donderdag, augustus 31, 2006

psychiatrisch centrum neemt samen met buurt deel aan een wedstrijd

13 oktober is werelddag geestelijke gezondheid en het bedrijf Lilly richt elk jaar voor die gelegenheid een wedstrijd in. De ingediende projecten hebben als doel dat ze psychiatrische patiënten helpen om gemakkelijker hun plaats in de maatschappij opnieuw in te nemen. Wij dienen samen met de buurt het project in dat sedert juli 2004 werd opgestart: het meldpunt en het overlegplatform. Het meldpunt is een telefoonnummer waar buurtbewoners kunnen naar bellen als er een probleem is met iemand waarvan men vermoedt of weet dat het een patiënt van onze instelling is. Ofwel is de patiënt zelf in nood ofwel veroorzaakt hij problemen met zijn omgeving. Het eerste punt op het overlegplatform, een driemaandelijkse bijeenkomst met personeelsleden van de instelling en buurtbewoners, is het voorlezen van de binnengekomen meldingen en de acties die ondernomen zijn na de melding. Op dit overlegplatform worden ook projecten en activiteiten uitgewerkt waaraan buurtbewoners, personeelsleden en patiënten van de instelling kunnen meewerken. Zo zijn er twee anti-zwerfvuilacties geweest. We plannen voor de nabije toekomst een wandeling of fietstocht. We gaan ervan uit dat elkaar leren kennen, zonder de problemen uit de weg te gaan, een goeie manier is om aan vooroordelen te werken.

We hebben het project begin deze maand ingediend en worden op die manier al opgenomen in een bundel die voor heel België projecten rond integratie van psychiatrische patiënten bij elkaar brengt. Op 20 oktober zelf is er dan op het filmfestival van Gent de prijsuitreiking met receptie.

We willen een affichecampagne verbinden aan de gezamelijke deelname "buurt-instelling" voor dit project. U kan bij ons een affiche aanvragen om voor het raam te hangen met vermelding "Wij werken samen met psychiatrisch centrum voor een leefbare en gezellige buurt". U kan ook eerst de tekst van het ingediende project helemaal lezen. Vraag zowel de affiche als de tekst aan per mail of telefonisch op het nummer 09/358.05.24

woensdag, augustus 30, 2006

Sleidinge krijgt een nieuwe bibliotheek

De plannen voor een nieuw bibliotheekgebouw in Sleidinge zijn klaar. De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd, waardoor er nu een aannemer kan worden aangeduid om de plannen in realiteit om te zetten.
(lees meer hier)

Uilenspiegel

We hebben het al gehad over Similes, de organisatie die de belangen behartigt van de familieleden van psychiatrische patiënten. Ook patiënten en ex-patiënten (ervaringsdeskundigen) hebben een eigen groepering, onder de naam Uilenspiegel. Ook zij willen de publieke opinie sensibiliseren en werken aan de vooroordelen rond psychiatrie.

"Stop stigma" workshop

Similes is een vereniging voor familieleden van psychiatrische patiënten en ze organiseren heel regelmatig voordrachten en workshops. Ze bekommeren zich ook om het negatieve beeld en vooroordelen tegenover psychiatrische patiënten.

Similes Oost-Vlaanderen Regionaal geeft workshops over het ombuigen van vooroordelen naar begrip. Op Europees niveau neemt Similes deel aan verschillende anti-stigmacampagnes, ondermeer het project van Eufami en Socrates. Het is in dat kader dat ze in deze regio een aantal workshops starten. Ze staan open voor iedereen en men kijkt uit naar een gevarieerd publiek: oud en jong, met kleinere en grotere vaardigheden, talenten en gebreken. Iedereen die zin heeft om aan de slag te gaan met zijn of haar eigen stigma's, vooroordelen en taboes is welkom. De workshops gaan door op zaterdag 16 en 30 september en op zaterdag 14 en 28 oktober.
Praktische info vindt U hier.

KLJ-Sleidinge

Het internet lijkt soms echt wel oorlog. Men verspreidt moedwillig virussen en men voert aanvallen uit op servers. Terugkomen kan enkel door opnieuw te beginnen... Dit overkwam de mensen van KLJ-Sleidinge.

Ontmoetingscentrum in de Cardijnwijk

De gemeente plant sedert 2004 de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in de Cardijnwijk. De brandweer oordeelde toen dat het bestaande gebouw absoluut niet meer voldeed inzake brandveiligheid en dus geen vergunning meer kon krijgen. Het gemeentebestuur besliste om er een nieuwbouw neer te zetten, die door alle verenigingen kan gehuurd worden.De vzw Cardijnwijk zal een tweetal dagen per week de infrastructuur gebruiken om hun activiteiten verder te zetten.

Bijkomend krijgt de vzw 'KLJ, wij bouwen mee' (KLJ, KVLV en Landelijke Gilde) 300 m2 grond in huur, met het recht er een polyvalente ruimte voor jeugdwerk en sociocultureel werk te bouwen, aansluitend bij de nieuwbouw van de gemeente. De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden. Onder andere dat de vzw haar polyvalente ruimte op vrije dagen ook open moet stellen voor andere verenigingen. Het is bovendien niet de bedoeling dat het nieuwe centrum uitgroeit tot een fuif- of concertzaal.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken voor het ontmoetingscentrum begin 2007 van start gaan. De 'KLJ, wij bouwen mee' volgt een eigen planning.

(info werd overgenomen uit gemeentelijk informatieblad Burggrave, september-oktober 2006,p. 20)

dinsdag, augustus 29, 2006

Kiosk: "seks is een recht"

Enkele jaren geleden namen diverse burgemeester het initiatief om iets te doen aan recht op seks voor gehandicapten die onder de armoedegrens leven. Ze wilden het idee van de gratis sekscheque lanceren waarbij de persoon in kwestie met zo'n cheque naar een prostituée kon gaan. Het initiatief van de burgemeesters geraakte uitgeblust. Eén van hen, Burgemeester Frank Beke (Gent), wist ons dit te bevestigen toen we enkele maanden geleden bij hem op interview waren. (zie Kiosknr.72). We vroegen hem om het dossier weer nieuw leven in te blazen. We schreven ondertussen naar een aantal andere van de oorspronkelijke initiatiefnemers (zie ook Kiosk nr. 50 waarin ook een interview staat met Mr. Konings, schepen te Hasselt) en kregen bevestiging van burgemeester Ludwig Van Hove (St.-Truiden) dat hij het onderwerp opnieuw ter harte zou nemen. Hij benadrukt nog eens dat hij vindt dat "seks een recht is". Aan Johan Van Hove (schepen sociale zaken in Evergem) hebben we gevraagd om rond deze problematiek contacten te leggen tussen de directeurs van de Vzw. Obra en de Vzw. Den Dries en Kiosk. We houden U verder op de hoogte van het verloop.

(van Kioskverslaggever Tony)

bezoek van Okra

Okra- Sleidinge kwam reeds eerder langs voor een bezoek aan onze instelling en op 12 oktober komen de mensen van Okra-trefpunt Evergem Centrum & Wippelgem. Het is de derde Evergemse vereniging die dit jaar een bezoek brengt aan de instelling. Op zo'n namiddag wordt door Jan Vanhoutte (directie patiëntenzorg) info gegeven over psychisch ziek zijn en over opname in de psychiatrie. Jan Boghaert (verpleegkundige) vertelt over het werk dat op de verschillende afdelingen van de instelling gebeurt en hij verbindt er een korte rondleiding aan. Om af te ronden is er een bijeenkomst met een aantal medewerkers van Kiosk.

maandag, augustus 28, 2006

Wilfried Martens

Naar aanleiding van de publicatie van zijn memoires 'luctor et emergo' komt Wilfried Martens nog eens terug naar zijn geboortedorp Sleidinge. Tijdens de ontmoeting zal hij niet alleen openhartig terugblikken op zijn meer dan 30-jarige politieke carrière. Als voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) zal Martens ook zijn visie geven over de toekomst van Europa. De toegang is gratis en iedereen is welkom. de ontmoeting heeft plaats op woensdag 13 september om 20u in Feestzaal Sanderushuis - Sleidinge Dorp 4

Kioskvergadering

Afgelopen vrijdag hebben we ons in de redactievergadering voorbereid op het interview van vrijdag 1 september met E.H Vereecke. Het opstellen van de vragen liep uit op een discussie over het waarom dat bepaalde groeperingen de "K" van Katholiek laten vallen in hun naam. Zo doopten de VVKSM of "Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen" zich om tot "Scouts en gidsen Vlaanderen". Een aantal redactieleden vond dit niet echt dapper. Waarom durven verenigingen zoals de Scouts niet meer uitkomen waarvoor ze staan. Misschien heeft het vooral te maken met ontzuiling. Het is een onderwerp dat we zeker aan Louis Vereecke zullen voorleggen. We hebben ook een aantal vragen over zijn roeping en over de betekenis van Sleidinge voor hem. We stellen hem ook de vraag of hij denkt dat geloof een belangrijke rol speelt in het genezingsproces van een psychisch ziek iemand.

Misschien hebt U zelf ook vragen die U wil gesteld zien... dan kan U ze doormailen naar
peter.dierinck@pcsleidinge.be

Er zijn ondertussen al een aantal lezers die zich ingeschreven hebben op de nieuwsbrief en op Kiosk. Laat maar van U horen.

We hebben het vermoeden dat er afgelopen vrijdag niet zo heel veel volk was op de markt in Sleidinge. Iemand wist ons te vertellen dat er twee verkopers waren. Mocht U toch doorheen al het water tot daar zijn gewaad om onze man van Kiosk te vinden dan verontschuldigen wij ons voor zijn (toch begrijpelijke) afwezigheid. Een volgende gelegenheid om hem te treffen doet zich voor op de Prondelmarkt op 10 september, zelfde plaats en ook in de voormiddag.

vrijdag, augustus 25, 2006

water... water... water...


Ik hoorde deze middag een brandweerman spreken over de toestand rond het Gentse: "het was alsof ik midden op zee stond". Zo erg was het nu ook weer niet, maar de streek rond Evergem werd overspoeld met regen, zoveel dat de riolen het niet meer konden slikken. De Weegse (straat aan de instelling) werd de hele voormiddag afgesloten voor het verkeer. Af en toe waagde een fietser het er toch op...

donderdag, augustus 24, 2006

Reis naar La Borde

Van 18 tot en met 25 september trekt een groep personeelsleden en patiënten van onze instelling met drie minibusjes op reis naar Renay (Frankrijk) Er zullen verschillende bezoeken afgelegd worden aan kliniek La Borde in Cour-Cheverny. Deze reis wordt reeds voor de derde keer georganiseerd. De bedoeling is ontmoeting binnen een niet-therapeutische context, afdelingsoverschrijdend werken, uitwisseling met en kennismaking met de werking van de kliniek La Borde.

panorama


De afbeelding, naast de titel, is een afbeelding gemaakt door Robert Mitchell en het stelt een doorsnede voor van het panorama zoals dat ontwikkeld werd door Robert Barker. Deze nam in 1787 een patent op zijn uitvinding: het panorama. Het gaat hierbij om een schilderij dat in een afgesloten ruimte in een hoek van 360° wordt opgehangen, helemaal rond dus. De toeschouwer bevindt zich in het midden op een platform in de rotonde met rondom hem het schilderij op doek met een aangepaste voorgrond die doorloopt tot aan het schilderij. De lichtinval, afkomstig van de onzichtbare ramen, zorgt ervoor dat de illusie compleet is.
Voor mij is dit beeld vergelijkbaar met bezoekers aan de psychiatrische instelling. Ze komen langs, kijken rond, denken iets spectaculairs te vinden en het spectaculaire bestaat er net in dat het gaat om een afbeelding van de wereld die hen omringt.

woensdag, augustus 23, 2006

Snuisterijen langs... kastelen

Beleef, proef en ontdek de pracht van het meetjeslandse erfgoed in een fietstocht van 35 km langs 8 kasteeldomeinen in Evergem, Lovendegem en Vinderhoute. Op zondag 3 september 2006 van 10.30u tot 18.00u. In verschillende kasteeldomeinen worden doorlopend gidsbeurten en animatie aangeboden. Dit is een organisatie van de Landelijke Gilden (Evergem- Lovendegem-Vinderhoute)
Deelnameprijs is 5 euro en kinderen minder dan 12j: 3 euro.
(meer informatie op tel. 09/3797837 of 0473/933110)

Vrij podium in de bibliotheek van Evergem

Van zaterdag 14 tot zondag 22 oktober vindt de jaarlijkse Bibliotheekweek plaats. Dit jaar staat het thema ‘We worden allemaal wijzer in de bib!’ centraal. Op zaterdag 14 oktober is er een verwendag met tal van activiteiten, waaronder ook een vrij podium. Wie graag zijn / haar kunsten toont kan zich nu reeds inschrijven in de bib. Wie tijdens de verwendag de bib bezoekt, krijgt een leuke attentie.
Voor het volledige programma en info over inschrijving voor vrij podium kan U hier terecht.

Kiosk: het tijdschrift

Het is al een paar maand geleden dat er een nieuwe uitgave van Kiosk verschenen is. We zijn druk bezig aan een hernieuwde versie. Dit betekent een andere lay-out, een andere (en betere) manier van verspreiden en vooral: Kiosk wordt gratis van november. Ondertussen is er vanuit de instelling een nieuwsbrief op komst. Als U in de buurt van de instelling woont dan zal U deze nieuwsbrief één van de volgende weken in de bus krijgen. Woont U verderop dan kan U deze nieuwsbrief en alle andere die nog zullen verschijnen aanvragen door een mail te sturen naar dit adres peter.dierinck@pcsleidinge.be

Nog even vermelden dat we volgende vrijdag 25 augustus vanaf 8.30u met een stand van Kiosk aanwezig zullen zijn op de markt van Sleidinge. Kom gerust eens langs voor een praatje

dinsdag, augustus 22, 2006

Geschiedenis van Sleidinge (De tentoonstelling)

In samenwerking met vzw Klokhuis Sleidinge organiseert Cultuurcentrum Evergem in het kader van de Klokhuisfeesten een tentoonstelling in het Parochiecentrum ’t Klokhuis rond het boek ‘Geschiedenis van Sleidinge’ dat op zondag 3 december 2006 officieel wordt voorgesteld.

De tentoonstelling is een must voor iedereen die in de geschiedenis van Sleidinge geïnteresseerd is. Er komen immers voorwerpen allerhande aan bod die het boek niet haalden zoals curiosa, officiële documenten, foto’s, filmpjes, enz. Enkele medewerkers van de ‘Werkgroep Geschiedenis van Sleidinge’ zetten hun schouders onder het project en organiseren een ongewone tentoonstelling die de nieuwsgierigheid in elk van ons ongetwijfeld aanwakkert. Zo tonen we de bezoeker niet alleen de lang vervlogen geschiedenis maar ook fragmenten uit het dagelijkse leven van kort geleden.

Iedereen is welkom op de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 29 september om 19u30, waarna ’t Klokhuis u graag een glaasje aanbiedt. De tentoonstelling is te bezoeken op:
zaterdag 30/9 van 14u tot 22u
zondag 1/10 van 10u tot 22u
maandag 2/10 van 10u tot I7u

OPROEP AAN DE INWONERS

Heeft u ook merkwaardige voorwerpen, foto’s of documenten die met Sleidinge te maken hebben?
Neem dan contact op met het cultuurcentrum. Na selectie wordt uw object tentoon gesteld en terug bezorgd.

gedichtjes


Compote
Appel of kriek
Een zondagse taart
Op een namiddag

Gebonden
Cel
Je verveelt je al te snel
En de tijd smelt

Science
Ufo
Onder of boven de grond
Het is maar waarin je gelooft

16 augustus 00.19
Met mijn hoofd op mijn kussen
Zou ik je willen kussen
Of was het sussen?

16 augustus 00.42
Door het vliegeraam is nog geen ziel gegaan
Of zou the Fly toch bestaan?


(ingezonden door David)

maandag, augustus 21, 2006

Te Gek !? Het concert van de tweede cd

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael staat voor een kleinschalig ziekenhuis met open karakter, gelegen in het centrum van Diest, grenzend aan het historisch Begijnhof. Naast het aanbieden van een moderne psychiatrische gezondheidszorg op maat wil het ziekenhuis uitdrukkelijk werk maken van een positieve beeldvorming over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. In 2004 werd het project 'Te Gek !?' gelanceerd. Auteur Kristien Hemmerechts aanvaardde het meterschap van het project. Nogal wat artiesten Jan De Wilde, Kathleen Vandenhoudt, Guido Belcanto, Essense, Patrick Riguelle, Axl Peleman, Chris Peeters, Paul Poelmans, Joost Vandebroeck namen deel aan het inzingen en inspelen van een cd. Er waren ook verschillende concerten. Bedoeling is om de vooroordelen rond psychisch ziek zijn te doorbreken. En er is reeds een tweede cd, met onder andere medewerking van Tom (Lalalover) Kestens, Ronny Mosuse, Anton Walgrave, Kommil Foo, Tom Helsen, Nikolas (Janez Detd) Vanderveken, Bert (Absynthe Minded) Ostyn, Erik (Spinvis) De Jong. Op zondag 15 oktober is er in de AB dan het concert.

de poetsdienst van de instelling

Je ontmoet ze in de hele instelling, op alle afdelingen, de hele week door. Ook zij doen weekenddiensten. De mensen van onderhoud en hygiëne zijn van essentieel belang voor de goede werking. Het is niet steeds het meest aangename werk dat ze doen maar toch blijven ze (naast hun nieuwe uniform) herkenbaar aan hun vriendelijke glimlach. Hun grote betrokkenheid bij de instelling blijkt uit de volle overtuiging waarmee ze helpen bij de organisatie van feesten en recepties. We willen ze op deze plaats dan ook eens extra in de bloemetjes zetten.

vrijdag, augustus 18, 2006

JokaDe naam "Joka" klinkt als een bel en staat voor "Jongerenkamp". Het zijn jonge mensen die een deeltje van hun vakantie komen doorbrengen in de psychiatrische instelling. Begin juli komen ze langs voor een week, de Joka-meisjes. Waarom er nooit Joka-jongens bij zijn weten we eigenlijk niet. Ze brengen de patiënten een week vakantie. Overdag verblijven ze op de afdeling en ze blijven slapen in de sportzaal. Ze organiseren allerlei aangename activiteiten zoals een dansnamiddag, een uitstap of sport en spel. In het begin is het steeds even wennen, zowel voor degenen uit de instelling als voor de Jokamensen zelf. Het is wat uitkijken want ze komen vaak voor het eerst in een psychiatrische instelling. Sarah was dit keer de kampverantwoordelijk. Het is haar taak ervoor te zorgen dat de Jokamensen zelf een groep vormen want ze kennen elkaar vaak niet op voorhand.
Het kamp van vorige maand was zeker geslaagd te noemen. Het is afwachten wie er volgend jaar langs komt. Sarah, Julie, Freya, Jelke en Annelies, de meisjes die dit jaar langskwamen, zijn zeker welkom.

donderdag, augustus 17, 2006

interview E.H. Louis Vereecke

Op vrijdag 1 september zal er voor Kiosk een interview zijn met E.H. Louis Vereecke, Sleidingenaar van geboorte. Hîj was meer dan 15 jaar lang aalmoezenier in onze instelling. Hij was voor patiënten en personeel zeer bereikbaar omdat hij vaak, maar op een onopvallende en bescheiden manier langsliep op de afdelingen. We kijken ernaar uit om met hem te praten over zijn geloofsovertuiging, zijn dorp, zijn werk en de psychiatrische instelling.

Het interview gaat door op St.-Jozef in vergaderzaal 1. Patiënten, personeel en Sleidingenaars zijn zoals steeds welkom.

woensdag, augustus 16, 2006

De geschiedenis van Sleidinge

In december 2006 verschijnt het resultaat van de werkgroep "Geschiedenis van Sleidinge", namelijk een boek dat uit twee delen bestaat en per deel niet minder dan 500 bladzijden telt. Hiermee wordt een project afgerond dat ongeveer tien jaar geleden is opgestart. Na "De Geschiedenis van Ertvelde" gaat onder impuls van burgemeester Luc Van Parijs in 1990 een werkgroep van start om "de geschiedenis van Evergem" te schrijven. Twee jaar later verschijnt het boek.
In 1977 geeft burgemeester Peter Vereecke het startsein om de geschiedenis van Sleidinge "tegen het einde van deze eeuw" klaar te stomen. Door het overlijden van enkele kernmedewerkers van de werkgroep verschuift de verschijningsdatum almaar. Maar op zondag 1 oktober is het zover, dan wordt het boek voorgesteld.
U kan nu reeds Uw exemplaar reserveren door 50 euro te storten op rekeningnummer 091-0105772-71 van het gemeentebestuur van Evergem met vermelding van naam en adres. Indien het boek moet worden opgestuurd zijn er 6 euro verzendkosten

Het rommelt op de cultuurmarkt


Op 10 september, de tweede zondag van de maand, organiseert SCV De POMPE de jaarlijkse Prondelmarkt "Rondom de Pompe"op het dorpsplein van Sleidinge.
Iedere, niet professionele verkoper, is welkom. Plaatsen kosten € 1,5 per 3 meter. Kinderen betalen € 0,5 per plaats van 150 cm. Inschrijving is niet nodig.
Net als vorig jaar zal het accent niet alleen liggen op de verkoop van speelgoed maar er is ook plaats voor alle Sleidingse verenigingen die hun activiteiten willen voorstellen of die leden willen werven.
Er zijn reeds verschillende verenigingen ingeschreven maar nieuwe inschrijvingen voor de Cultuurmarkt zijn nog steeds mogelijk. (Theater Strobos, Volksdans Sneyssens, Markant, Gezinsbond, Chiro, Cultureel Centrum Sleidinge, Wereldwinkel, Jam, PZ Sleidinge, ...)
De markt gaat door van 08.00 uur tot 13.00 uur. Optredens en presentaties vanaf 10.00 uur.
Inlichtingen en inschrijvingen voor de Cultuurmarkt: Peter Dewit Weststraat 54 -of 0475-572369

maandag, augustus 14, 2006

Symposium over psychiatrie en positieve beeldvormingOp zaterdag 9 december 2006 wil Similes Vlaams Brabant de geestelijke gezondheidszorg op een positieve manier onder de aandacht brengen van het grote publiek. In de voormiddag brengt Kristien Hemmerechts "mijn zus heeft psychische problemen" waarin ze getuigt over haar zieke zus Veerle. In de namiddag zijn er allerlei workshops. Meer info bij hilde.vanderlinden@scarlet.be

Gezinsbond Evergem organiseert...

Badminton
Elke zondagmorgen van september tot december in de Sporthal in Evergem van 11.00u tot 12.00u. Voor kinderen is een begeleider aanwezig die hen de spelregels en technieken van badminton kan bijbrengen. Inschrijven kan bij Marijke De Leenheer, Vlierboomstraat 17 in Evergem.

Fietstocht voor het goede doel
Deze fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met KVLV. De tocht gaat door op 10 september en de opbrengst is bedoeld om vrouwen in Tanzania de mogelijkheid te geven om daar kleine leningen aan te gaan waarmee ze bvb een fiets kunnen kopen. Wist je dat Afrikaanse vrouwen 65% van hun huishoudelijke tijd besteden aan transporteren? En dat ze gemiddeld per dag 36kg over 11km dragen? Een fiets kan dus een belangrijk hulpmiddel zijn. Het programma van de benefietstocht is start om 11.30u in de parochiezaal (Evergem) voor een Afrikaanse maaltijdsoep met brood. Rond 13.30u fietsen langs landelijke wegen. Rond 16.30u onthaal in parochiezaal voor een gebakje en drankje. Prijs voor volwassenen is 8 euro en voor kinderen 4 euro. Voor inschrijvingen kan U ondermeer terecht bij Lucrèse Pauwels, Meerbeke 8 in Evergem.

Hoe Anders is Anders

Hoe Anders is Anders (HAIA) is een scholenproject dat jongeren in contact wil brengen met de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Scholen kunnen zich voor hun laatste jaars humaniora inschrijven om bvb een driedaags bezoek te brengen aan een psychiatrische instelling. Ze kunnen daar het leven op een afdeling meemaken. Ze doen mee aan therapieën, krijgen informatie over ziektebeelden... Het achterliggende idee voor dit project is dat je vooroordelen best zo vroeg mogelijk aanpakt. Door jongeren aan te spreken is het mogelijk de volwassenen van de toekomst een realistischer beeld mee te geven van psychiatrie.
De Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) is op dit ogenblik aan het onderhandelen met de overheid over de beheersovereenkomst. De overheid wil bepaalde opdrachten van de VVGG afbouwen en andere in de plaats geven. Hierdoor is het nog niet zeker of het HAIA-project verder zal gesubisidiëerd worden.
Er zal hierover meer klaarheid zijn op 31 augustus.
In de loop der jaren mochten we al heel veel leerlingen bij ons in de instelling ontvangen, ondermeer vanuit het stedelijk Lyceum Linkeroever (Antwerpen), het college O.-L.-V. Ten Doorn (Eeklo), St.-Gertrudis College (Wetteren). We zijn overtuigd van het grote belang van dit project en we hopen dat het verder mag blijven bestaan.

vrijdag, augustus 11, 2006

psychiatrische patiënt en de buurt

Misschien zijn we elkaar tegengekomen in de buurtwinkel. Misschien heb ik U zelfs even gegroet aan de kassa. Misschien zag ik U op een wandeling naar het dorp of aan het viskraam op de markt. Misschien hebben we elkaar ontmoet op het Slenne Feest. Eerst hebt U nog even getwijfeld of U zou teruggroeten. U deed het toch en na enkele weken was ik niet meer "de madame die zo vaak op straat loopt" maar spreekt U mij aan met mijn naam. Misschien maken we straks een praatje over het weer.

donderdag, augustus 10, 2006

Kioskmedewerker Robert

Hoelang Robert nu al voor Kiosk werkt is moeilijk te zeggen. Hij is ondertussen al jaren op post aan de computer. Als je alle bandjes met de interviews die hij al heeft uitgetypt na elkaar zou beluisteren dan ben je al rap dagen, zelfs weken bezig. Elk woord wordt getrouw uitgetypt. Het mechanisch stemgeluid uit de cassetterecorder wordt afgewisseld door de harde klik van de pauzetoets, dan enkele seconden stilte en dan het gezellige geklik van de toetsen op het klavier, daarna weer enkele zinnen uit de recorder enz. Wie tijdens een interview teveel met de stoelen schuift wordt vriendelijk doch kordaat terechtgewezen om er in het vervolg voor te zorgen dat het stemgeluid van geïnterviewde niet meer onderbroken mag worden door vervelende bijgeluiden.
Hij verzorgt ook de lay-out zelf van Kiosk. Als de onderste lijn een centimeter te hoog uitkomt dan zoekt hij tot het systeem feilloos doet wat hij vraagt. Ondertussen weten de mensen aan de receptie precies wat hij verlangt als ze Kiosk om de twee maanden voor ons kopiëren. Een artikel te laat en Robert roept de snoodaard ter verantwoording, de deadline moet gehaald worden want de lezer heeft recht op een Kiosk die op tijd is. Robert is vaak de eerste die hoort wanneer de lezer tevreden of ontevreden is.
Laat het duidelijk zijn: een medewerker zoals Robert is goud waard...
Kom je hem en zijn hond Pierke tegen op de Sleinse wegen groet hem eens vriendelijk en hij zal je zeer hartelijk teruggroeten. En mocht je een fuif geven en je bent op zoek naar een DJ, aarzel niet, ook bij het draaien van muziek wil hij de puntjes op de i zetten.

dinsdag, augustus 08, 2006

Psychiatrisch Verzorgingstehuis verhuist van Sleidinge naar GentHet gebouw aan de Wurmstraat in Sleidinge (zie foto) zal binnenkort voor een tijdje leeg staan. De 10 mensen die er woonden verhuizen. Het gaat om mensen die na een langdurige opname in de psychiatrische instelling bleven wonen. Dit huis was dus voor hen geen therapieplaats maar een echte woning. Acht van de tien bewoners verhuizen naar een spiksplinter nieuw gebouw, ook een Psychiatrisch Verzorgingstehuis, in Gent. Twee anderen hebben elders een onderdak gevonden. In dit gebouw zullen ook PVT-patiënten wonen die vanuit Sint-Jan de Deo komen

Op zondag 10 september is er van 14.00u tot 17.00u een opendeurdag in dit nieuwe gebouw dat gelegen is aan het Berouw 97 te Gent. Op de rondleiding wordt er toelichting gegeven bij de werking. Er is een tentoonstelling, "Hoe was het 15 jaar geleden in de verbrlijfspsychiatrie?" met het fotografisch materiaal van Linda Greeve uit de periode 1988-1989". Je kan er kennismaken met het kunstwerk van Guy Rombouts en aan de bar zijn er allerlei versnaperingen te verkrijgen. U bent van harte uitgenodigd door het bestuur en directie van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo en de Psychiatrische Centra Sleidinge.

maandag, augustus 07, 2006

Aardvark

Michel en Werner waren reeds een aantal keer bij ons te gast en telkens was er ambiance. Niet alleen de nummers zelf maar ook de bindteksten van Michel Goessens nemen je mee naar een Vlaamse wereld die gezellig en vrolijk is zonder ook maar iets van de beklemming ervan.
Country-folk in de beste Amerikaanse traditie. De teksten zijn geworteld in de Vlaamse klei en de moerstaal is het Slejns. U hebt nog nooit gehoord van “toatsespap” en kan zich de arbeidsvreugde na het trekken van de coloradokevers niet herinneren? Geen nood, Aardvark neemt U mee op een trip naar la Flandre profonde.De belangrijkste troeven van Aardvark zijn; muzikaliteit, innerlijke schoonheid en interactie met de levende lijven, aanwezig in het publiek. Ik heb het verhaal van de coloradokever al een paar keer gehoord maar het kennen van de clou neemt niets weg van de spanning als Michel het opnieuw vertelt. Het zou me niet verwonderen mocht hij binnenkort ook zijn kans als standupcomedian wagen. Je kan Aardvark aan het werk zien op zondag 13 augustus op Jazzenede.

vrijdag, augustus 04, 2006

interview schepen Wilfried Van Zele

Schepen van ruimtelijke ordening Wilfried Van Zele kwam vandaag langs in de instelling voor een interview over het voorgestelde structuurplan van de gemeente Evergem. Hij was ooit lesgever aan Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Gent), waar de industriële ingenieurs worden opgeleid. Zijn specialiteit was toen al ruimtelijke ordening en milieu. Ook in de gemeente kon hij die twee taken opnemen ook al moesten de beslissingen genomen worden door de gemeenteraad.

Ruimtelijke ordening is heel complex. De gemeente komt na het Vlaams Gewest en de provincie. De gemeente moet rekening houden met de verplichtingen die door deze twee instanties worden bepaald. Binnen dit kader moet de gemeente werken.

De schepen drukt zijn afkeer uit voor lintbebebouwing omdat de achterliggende gronden gehypothekeerd worden in het kader van natuur, bedrijven en landbouw. Hij onderlijnt het belang van grotere zones. Het plan van de gemeente heeft daar geen enkele invloed op omdat het gewestplan dat regelt. Het structuurplan van de gemeente wil de woongebieden vastleggen en een overeenkomst rond de periode waarin de woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden. In het plan staat ook waar de sportvoorzieningen moeten komen. Het voetbalterrein aan de Herritakkerlaan in Sleidinge kan niet meer uitgebreid worden omdat het in een woonzone ligt. De voetbalclub vraagt een tweede terrein, dus moet de gemeente op zoek naar een andere zone die ruim genoeg is om daar ook nog ander sport, spel en recreatie te kunnen voorzien. Het structuurplan van de gemeente wil zones vastleggen die voldoende groot genoeg zijn zodat er daar uitbreiding van voorzieningen mogelijk is in de toekomst. In het structuurplan staat dat de zone rond de Weegse (naast het psychiatrisch centrum) een mogelijkheid is om te voorzien in de noden van de voetbalploeg. Ondertussen zijn er ook bezwaarschriften binnengekomen van de voetbalclub. Bij de ruimtelijke uitvoeringsplannen zal moeten blijken of hun melding van de ongeschiktheid van het terrein al of niet klopt. Ze zouden graag hebben dat we het gebied aan de Kerkstraat in overweging nemen om daar een voetbalterrein te voorzien.

Tijdens het interview komt ook eerste schepen Patricia De Waele langs om enkele aanvullingen te geven.

(lees het volledige interview, ondermeer ook nog over de knelpunten bij het bouwen van meer sociale woningen, lees het in de nog te verschijnen uitgave van Kiosk)

Net vandaag staat in de krant "Het Laatste Nieuws" hetvolgende bericht:


Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Wilfried Van Zele zal geen kandidaat meer zijn bij de komende verkiezingen. Van Zele is naar eigen zeggen de Evergemse politiek beu. Onlangs brak Van Zele nog met de VLD, met wie hij in 2000 naar de verkiezingen trok. «Mijn gezondheid leed er de
laatste tijd onder», klonk het toen hij gisteren het nieuws bekend maakte. «Ik ben ontgoocheld in heel wat mensen». Van Zele zal naar eigen zeggen wel de dossiers missen. «Ik was een echte dossiervreter. Ook het personeel van onze diensten ga ik missen.» Van Zele raakte vooral bekend met het dossier
rond de uitbreiding van de Gentse Haven. (KVZ)

donderdag, augustus 03, 2006

voor U gelezen


EEN AMERIKAANS VERHAAL
Alphonse Waldack (geboren in 1883) uit Evergem trouwt op 1 maart 1905 met Melanie Creel, een meisje uit Sleidinge. Tien dagen later schepen ze in Antwerpen in op de Vaderland , een schip van de Red Star Line. Bestemming: Saint Louis, Missouri. August Creel, de broer van Melanie, werkt daar al veertien jaar als metselaar. Alphonse brengt aan het eind van de jaren dertig nog een familiebezoek aan Gent. In de jaren zeventig correspondeert hij nog met zijn neef Remi Tack uit Sleidinge. Daarna gaan alle contacten verloren. Nu, in 2006, zijn twee, van de drie kleindochters, van Alphonse Waldack en Melanie Creel voor het eerst van hun leven in hun geboorteland. Inmiddels zijn ze zelf al 60 en 68 jaar oud. Ze staan bij de Sint-Joriskerk van Sleidinge: ,,Is dit werkelijk de kerk waar grandma and grandpa getrouwd zijn?'' (uit Het Nieuwsblad, lees meer)


EEN NIEUW ONTMOETINGSCENTRUM
Het zijn moeilijke en moeizame onderhandelingen geweest maar het nieuwe ontmoetingscentrum in de Cardijnwijk (Sleidinge) lijkt er nu echt wel te zullen komen. De bouw ervan start volgend jaar. Als alles verloopt volgens plan dan zou het er negen maanden later al staan. Alle verenigingen zullen van de infrastructuur gebruik kunnen maken. Het gebouw ligt zeer dicht bij de instelling en lijkt ook voor onze patiënten nieuwe mogelijkheden te bieden wat betreft ontmoetingen. Misschien dat onze instelling ook zelf een aantal activiteiten kan organiseren waaraan de buurtbewoners kunnen deelnemen. (uit de Gentenaar. Lees meer)

woensdag, augustus 02, 2006

terugkijken naar Slenne Feest !


We kijken nog eens terug naar het Slenne Feest! dat we op 9 juli in de tuin van de instelling organiseerden. Er waren stands en demonstraties van Sleinse verenigingen. Op het feest zelf werd het een bonte mengeling van patiënten en hun familie, ex-patiënten, personeelsleden en inwoners van Sleidinge. De drank stond lekker koel en dat was ook nodig bij de zomerse temperaturen. De voor de gelegenheid opgerichte Sleinse groep "Den Dorper" gaf na de barbecue het beste van zichzelf.

Zoals steeds was de Fanfare Iever en Eendracht van de partij en dit jaar was er ook de voorstelling van de Dvd van het toneelstuk "Calcutta". Enkele Sleinse inwoners speelden vorig jaar de geschiedenis van hun eigen dorp. Bekende overleden plaatselijke figuren en heiligen werden hierin tot leven geroepen. De psychiatrische instelling bleef ook niet onopgemerkt in deze voorstelling. De voorstellingen in het kader van het sociaal-artistiek muziektheaterproject ‘Calcutta’ (Bentex, juni 2005) waren in een mum van tijd uitverkocht. Heel wat geïnteresseerden hebben de voorstelling toen gemist. Zij kregen nu een tweede kans want de Sleinse Filmclub maakte vorig jaar een opname van de vertoning en projecteerde die nu op ‘Slenne Feest!’. Calcutta was een project van de Sleinse Filmclub in samenwerking met Cultuurcentrum Evergem en Victoria Deluxe. De dvd bevat naast de opname van de voorstelling zelf ook interviews met toeschouwers, een fotomontage en de AVS nieuwsuitzending. Wie dat wil kan nog een exemplaar aankopen. De DVD kost 10 euro en is verkrijgbaar tijdens Sleine Feest of bij Joris Laroy (Sleidinge-Dorp 5A, mailto:mmleyma@skynet.be.)

De voorstellingen waren een succes en de hoop is dat de dvd het ook goed doet. Het is een onmisbaar document voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeente. Als speciale attractie kwamen de acteurs uit de voorstelling nog eens langs om een optreden te geven. Het Sleins was alom tegenwoordig die dag.

dinsdag, augustus 01, 2006

Het is nog geen zomervakantie voor Kiosk. Op vrijdag 4 augustus om 10.00u interviewen we derde schepen van Evergem, Mr Wilfried Van Zele. Uiteraard zal het over Sleidinge en Evergem gaan. Mr. Van Zele heeft heel wat bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening en stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu in de kanaalzone, leefmilieu en afvalbeleid, landbouw, jaarmarkten en veemarkten. Hij zetelt in de gemeenteraad als onafhankelijke. Iedereen is welkom op dit interview