studiedag kwartier maken dinsdag 7 mei 2013 in de Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent


 PROGRAMMA

 vanaf 9.00u ontvangst

 9.30u verwelkoming door Dr.Stephan De Bruyne: Psychiater psychosezorg  in St-Hiëronymus te Sint-Niklaas Voorzitter sectie langdurige zorg en rehabilitatie van de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie);

9.40u woord vooraf door Roel De Cuyper (directeur psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge)

10.00u Peter Colle Intern Evaluator - Lokale Preventie en Veiligheid Administratief adjunct van de directie Departement Strategie&Coördinatie - Stad Gent; "Van kwartieragent tot kwartiermaker"

10.45u Doortje Kal: bijzonder lector kwartier maken (werken aan ruimte voor anders zijn (Hogeschool Utrecht) wordt geïnterviewd door Peter Dierinck (psycholoog PCGS en casemanager Mobilteam Gent-Noord)

11.30u feedback door ervaringsdeskundigen (Wed en ook Similes) en discussie

12.15u broodjesmaaltijd


13.15u Overlegplatform Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (campus Sleidinge): Peter Dierinck en buurtbewoners Joseph Hamerlynck, Guy Meiresonne

14.00u "Ik ben een kind van de zon" filmisch portret over M. bewoner bij Delta Wonen vzw (initiatief beschut wonen) door Frouke van Gheluwe.

14.30u "De wijk Rabot als proeftuin voor kwartier maken" Steven Gillis (straathoekwerk Gent) en Charlotte Van Steelant (straathoekwerk Rabot)

15.15u feedback door ervaringsdeskundigen en discussie

16.00u receptieWat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden. 
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond of anderen die met uitsluiting te maken hebben.
(van de website van Doortje Kal

Geen opmerkingen: