woensdag, juli 18, 2012

Transseksualiteit en ontmoeten

Vorige maand deed een medewerkster van ‘Kiosk’ een oproep tot samenhorigheid met de transseksuele medemens. Een onomwonden pleidooi tot het (h)erkennen en positief labelen van hun menselijke talenten en een uiting van verlangen en permanent bewust streven  naar wederzijdse verdraagzaamheid en respect.
Gardenia van Alain Platel
Toevallig kregen we met enkele medewerkers van Kiosk de kans om een voorstelling  van  ‘Gardenia’ in regie van Alain Platel en Frank Van Laecke, bij te wonen in het NTG Gent.  In deze theater/dansproductie brengen 7 oudere  transseksuelen en travestieten, in contrast en harmonie met een ‘jonge kerel’ en een ‘echte vrouw’, een uitzonderlijke getuigenis, een intiem relaas van hun woelige, opmerkelijke levens. Elk met een zoektocht, elk met een intrigerend verhaal. Soms grappig, soms overweldigend. Soms schrijnend, soms vertederend.  Zelf was ik van bij de aanvangsscène ‘gepakt’ door hetgeen zich afspeelde op scène:  opwellende ontroering vibreerde anderhalf uur lang doorheen mijn lijf. Exemplarisch daarvoor was zeker hun meeslepende versie van ‘de Bolero’  van Maurice Ravel. Het majestueuse en triomfantelijke  van die muziek en de idem dito, sublieme choreografie van Béjart en andere choreografen,  herinner ik mij nog heel goed.  Maar hetgeen op die muziek gebeurde in ‘Gardenia’ was ontdaan van het expliciet theatrale en anderzijds van een  authentieke éénvoud en subtiliteit: een samengaan van individuele argeloosheid en strikt groepssamenspel .

Choreograaf Alain Platel
De permanente transformaties via individueel  zelf ver(om)kleden en schminken van de acteurs/actrices tot vrouw, was de leidraad. Die dagdagelijkse handelingen achteloos vermengd met momenten van even spiegelen, even poseren, even imaginair ‘de catwalk’ aflopend zichzelf laten zien,  synchroon  met het passerende muziekfragment. De kleine gestuele accentjes als uitingen van kinderlijk belevingsplezier…

De gekende slotclimax van die muziek was een apotheose van een organisch ontstaande groepsdans-show met kleine dansante pasjes en precies getimede opzwiepende sacoches. De ganse zaal veerde, na het slotakkoord, spontaan, oprecht applaudisserend, recht…  Dit en gans die voorstelling was voor mij een explicitatie van de sublimatoire kracht van spel, dans, muziek, theater… zeg maar ‘de kunsten’.  Voorwaar een verheffende (troostende, genietende), wezenlijke herkennende  ‘ontmoeting’ van acteurs/actrices met de toeschouwers!

Joris

Geen opmerkingen: