woensdag, juli 18, 2012

vereniging Uilenspiegel organiseert...

De patiëntenvereniging Uilenspiegel organiseert zijn jaarlijkse weekend van vrijdagnamiddag 21 tot zondagmiddag 23 september in het BLOSO-centrum te Genk. Ook dit jaar zorgen ze voor een gevarieerd programma met aandacht voor debat, spel en sport. Behoudens de uurregeling van Bloso voor ontbijt, middag- en avondmaal staat het iedereen vrij al dan niet deel te nemen aan de voorgestelde activiteiten.
Meer info vind je hier

Geen opmerkingen: