woensdag, december 14, 2016

Ontmoetingen

Een aantal ontmoetingen vandaag. Een jonge vrouw die via haar opleiding vrijwilligerswerk zoekt op onze afdeling. Een moeder van een psychisch kwetsbare dochter die het contact met haar dochter heel erg mist. Ze wil graag vrijwilligerswerk doen op onze afdeling. Ze wil mee zorg dragen voor de mensen die bij ons in opname zijn en net op het moment dat ik naar huis wil gaan komen twee buurtbewoners langs omdat ze zich ongerust maken rond iemand die bij ons in begeleiding is. Ze willen ons opmerkzaam maken op dingen die we niet zien. Ik ben al deze mensen, burgers, zo dankbaar voor hun betrokkenheid bij de hulp die we willen bieden aan mensen met psychische kwetsbaarheid. Ik vertel hen over de bijeenkomst die we deze namiddag hadden rond het te ontwikkelen buurtplein, de toekomstige ontmoetingsplaats tussen mensen van binnen en van buiten de instelling. Ik toon hen trots de plannen. Allen willen heel erg graag meewerken. Elk naar eigen gaven en sterkten... Het worden nog aangename, zeer aangename bijeenkomsten. Ik ben zo blij brugfiguur te kunnen zijn, een weg waarlangs mensen met elkaar in contact kunnen komen.