dinsdag, februari 26, 2013

Steven Gillis (straathoekwerk Gent)

Vandaag was Steven Gillis (straathoekwerk Gent) op bezoek bij ons in de Cardijnwijk. Een 15-tal aanwezigen, waaronder (ex-) psychiatrische patiënten, ervaringsdeskundige, personeelsleden, wijkagent en buurtbewoners, luisterden en stelden vragen.
Steven Gillis: "De mensen waar we mee werken vinden nog weinig aansluiting met de maatschappij en met de diensten die door deze maatschappij worden aangeboden. Dat is het gemeenschappelijke in onze doelgroep. Het zijn zeer éénzame mensen die het gevoel hebben dat alles ook zonder hen makkelijk doorgaat. Daaronder zijn ook veel mensen met een psychiatrische problematiek. Ik denk dat één op drie van de mensen waar we mee werken een psychische problemen hebben of een psychiatrische problematiek. We werken veel met dak- en thuislozen en die ondervinden daardoor ook psychische problemen. Het is niet meer uit te maken wat oorzaak en gevolg is en dat is ook niet belangrijk. Veel van hen hebben ook justitiële problemen en zijn ook verslaafd aan alcohol en/of drugs. Door die overlapping werken we niet meer met aparte doelgroepen."


Ook Steven Gillis is gastspreker op de studiedag rond "kwartier maken" op dinsdag 7 mei 2013 in de Centrale (Gent)


zaterdag, februari 23, 2013

bij de buren van het psychiatrisch centrum

Deze ochtend gingen we voor de derde keer op bezoek bij buren van onze instelling in Sleidinge. Alweer dertien nieuwe ramen waarachter in mei een gedicht zal hangen dat geschreven is door (ex)psychiatrische patiënten. Het was leuk om de oude stationschef van Sleidinge te ontmoeten. De man is nu 84 jaar. Ook leuk om een vrouw te ontmoeten die tientallen jaren geleden nog gepoetst heeft in St.-Jozef. Ook zij is een krasse tachtiger. Haar man, ondertussen al enkele jaren geleden overleden was tot in 1978 tuinman in de psychiatrische instelling. 
Bij Frans en Christiane is het een beetje als even thuiskomen. Christiane was bezig aan de soep. (zie foto).
Bedankt mensen van de Wurmstraat en de Weegse voor de leuke ontvangst.

maandag, februari 18, 2013

inschrijven voor studiedag "kwartier maken"


Inschrijven voor 30/04/2013 via een mail naar cdebaets@pcgs.be
Gelieve bij inschrijving je naam, werkgever, functie te vermelden
Kostprijs: 30 euro (professionelen in de gezondheidszorg)
Reductieprijs 10 euro
(student of (ex)-cliënt GGZ, vrijwilligers, buurtbewoner)
Broodjesmaaltijd, koffie en receptie incl.

Betaling vooraf via het
Rekeningnummer
BE97 7370 3496 9149
Met vermelding van naam + studiedag kwartier maken

Van kwartier-agent tot kwartier-maker

Vorige dinsdag kwam Peter Colle langs op Kiosk. Hij had het over "van kwartieragent tot kwartiermaker". Er zijn nogal wat sociale werkers aan de slag in Gent: zijn straathoekwerk, opbouwwerk, integratiewerk, jeugdwerkers. Hun werk is veel ruimer dan kwartier maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij werken voor allerlei groepen van de meest kwetsbare mensen in de stad, maar de woorden die Doortje Kal geeft rond kwartier maken zijn ook op dit meer algemene werk zeer toepasbaar.

"Ik herkende veel van ons werk toen ik vorig jaar het boek van Doortje Kal las. We deden intuïtief al veel van die dingen die zij daar heel mooi structureel beschrijft. Ik ben blij dat jullie dit initiatief nemen om dit werk te bundelen en het in de spotlights te zetten. Ik herkende veel van ons werk toen ik vorig jaar het boek van Doortje Kal las. We deden intuïtief al veel van die dingen die zij daar heel mooi structureel beschrijft. Ik ben blij dat jullie dit initiatief nemen om dit werk te bundelen en het in de spotlights te zetten. Doortje Kal gaf ons een taal om te praten over de dingen die wij doen rond mensen met een psychiatrische achtergrond. Het geeft mij echter ook de mogelijkheid om met mijn rechtstreekse baas Daniël Termont te praten over het werk met onze doelgroep in het algemeen. Onze doelgroep is immers groter dan alleen maar mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zoals Doortje Kal met cliënten zoekt om woorden te vinden om over hun psychisch lijden te praten zo geeft zij ons ook woorden om over al onze projecten te kunnen praten en hoe we deze projecten kunnen inplanten in de stad.


Peter Colle, Intern Evaluator - Lokale Preventie en Veiligheid Administratief adjunct kan U zelf aan het woord horen op de studiedag "kwartier maken" op dinsdag 7 mei in de Centrale te Gent. Praktische gegevens voor inschrijven vindt U op de bladwijzer boven de berichten. 

zondag, februari 17, 2013

de afficheInschrijven voor 03/05/2013 via een mail naar cdebaets@pcgs.be
Gelieve bij inschrijving je naam, werkgever, functie te vermelden

Kostprijs: 30 euro (professionele werknemer gezondheidszorg)
Reductieprijs 10 euro
(student of (ex)-cliënt GGZ, buurtbewoner)
Broodjesmaaltijd, koffie en receptie incl.

Betaling vooraf via het
Rekeningnummer
BE97 7370 3496 9149
Met vermelding van naam + studiedag kwartier maken

vrijdag, februari 15, 2013

Wat is Kiosk? (tekst voor brochure van afdeling rehab)  1. Een tijdschrift, een blog, een pagina op facebook vanuit psychiatrie, en dat bedoeld is voor Sleidinge, Evergem en omstreken? Jazeker! Een samenwerking tussen patiënten, begeleiders en buurtbewoners. De integratie in praktijk gebracht. Uitsluiting maakt ziek. Onze bijeenkomsten hebben tot doel anderen te ontmoeten. Wij leggen niet de nadruk op persoonlijke problemen maar wel op Uw sterke kanten. In deze groep proberen we de beweging van patiënt naar burger te maken. We gaan na hoe we de drempels bij deze overgang kunnen doen verdwijnen. Kwartier maken speelt daarin een grote rol. Kiosk gaat er onder meer van uit dat iedereen recht heeft op woonst.
    Kiosk geeft perskaarten voor een voorstelling in het cultuurcentrum Stroming. Gaat U er voor ons naartoe dan schrijft U enkele regels over de voorstelling of maakt er een tekening over. Dit wordt dan gepubliceerd. We vergaderen tweewekelijks buiten de instelling, midden in de gemeente, in de buurt waarmee we ons verbonden willen voelen, in Ontmoetingscentrum Cardijnwijk, op dinsdag om 10.15u

woensdag, februari 13, 2013

met dank aan medewerkers van het Cultuurcentrum Evergem

Bij onze Kioskreporters sluit zich iemand aan die sedert lang niet meer naar optredens ging. Door de medicatie die hij krijgt moet hij vaker plassen en kan hij geen volledig concert blijven zitten. Dit kan door andere mensen als zeer vervelend worden ervaren als hij hen moet storen om naar het toilet te kunnen gaan. We leggen het probleem voor aan Hilde, medewerkster bij Cultuurcentrum Evergem. Ze heeft zijn ticket geruild voor een plaats dicht bij het toilet. Dit zorgt ervoor dat hij naar het concert kan gaan zonder iemand te storen. Kwartier maken kan soms onthutsend simpel zijn maar grote positieve effecten hebben voor chronische psychiatrische patiënten om hun plaats opnieuw in te nemen in de maatschappij.

dinsdag, februari 12, 2013

The Scene in cultuurcentrum Evergem: het kioskverslag

Vorige vrijdag gingen we, drie Kioskreporters, kijken naar The Scene in Cultuurcentrum Evergem. The Lau kondigt aan dat hij zestig is geworden en zijn levensstijl heeft veranderd: meer sex. En daarvoor was het nodig om te stoppen met roken, om voldoende fit te zijn. Het stoppen met roken heeft hem echter nog niet veel voordeel opgeleverd maar wel enkele nevenwerkingen waarbij The Lau wijst naar een redelijk ontwikkeld buikje. Of het niet meer roken er voor iets tussen zat weet ik niet maar de zanger was erg goed bij stem. In het eerste deel werden vooral nummers gebracht uit de nieuwe cd The Code. In het tweede deel kwamen de klassiekers aan bod. Toen er op het eind van het eerste deel verzoeknummers mochten gevraagd worden vroeg één van onze reporters naar "sterven op de planken". Een voor de muzikanten onverwachte keuze.
De groep bespaarde ons het vermoeiend ritueel van het lange applaudisseren op het eind om een bisnummer te vragen. Het laatste nummer werd aldus aangekondigd als bisnummer.
De eerste zinnen van "Iedereen is van de wereld" deed ons hart opveren:
"Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan"

Een schitterend concert was het.

donderdag, februari 07, 2013

Ooit een "café Sleydinge" op de Vrijdagsmarkt in Gent

Een vijftal jaar geleden publiceerden we onderstaande foto.
[vrijdagmarktcafésleidinge.jpg]
We kregen vandaag een reactie van Ronny Schauwvliege met de mededeling:

De woning op de linker zijde, met nr.46, bestaat nog. Kijk maar eens goed naar de gevel. De woning (het Café) stond op de Vrijdagmarkt aan de zelfde zijde van Café De Dulle Griet.

Het moet nog een foto geweest zijn van vele jaren voor de instorting want de reclame op huis nr 46 is duidelijk al verdwenen van de gevel.
Ik denk eerder aan de periode net voor de 2de wereldoorlog of tijdens.
(zie foto hiernaast).Bedankt Ronny voor de info !


Sleidingenaars ontmoeten...

Flore, een jonge vrouw komt vandaag langs in verband met ons gedichtenparcours. Ze wil meehelpen en misschien een opdracht van haar school verbinden aan wat wij doen. Haar moeder had ons bezig gezien op gedichtendag in Ertvelde vorige vrijdag en ze had Flore verwittigd. Leuk om Sleidingenaars te ontmoeten met een warm hart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

woensdag, februari 06, 2013

Mooie herinnering aan een mooie avond

Jason en Peter vertellen over het gedichtenparcours en Jason leest één van zijn ter plaatse gemaakte gedichten voor op gedichtendag in Ertvelde. Met dank aan Poemtata

dinsdag, februari 05, 2013

Het was een goede dag...

De directeur van onze instelling, psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge, Roel De Cuyper zal het voorwoord doen op de studiedag rond "kwartier maken". Morgen weten we wellicht of de presentator-moderator, die we in de werkgroep hadden voorzien zal toestemmen. Er is ook een cartoonist die zijn werk in Kiosk zal laten zien. De drukker van Kiosk zal een aantal voorstellen doen in verband met een nieuw formaat. Er werden tussen de Kioskreporters afspraken gemaakt om volgende vrijdag aanwezig te zijn op het optreden van The Scene in het cultuurcentrum stroming. U mag van ons een verslag verwachten.

maandag, februari 04, 2013

Net terug van het overlegplatform

Ben net terug van het overlegplatform. Nogal weinig buurtbewoners vanavond. Nogal wat mensen laten zich verontschuldigen omdat ze ziek zijn.
Er is trouwens ook slechts één melding in de afgelopen drie maanden geweest. Er lijkt wel overal rust te zijn. Misschien iets te maken met de tijd van het jaar? Volgend overlegplatform is op maandag 29 april 2013.

Eén idee blijft hangen vanavond: de cafetaria van onze instelling meer ingang laten vinden bij de buurtbewoners. Zou wel leuk zijn als ontmoetingsplaats over de middag of in de namiddag met een tas koffie en een pannenkoek.

Niet zomaar een trap in Brazilië

Jorge SelaronWe hebben het nogal voor mensen die met veel geduld jaren van hun leven spenderen aan één project en waarvan het resultaat uiteindelijk verwondering en bewondering teweeg brengt. Het verhaal hieronder is vrij tragisch.


Jorge Selaron begint op 43-jarige leeftijd in Rio De Janeiro een trap te bezetten met mozaïek. Hij doet het zonder steun van de overheid. Hij krijgt hulp van mensen die hem tegels meebrengen uit alle landen. Naarmate het werk imposanter wordt krijgt hij steeds meer bekendheid en meer hulp van mensen. Hij zet door en blijft er dertien jaar lang aan werken tot hij op 10 januari 2013 dood wordt aangetroffen op de trap zelf, zijn levenswerk. De oorzaak van zijn dood wordt niet bekend gemaakt. Moord wordt niet uitgesloten.
Hier lees je het volledige verhaal.

zondag, februari 03, 2013

hulpverlener die lijdt aan feedback-angst


gedichtendag Ertvelde

Gisterenavond, 2 februari, waren Peter en J. op de gedichtendag van Poemtata poëziemanifestaties. Peter gaf uitleg over de acties die ondernomen worden van uit de psychiatrie en dan vooral over het gedichtenparcours. 
J. (één van onze Kiosk-dichters) schreef tijdens de voorleessessie van Koen Stassijns en Ivo Van Strijtem een nieuw gedicht en bracht het voor het aandachtige publiek. Na de voorstelling deelde hij nog een aantal versgeschreven gedichten bundels uit.

Het gedichtenparcours gaat door in de Cardijnwijk (Sleidinge) op zondag 19 mei. In de buurt zullen een 100-tal buurtbewoners gedichten van patiënten aan hun raam hangen. Poemtata doet mee, het cultuurcentrum en ook de bibliotheek van Evergem

zaterdag, februari 02, 2013

nieuwe interviews...

Enkele data om te noteren. Er zijn twee nieuwe Kiosk-interviews voorzien die kaderen binnen de studiedag kwartier maken.

Op dinsdag 12 februari interviewen we Peter Colle. Hij is vooral bezig rond veiligheid en ook kwartier maken in de stad Gent

Op dinsdag 26 februari interviewen we Steven Gillis (straathoekwerk Gent).

Beide interviews gaan door in ontmoetingscentrum Cardijnwijk, rerum novarumlaan 1A, Sleidinge en telkens om 10.15u.

Iedereen is welkom.