zaterdag, december 05, 2015

mensen verbinden met elkaar

Het is ongeveer een jaar geleden dat ik mijn vroegere job "psycholoog in een factteam" achter mij liet. Ik mis het nog steeds heel erg, dat huis aan huis gaan bij cliënten, als gast bij hen binnen komen en hen steun geven net op de plaats waar zij het zelf voor het zeggen hebben. Ik kon hen helpen om opnames in de psychiatrie te voorkomen, opnames die ze vaak als traumatiserend hadden ervaren. Ik was de psycholoog op de fiets. Ik leerde in de stad en gemeenten waar ik werkte buurtwerkers en burgers kennen die ook een hart hadden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en ik kon daardoor mensen met elkaar verbinden. Ik kon ze helpen weg te geraken uit hun isolement. Zorg is echt geen voorrecht van hulpverleners. Een maatschappij die solidair en warm is kan er echt wel voor zorgen dat er minder opnames zijn in psychiatrische instellingen. Dat geloof ik nog steeds heel erg.
Ik blijf ook nu nog vasthouden aan deze principes en ideeën en ik kan ze toepassen in de psychiatrische instelling waar ik werk. Ik help nu om mensen te laten weg geraken uit de instelling, met de nadruk op het voorbereiden van de installatie van hulp aan huis. Ik hoop dat meer en meer afdelingen in psychiatrische instellingen deze ideeën overnemen, maar er is nog een hele weg te gaan. We geven niet op. Ook het veranderen van de psychiatrie is een proces met vallen en opstaan. Ervaringsdeskundigen en hulpverleners... samen staan we sterk.

donderdag, december 03, 2015

terrein voormalige frituur Weststraat

Vandaag was er een voorbereidende vergadering met een aantal mensen van het gemeentebestuur in Evergem. We bespreken de door de buurtbewoners binnen gebrachte voorstellen en zoeken naar een kader om de voorstellen concreter uit te werken. De bevindingen zullen in het volgende overlegplatform op maandag 11 januari opnieuw aan de buurtbewoners worden voorgelegd. Op weg naar een nieuw mooi buurtproject... samen onderweg.

woensdag, augustus 12, 2015

gemeente, buurt en instelling...

Vandaag een bijzondere dag voor mij om samen te zitten met de burgemeester van Evergem en met de schepen van gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk van Evergem en met de communicatieambtenaar van de gemeente. Samen maken we een kader voor een buurtproject waarin buurtbewoners, patiënten en personeelsleden van de psychiatrische instelling zullen betrokken worden. Kwartiermaken is als hulpverlener zorg dragen voor de omgeving van de psychiatrische instelling. Het geeft de kans dat nieuwe burgers, de mensen die in onze instelling verblijven, zich makkelijker kunnen integreren in een buurt die gericht is op solidariteit en verdraagzaamheid.
Participatie is het sleutelwoord in dit project... Meer info volgt later. Trouwens één van de mooiste plaatsen waar ik ooit heb vergaderd, die schepenzaal van de gemeente Evergem smile-emoticon

dinsdag, juni 23, 2015

Een hoopvolle toekomst

We vergaderen om de veertien dagen in het buurtcentrum van de wijk waar onze psychiatrische instelling is gelegen. Terwijl we een interessante discussie hebben over stigma zien we door het raam één van de meegekomen patiënten een kruiwagen voortduwen met daarop bouwmateriaal. De eigenaar van de kruiwagen loopt broederlijk naast hem. Blijkbaar was het voor de oude man te zwaar om het voertuig voort te duwen. Ze zijn in gesprek met elkaar: de jonge patiënt en de oude buurtbewoner. Het is een beeld dat ik koester. Die twee mensen naast elkaar, samen optrekkend... De behulpzame jongeman, hopend op een mooiere toekomst, en zich niets aantrekkend van de vooroordelen die de oude bewoner uit over de patiënten van onze instelling.

donderdag, juni 11, 2015

Doortje Kal op bezoek!

Bezoek van Doortje Kal in Sleidinge

Vandaag kwam Doortje Kal helemaal uit Amsterdam (www.Kwartiermaken.nl) op bezoek voor enkele uren. Uiteraard hadden we het over Kwartiermaken in Nederland en in Vlaanderen en over de manieren waarop we dit nog meer in de aandacht konden brengen. Het gaat over ruimte creëren voor mensen met psychisch kwetsbaarheid, over zoeken naar manieren om mensen opnieuw te integreren in de maatschappij en dus ook over mensen weghalen uit psychiatrische instellingen. Ze kwam op bezoek in Sleidinge, op de rehabafdeling, maar ook op onze tentoonstelling in de bibliotheek van Sleidinge. Ze was ontroerd door onze verhalen...
dinsdag, juni 02, 2015

werken met de buurt....

Ik was deze avond best trots op de manier waarop buurtbewoners van de psychiatrische instelling mee komen praten over de relatie tussen de buurt en de instelling. 
Eén van de punten op de agenda deze avond is dat de frituur tegenover de instelling, de plaats waar 11 jaar geleden een ex-patiënt twee buurtbewoners doodschoot, hopelijk binnenkort zal worden afgebroken. We voorzien, samen met het gemeentebestuur, dat we net deze plaats een bestemming kunnen geven als ontmoetingsplaats tussen patiënten en buurtbewoners. Eén voorstel is om op die plaats een kiosk met zitbanken te laten bouwen. Kiosk is immers de naam voor onze groep (hulpverleners, patiënten en buurtbewoners) die bijeen komt om integratie-projecten voor de buurt te organiseren, Er komen een aantal bevragingen en overlegmomenten om de buurt en de instelling heel veel inspraak te geven in hoe die plaats er in de toekomst zal uitzien. Het wordt onze plaats, die van iedereen die het goed voorheeft met goed samenleven, dus ook met de burgers die uit de psychiatrie komen

dinsdag, april 28, 2015

op de tentoonstelling

Een foto met tekst op de tentoonstelling in de bib van Sleidinge (organisatie door psychiatrisch centrum in Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge VZW)
De weg naar mijn tattoo.
In augustus 2010 kwam ik in het psychiatrisch centrum in Sleidinge terecht, via mijn huisdokter, voor mijn veelvuldig drankgebruik en zware depressie. Na verloop van tijd kwam ik op de afdeling rehab terecht, ik was volledig gesloten...Ik leerde daar een mooie vrouw kennen. We werden goede vrienden... Rond de winter in 2011 slaan mijn gedachten op hol. Ik denk eraan wat er in mijn geest afspeelt te vereeuwigen op mijn lichaam. Mijn armen en mijn borst komen vol demonen, die waar ik mee worstel: de samoerai op mijn rug is mijn tweede ik, die staat voor de moed in mij, om de demonen te lijf te gaan...Op mijn rechterbeen staat een gorilla, als beeltenis van mijn chinese horoscoop. De mooie vrouw waar ik hierboven over sprak waar ik goede vrienden mee werd, werd mijn steun en toeverlaat, en is ondertussen mijn vrouw geworden. Ze is de vrouw van mijn dromen, ze is zacht en slim. Ze heeft een mooi karakter, en enorm veel sterkte en overlevingskracht in zich. Op mijn linkerbeen staat de beeltenis van een tijger, wat staat voor haar, mijn vrouw, die mij hielp mijn demonen te bevechten. Ze versterkte de sterkte van mijn samoerai. In opname was zij het die me het meeste begreep, waar anderen geen vat op mij hadden. Zij is wat ik nodig had, en nodig heb, wij wonen anderhalf jaar samen....

zondag, april 26, 2015

opening van de tentoonstelling...

Samen iets eten en drinken en naar kunst kijken. Het was een zeer aangename en vriendelijke sfeer op de opening van de tentoonstelling deze ochtend. Kunstenaars, personeelsleden, buurtbewoners, patiënten, ex-patiënten, ervaringsdeskundigen... we overstegen alle vakjes en hokjes vandaag. Gewoon mensen onder elkaar, dat was het. Niemand wist nog wie wie was en dat zorgde niet voor verwarring maar voor een feestgevoel. Het vieren dat we samen kunnen en mogen zijn met elkaar. 
Ik las wat de burgemeester van Evergem in het gastenboek schreef: "Van oud naar nieuw. Van patiënt naar burger. Deze tentoonstelling is een mooi voorbeeld van integratie, een brug in plaats van een muur. Illustratie van de warme gemeente die we willen zijn. Doe zo verder! Dank voor de fijne samenwerking"
dinsdag, april 07, 2015

vanuit Sleidinge naar Vlaanderen...

Het begon allemaal met de buurtwerking in Sleidinge. We leerden met vallen en opstaan hoe we tot meer verbinding konden komen en nu, vele jaren later is er de start van een Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken.

We gaan nu helemaal voor Vlaanderen met een splinternieuwe werkgroep Kwartiermaken. (onder de vleugels van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid en meer bepaald het herstelplatform) We willen verbinding maken met iedereen in Vlaanderen die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wil helpen zoeken naar veilige plaatsen, niet alleen letterlijk zoals woonplaatsen, werkgelegenheid en plaatsen om vrije tijd door te brengen maar ook willen helpen zoekennaar veilige en onbevooroordeelde plaatsen in de hoofden van burgers die op zich niets te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg. De allereerste vergadering gaat door op donderdag 21 mei van 10.00u tot 12.00u bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw., Tenderstraat 14 te Gent.Ik hoop mensen daar te kunnen ontmoeten van uit heel Vlaanderen. Iedereen die bovenstaande gedachte genegen is is welkom, maakt niet uit of je hulpverlener, patiënt, cliënt, ervaringsdeskundige of familielid of buurtbewoner-burger bent.

zaterdag, maart 14, 2015

Integratie in de buurt

Straks ga ik met enkele medewerkers naar de bestuursvergadering vanTarchief. We zullen ons project van uit de instelling afstemmen op het grotere project dat georganiseerd werd door hen, een toneelstuk. Integratie en participatie blijven bij ons voorop staan. U hoort er binnenkort meer over en we hopen U dan ook eind april in levende lijve te mogen ontmoeten... Exacte datum volgt.

dinsdag, maart 10, 2015

Kwartiermaken

Het was aangenaam om vandaag een inleiding op Kwartiermaken te kunnen geven in de eigen instelling, zowel voor personeel als patiënten. Ook Lien Vermeulen en Kristien de Vos gaven uitleg over de buurt-projecten waar we van uit de instelling aan mee werken. Kwartiermaken gaat immers vooral over contact met organisaties en mensen die niets te zien hebben met geestelijke gezondheidszorg
Lien had het over de volkstuin "De Oude Pastorij".
Buurtbewoners en ook patiënten uit onze instelling werken er samen in een tuin die tevens beschermd monument is. De opbrengsten, groenten en fruit worden verdeeld onder de deelnemers. Het is een leuke en veilige plaats waar mensen elkaar ontmoeten.
Kristien heeft het over Komen Lezen! "Verhalen en gedichten bieden een rijke schat aan emoties, gedachten en verlangens die we herkennen uit ons eigen leven. Net over die aanknopingspunten gaat het tijdens de bijeenkomsten: we praten over ons eigen leven en spiegelen dit aan de verhalen die we lezen."

zaterdag, maart 07, 2015

over psychose-gevoeligheid...

Nederland: gidsland !!!
Op deze website vind je heel veel info. Hopelijk komt er binnenkort ook een website voor Vlaanderen....

vrijdag, maart 06, 2015

Tentoonstelling bibliotheek Sleidinge

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er komt van uit de instelling een kleine tentoonstelling dat voorafgaat aan een groter project, een toneelvoorstelling georganiseerd door een aantal mensen uit Evergem. Onze tentoonstelling zal hetzelfde thema hebben als het toneelstuk: archiveren...
U hoort er binnenkort meer over.

donderdag, maart 05, 2015

info

Volgende dinsdag 10 maart om 10.00u komt Lien langs om uitleg te geven over de volkstuin in Sleidinge en zal Christine het hebben over "Komen lezen". Dit zijn twee projecten uit de gemeente van onze instelling. Het zijn voor ons twee Kwartiermakersprojecten. Ik zal het in mijn inleiding op die projecten hebben over Kwartiermaken.

hoopverleners

Vandaag... Een ex-patiënte van de psychiatrische afdeling belt me na jaren terug op en zegt dat het heel goed met haar gaat. We weten beide hoeveel moeite het haar heeft gekost om te staan waar ze nu staat. Ze stelt voor om op de afdeling voor de mensen die nu in opname zijn te komen getuigen van die lastige weg, maar met een hoopvolle boodschap. Ze doet dit graag voor mij, zegt ze, en ik ben haar zeer dankbaar dat ze dit wil komen doen. Hoopverlener zijn, dat is het allerbelangrijkste!

donderdag, februari 05, 2015

NIEUW... Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken

Prachtig nieuws. Ik kan een heuse "Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken" coördineren, onder de vleugels van de Vlaamse Vereniging Geestelijk Gezondheid. Vandaag mocht ik een voordracht houden op het Herstelplatform van de Vlaamse Vereniging en dit gaf aanleiding tot de stichting van deze groep. Ook de "Gentse Werkgroep Kwartiermaken" blijft bestaan.

vrijdag, januari 16, 2015

ze belt me op ...

Ze belt me op. Ze is moeder van een jonge vrouw die bijna de helft van haar leven in de psychiatrie heeft doorgebracht. Haar dochter is wat men noemt een draaideurpatiënte. Ze kent veel moeilijkheden in haar leven maar is niet geneigd hulp te vragen. Er volgden een aantal gedwongen opnames. Moeder is er van overtuigd dat de psychiatrie zelf niet meer de geschikte plaats is voor haar dochter. Ze woont nu zelfstandig en dat loopt niet echt goed. Een psychiatrisch verzorgingstehuis is ook niet de beste plaats voor haar dochter omdat deze dan weer geconfronteerd wordt met psychiatrie. We hebben het over cohousing. We hebben het over Zeeuwse Gronden. We hebben het over nieuwe projecten die op stapel zouden kunnen staan. Het is een zoektocht, een zeer ingewikkelde puzzel... Het geeft aan dat wij, hulpverleners, samen met anderen, cliënten en familieleden van cliënten zeer hard moeten blijven verder zoeken naar alternatieven. Het zijn deze nieuwe projecten die mogelijk kunnen maken wat tot hiertoe nog niet mogelijk is voor een aantal van onze cliënten: woonst, werk, contacten zoals elk van ons die heeft. Het zoeken naar en ontwikkelen van deze nieuwe projecten zorgt voor hoop en vooruitzichten op een betere toekomst voor hen en dat is waarover het gaat of zou moeten gaan.

donderdag, januari 08, 2015

werken met de buurt

Cliënt nodigt mensen uit zijn buurt uit om te komen eten in de cafétaria van de psychiatrische instelling. Het regent zo hard dat ik iedereen weer naar huis voer en ondertussen in de auto een gesprekje heb over de werking van psychiatrie. Volgende week komen de buurtbewoners langs om bij Kiosk Sleidinge mee te werken aan een resocialisatieproject van de instelling. Kwartiermaken kan zo éénvoudig zijn...

dinsdag, januari 06, 2015

Project in samenwerking met Tarchief

Bij Kiosk werken we naarstig verder aan ons buurtproject. We voorzien een kleine tentoonstelling rond het thema "archief". We zijn een soort van spinoff voor een groter project dat door een aantal Sleidingenaars in mei van dit jaar wordt georganiseerd en blijven daardoor trouw aan ons motto. "Wat we doen, doen we samen met anderen".

Iedereen welkom om mee te denken, mee te werken of gewoon eens langs te komen op dinsdag 13 januari en op dinsdag 20 januari 2015 om 10.15u in ontmoetingscentrum Cardijnwijk in Sleidinge