigen invalshoek belichten zij psychische en emotionele problemen.
Anderzijds wordt er op beleidsniveau gewerkt. Ervaringsdeskundigen gaan mee nadenken over de huidige trends in de zorgvernieuwing en vermaatschappelijking van de zorg. Ze brengen hun expertise in op de verschillende overlegmomenten om zo de zorg meer op maat van de patiënt te maken.

overlegplatform op 31 augustus

Op woensdag 31 augustus is U als inwoner van Sleidinge (Evergem) welkom voor een speciale bijeenkomst van het Overlegplatform. Er zal een uiteenzetting gegeven worden door Rik Rigolle (directeur patiëntenzorg) over de vermaatschappelijking van de psychiatrie. Er zijn een aantal veranderingen op komst die de integratie van patiënten en ex-patiënten zouden moeten verbeteren. Een opname in een instelling kan misschien voorkomen worden door een betere thuiszorg. Opnames zijn minder vanzelfsprekend.

Patiënten, ex-patiënten maar ook familieleden worden betrokken in dit
hele proces. Op de bijeenkomst in augustus laten we hen dan ook zelf aan het woord. Het woord ervaringsdeskundige wordt niet langer meer alleen gebruikt als het over armoede gaat. Ook van patiënten kunnen we leren waar de moeilijkheden schuilen bij de reïntegratie. Ze hebben het over hun ervaringen op vlak van wonen, werk en vrije tijd.

Op de bijeenkomst van 31 augustus is het de bedoeling dat buurtbewoners, personeelsleden maar ook patiënten en ex-patiënten met elkaar in gesprek gaan. We kunnen rekenen op de aanwezigheid van patiënten en ex-patiënten uit de werkgroep ervaringsdelen. (zie kader) We hopen op deze manier te kunnen werken rond oordelen en vooroordelen die de integratie kunnen bevorderen of in de weg staan. Er zullen ook kunstwerken van patiënten te zien zijn en U kan er proeven van
door hen gemaakt gebak. Kortom het zou een aangename en leerrijke ontmoeting kunnen worden. Na de bijeenkomst is er mogelijkheid tot informeel contact bij een drankje in de cafetaria van de instelling