dinsdag, augustus 26, 2008

Overlegplatform

Het is nog even maar we willen U nu al (een deel van) de agenda meedelen van het volgend overlegplatform op woensdag 1 oktober om 20.00u

Op de bijeenkomst van 1 oktober komen mensen van meta-wonen hun buddyproject rond ex-psychiatrische patiënten voorstellen. Er zal ook een vrijwilliger zelf aanwezig zijn. Hij gaat op regelmatige basis langs aan huis bij een ex-psychiatrische patiënt. Wie weet vinden we ook op Sleidinge mensen die vrijwilliger willen worden. Een buurtbewoner vertelt alvast over zijn eigen ervaringen. Een medewerker van de instelling stelt de seniorenafdeling van het psychiatrisch centrum voor aan buurtbewoners en geïnteresseerden.Er is ook een evaluatie van de voorbije zomeractiviteiten die we samen met de buurt organiseerden.

Westvoordekermis: terugblik

Op zondag 24 augustus was er een samenwerking tussen onze instelling en de mensen van Westvoordekermis.

Anne-Marie, Els, Carlos en Peter ontvingen de deelnemers aan de sneukeltoer met een ijsje.
Voor de praktische proef moesten de Sleidingenaars een partijtje bollen in de tuin. En het zoeken naar het antwoord op de vraag wie de Kneipp-kuur invoerde in onze instelling was voor de meesten geen probleem. De man, Dr. August Ruyssen, kreeg immers een straat met zijn naam niet ver van het psychiatrisch centrum.donderdag, augustus 21, 2008

Polenstraatkermis

van vrijdag 12 september 2008 tot en met maandag 15 september 2008 is er Polenstraatkermis in Sleidinge. Een deel van het programma, namelijk voor het Boldershof, kan U hieronder lezen.

Op vrijdag 12 september is er een biljarttornooi om 19.00u
Op zaterdag 13 september is er boogschieting (15.00u) en travestieshow (21.00u), maar we willen Uw speciale aandacht vestigen op de fuif met discobar Robert en Pierke (20.00u).
Op zondag 14 september is er om 13.30u Oldtimerrit en om 18.00u Country and Western met Little Texas.
Op maandag 15 september kan U ontbijten in het Boldershof. Om 10.00u is er een gebedsmoment met de pastoor van Sleidinge en om 15.00u wordt de kermis afgesloten met een boogschieting.

woensdag, augustus 20, 2008

Westvoorde Kermis

Onze instelling wil niet voorbijgaan aan haar plaats in de gemeente Sleidinge (Evergem) en bevindt zich op het gebied dat ook wel Westvoorde wordt genoemd. Daarom willen we ook aanwezig zijn op de nieuwe start van deze kermis.
Op vrijdag 22 augustus komt rond 19.00u de fanfare langs en op zondag 24 augustus is er in de cafétaria van onze instelling de eerste stop van de sneukeltoer. Iedereen welkom voor een babbel....

Slenne Feest 2008: een terugblik

6 juli laatstleden ging voor de zesde keer Slenne Feest door in onze instelling. U kan hierboven enkele sfeerfoto's bekijken. Patiënten en familieleden, personeelsleden en buurtbewoners maakten er een gezellige bijeenkomst van. Er waren optredens van Okra, Aardvark en een zeer gesmaakte demonstratie jump.