vrijdag, november 29, 2013

Nieuw boek Kwartiermaken Nederland met daarin ook tekst van Kiosk Sleidinge.

Vandaag bericht gekregen Van Doortje Kal dat haar nieuwe boek klaar is. Het wordt uitgegeven ter gelegenheid van haar afscheid als lector Hogeschool Utrecht. We zijn blij en trots dat er ook een tekst over de werking van Kiosk en over het overlegplatform Sleidinge in is opgenomen.
We kijken er zeer naar uit om Doortje terug te zien op 13 december. Hier meer info over deze dag. 

zondag, november 17, 2013

"participatiesamenleving": een ander woord voor bezuinigen?

In Nederland werd gisteren het woord van het jaar gekozen: "participatiesamenleving". Men wil van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving overgaan. Bij Pauw en Witteman werd in september al aan premier Rutten van Nederland voorgelegd of de participatiesamenleving niet gewoon een ander woord is voor bezuinigen. Kijk hier vanaf tijdstip 2.25 tot 8.45...

Participatie is eigenlijk een recht en als het een plicht wordt die samenvalt met besparingen dan wordt het recht op zorg ondermijnd. Het zal voor hulpverleners steeds belangrijker worden om de woorden uit de herstelbeweging niet te laten recupereren door politici die een andere definitie aan deze woorden geven om ze op die manier te misbruiken om bezuinigingen door te voeren die nadelig zijn voor de zwaksten in onze maatschappij.

zaterdag, november 16, 2013

Eigen kracht en recht op zorg

Ik wou graag nog eens terugkomen op de termen zoals "eigen kracht". (zie ook bericht van 12 november). Het mag geen ideologie waarbij iedereen nu zou gewezen worden op zijn eigen kracht en dus geen hulp meer mag of kan vragen. Met "eigen kracht" wordt bedoeld dat je als hulpverlener iemand helpt zoeken naar wat hij op eigen kracht kan en waar hij hulp nodig heeft. 
Er zit een gevaar in dat het "eigen kracht"-denken vanuit politiek oogpunt wordt gerecupereerd om besparingen door te voeren in de hulpverlening. Dit blijkt op dit moment wel het geval te worden in Nederland. Het recht op zorg wordt vanuit dit "eigen kracht"-denken ondermijnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat het herstel-denken dat net ook in Nederland heel sterk werd ontwikkeld misbruikt wordt om besparingen door te voeren. Het lijkt me alsof hulpverleners dan weer moeten gaan Kwartiermaken bij de overheden om de gepaste hulp en ondersteuning te blijven voorzien voor hen die kwetsbaar zijn.
Kijk maar naar de reportage vanaf tijdstip 24:48. met onder meer een tussenkomst van Andries Baart (presentie)zondag, november 10, 2013

Psychiatrie en sexualiteit

Sexualiteit binnen psychiatrie is nog altijd een taboe... Blogger Ron (verpleegkundige Fact in Nederland) geeft hieronder enkele vragen mee om over na te denken. Wij bij Kiosk zijn al langer voorstander van het geven van sexcheques aan sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat ze bij een sekswerker terecht kunnen. We komen op dit onderwerp later uitgebreider terug.

Denk eens aan de volgende vragen:

Hoe ga je om met een verwarde cliënt die ongeremd openlijk masturbeert op de afdeling?
Hoe ga je om met het thema seksualiteit met cliënten die in behandeling zijn, die geen gemeenschap mogen hebben op de afdeling, maar die je samen de deur uit ziet gaan, hand in hand, gebruik makend van hun vrijheden?
Ondersteun je als verpleegkundige bezoek aan een prostitué door de cliënt naar de plek toe te begeleiden?
Denk eens aan de Stichting SAR.
Ga je in gesprek met een cliënt met een kinderwens?
Hoe ga je om met ongeremd gedrag van een psychotische cliënte die geen voorbehoedmiddel wil gebruiken?
Kom je voor de cliënt op wanneer hij om Viagra vraagt?

het volledige artikel van Ron kan U hier lezen... Meer info kan U ook lezen op SAR (stichting alternatieve relatiebemiddeling)

donderdag, november 07, 2013

Boek over sociale psychiatrie

Lijkt me wel de moeite waard, dit boek...

"De sociale psychiatrie is het antwoord vanuit de psychiatrie die niet wil medicaliseren en daarmee mensen wil ondersteunen in hun leven, in hun eigen omgeving... 
De sociale psychiatrie wil mensen met psychiatrische problemen ondersteunen in de wijk waar ze wonen om met gebruik van eigen mogelijkheden een zo volwaardig mogelijk maatschappelijk bestaan te leiden. Daarbij is er oog voor de buurt, maatschappelijke belang en de wisselwerking tussen cliënten en hun omgeving. In dit boek de nieuwste ontwikkelingen, mooie voorbeelden en reflecties op hulpverlenen."

een boek van Gerard Lohuis en Alice Beukerwoensdag, november 06, 2013

Hoe overleven met weinig geld in het Meetjesland?

Ook Kiosk Sleidinge staat vermeld in dit handige boekje "Hoe (over)leven met weinig geld in het Meetjesland?"


Te gast zijn...

Weet je wat zo mooi is aan de job van casemanager in het Mobilteam? Je komt aan huis bij mensen die het vaak heel erg moeilijk hebben en zij vinden het dan ook onder de meest moeilijke omstandigheden zo heel erg belangrijk dat ze je een tas koffie of een cola kunnen aanbieden. Het lijkt er op alsof je jezelf in eerste instantie laat bedienen terwijl je praat en ondersteuning geeft, maar door bij hen langs te gaan zijn ze niet langer patiënt of ex-patiënt of cliënt maar gastheer en jij bent niet langer psycholoog, hulpverlener... maar gast. Je een tas koffie of een cola laten inschenken is meer dan wat het lijkt, het is een herdefiniëring van de manier waarop je hulp verleent.

Tentoon stellen...

Of we iemand die in opname is willen helpen bij het zoeken naar plaatsen in de stad waar hij of zij de schilderijen kan tentoonstellen die hij op de afdeling maakt? Zeer graag!

Sociale media...

Volgende week komt iemand langs van de Arteveldehogeschool om ons te interviewen. Ze doet onderzoek naar de manier waarop we met facebook proberen om bepaalde doelgroepen (ex-psychiatrische patiënten, hulpverleners en buurtbewoners van de instelling) te bereiken. We hopen dat de resultaten ons iets kunnen leren om facebook en blogspot nog doeltreffender te gebruiken.