dinsdag, december 15, 2009

overlegplatform

Woensdagavond is er een nieuwe bijeenkomst tussen buurtbewoners en personeelsleden van het psychiatrisch centrum.
Op de agenda staat ondermeer de voorstelling van afdeling Teplice en ook een voorstelling van het fotoproject dat als werktitel Geest heeft meegekregen. Buurtbewoners werden uitgenodigd om trouwfoto's die werden genomen in de tuin van onze instelling binnen te brengen. We bereiden een tentoonstelling voor. Maar dit project houdt veel meer in. Wil u meer weten? Kom gerust langs... op woensdagavond 16december om 20.00u in de polyvalente zaal, Weststraat 135.

interview met een rouwclown

Een clown op een begrafenis. het lijkt op het eerste zicht weinig respectvol tot je er meer over verneemt...
Cliniclowns en rouwclowns gaan een beetje op dezelfde manier te werk. Respectvol, zonder mensen voor gek te zetten. Maar in één opzicht verschilt de benadering. "Bij cliniclowns gaat het erom de kinderen af te leiden van hun ziekte". Rouwclowns doen bijna het tegenovergestelde: ze maken misschien juist wel verdriet los. Wie dat wat lijkt, kan een rouwclown aanvragen bij de begrafenisondernemer.

Wil U meer weten over wat een rouwclown doet kom dan langs voor het Kioskinterview op vrijdag 18 december 2009 om 10.15u in vergaderzaal 1 van het psychiatrisch centrum in Sleidinge.

vrijdag, december 11, 2009

wakker 's nachts

Iemand is opgenomen in de psychiatrische instelling en kan 's nachts niet inslapen. Hij gaat in de rookliving zitten. Hij geeft me de dag erop de volgende tekst.

Vluchtige gesprekken vol weemoed vullen de kamer. Rook dwarrelt op, alsook de geesten die zich een weg banen doorheen de hoofden van de personen, beesten die slechts personages lijken uit een ver verleden. Behofte aan scherpte en diepte is er nodig om de geesten te begrijpen. Per vergissing stapelen de sigaretten zich opeen. Koffietassen worden verzet en de tijd verandert, alsook het evenwicht in de ruimte. De deur zwaait open en daar staat magere Piet, die algauw de geesten wegjaagt en een grap begint te vertellen over blonde vrouwen. De dageraad breekt aan en het zonlicht valt binnen doorheen de waas van rook. Voorlopig lijkt de nacht voorbij, maar er zijn nog enkelingen die de maan vasthouden. Een maan met een triestige blik.

zaterdag, oktober 24, 2009

Gents activeringsplatformVorige week vrijdag waren we met Kiosk op de opening van de website GAP waarop verschillende verenigingen in en rond het Gentse hun activiteiten aankondigen. Deze organisaties richten zich vooral op psychiatrische en expsychiatrische patiënten maar ook buurtbewoners zijn van harte welkom. Wij van Kiosk waren verheugd met de belangstelling van burgemeester Termont.

vrijdag, oktober 09, 2009

woord van de week

Ik kreeg gisteren onderstaande bedenkingen van Chris. Ik wil ze graag met U delen.

Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment. Als ik iets fouts zie bied ik mijn hulp aan. Werken aan een betere samenleving lijkt éénvoudig. Aanmoedigen als dingen gesmeerd lopen en klaarstaan om te helpen wanneer het verkeerd gaat.

(Chris)

woensdag, september 30, 2009

soepverkoop op jaarmarkt Sleidinge

Op maandag 5 oktober zal U op de jaarmarkt van Sleidinge aan de stand van Kiosk en Onderlinge Hulp Sleidinge soep kunnen kopen. De opbrengst gaat naar Sosame in Oost-Kongo. Sosame is een een kleinschalig initiatief voor geestelijke gezondheidszorg in Bukavu. (Oost-Kongo). Mensen die psychisch lijden of een psychische stoornis hebben kunnen in dit centrum terecht. Gewone geesteszieken ontvangen er zorg, maar ook zwaar getraumatiseerde slachtoffers van seksueel geweld worden er begeleid en ex-kindsoldaten krijgen er de nodige omkadering.

Mensen van Onderlinge Hulp Sleidinge en ook personeelsleden en patiënten van het psychiatrisch centrum sleidinge willen solidariteit tonen met de psychiatrische patiënten van deze instelling in Oost-Kongo

maandag, september 28, 2009

Overlegplatform

Op woensdag 7 oktober om 20.00u is er in onze instelling overlegplatform.

Misschien nog even herhalen dat deze vergadering bedoeld is voor personeelsleden en buurtbewoners om na te gaan hoe de goede verstandhouding tussen instelling en buurt kan behouden blijven en nog verbeterd worden.
Er worden in de eerste plaats de meldingen besproken. Dit zijn klachten of problemen die door buurtbewoners zijn aangebracht in de loop van de afgelopen drie maanden.
Maar er worden ook projecten besproken waarin personeelsleden, buurtbewoners en patiënten samen werken.

Agenda overlegplatform

Meldpunt
Bespreking van de voorbije open monumentendag waar ook PC Sleidinge aan meewerkte
De kwis die georganiseerd wordt door Patrick Audenaert in onze instelling
Verslag over de rekening “Lilly”

vrijdag, augustus 28, 2009

Interessegroep Natuur Sleidinge


vandaag kwam Carlos Van Hoorbeke langs om te praten over de vzw Interessegroep Natuur Sleidinge. Ze richten natuurwandelingen in en zijn vooral bezig met het belang van vogels in onze streek.

Je ziet aan het eind van de zomer geen zwaluwen meer verzamelen. Hun aantal is sterk verminderd. De oorzaak daarvan is een tekort aan modder omdat er geen poelen meer zijn, maar ook de verhoogde zorg voor properheid en hygiëne aan gebouwen zorgt ervoor dat ze minder nestplaatsen kunnen maken. Alternatieven dringen zich op en de interessegroep besloot nestbakken aan te brengen. Onze instelling gaf de toelating om die aan te brengen aan de gevel van Mater Dei, de kant van de Weegse.
Ondertussen hangen er 20 nestbakken. Dit aanbrengen gebeurde voor de eerste keer op 30 mei 1998, een tweede keer op 4 april 2007 en ook dit jaar, namelijk op 29 april. Alle nesten zijn ondertussen bewoond. Zwaluwen zijn koloniebroeders, vandaar dat er verschillende nesten naast elkaar mogen aangebracht worden. Ze hebben geen territorium dat ze willen verdedigen.
Eveneens in Sleidinge werden nestbakken voor torenvalken aangebracht. Deze worden bovenop de hoge pilonen van Elia geplaatst. De nesten die aangebracht werden aan de kerk van Sleidinge voor kerkuilen kenden tot nog toe geen succes. De natuurgroep is vooral geïnteresseerd in particulieren omdat op openbare plaatsen minder privacy mogelijk is voor de vogels.

donderdag, augustus 27, 2009

Open Monumentendag


De schijnwerpers van Open Monumentendag zijn dit jaar gericht op het thema ZORG.

Zorg voor zieken, armen, kinderen, ouderen en doden is van alle tijden en heeft een indrukwekkend scala aan onroerend erfgoed in alle mogelijke dimensies met zich meegebracht: van bedevaartsoorden en bejaardentehuizen over grafmonumenten en kruidtuinen tot vakantiekolonies en ziekenhuizen.

Open Monumentendag 2009 belooft opnieuw één grote ontdekking te worden… dus zorg dat u er zeker bij bent op zondag 13 september!

Ook onze instelling neemt deel aan deze editie van Open Monumentendag.
Aan beide kanten van het kruispunt Weststraat-Weegse bevindt zich sinds de jaren 1880 het Psychiatrisch Centrum, een gespecialiseerd ziekenhuis voor mensen met psychische problemen. De neoromaans getinte bakstenen vleugel onder zadeldak behoort tot het oudst bewaarde gedeelte.
Van 10:00 tot 18:00 zijn er geleide rondleidingen en er is ook een fototentoonstelling

maandag, juni 08, 2009

Het kegelspel

Ik voel me net een aftandse opgejaagde hond in een kegelspel.
Bowlingballen teisteren voortdurend mijn lichaam, mijn geest en ook mijn vel.
Altijd maar moet ik me vlug over en 't weer reppen,
anders krijg ik onverbiddelijl keiharde meppen.

Mijn leven lang tracht ik diverse moeilijkheden te ontwijken.
Waarom wil men toch telkens weer zware ballen naar Hectorke smijten?
Nooit of nooit maakte ik iemand het leven zuur of schopte ik rellen.
En toch zal er mij eenmaal zo een stug ding definitief neervellen!

Mijn hele lijf en ook mijn arme kop
werden bijna totaal maf geklopt:
"Geen enkele van de kegelspellen die ik kende,
hadden enig medelijden waar ik ook heen rende"

Ik ben er vast van overtuigd dat ik onder geen beding
het ooit of ooit van die lugubere kegelboldans win!
Dus gans mijn verder leven lang krijg ik, Hector levensmoede hond,
nog een pak bowlingballen naar mijn hoofd, mijn lijf en naar mijn kont...


Hector Peperstraete

"Slenne Feest!" in de tuin van Mater Dei

Vanaf vandaag kan U hier regelmatig iets lezen over de nieuwste editie van Slenne Feest! Dit jaar gaat het feest weer door in de tuin van Mater Dei. We knopen daarmee weer aan bij ons startpunt. De eerste uitgave van ons buurtfeest, in 2002, ging daar ook door. De ingang van deze tuin bevindt zich aan de Langendam.

Sneukeltoer

Op zondag 28 juni organiseren supportersclub K.F.C. St.-Joris Sleidinge en Voetbalclub 't Cartouchken een sneukeltoer. Vertrek aan de basisschool Sleidinge tussen 13.00u en 14.00u. U kan zich inschrijven via Van Verdegeme Willy 0476/373453 of via Meckan Heidi 0478/648916
Iedereen welkom. Inschrijven kan tot 22 juni 2009.

vrijdag, mei 15, 2009

Kiosk op AVS

Vandaag zijn we ook op Avs te zien, maar enkel in de regio Meetjesland.
Wil U het nog even bekijken dan kan dit hier

U kan ook het artikel in het Nieuwsblad nalezen op deze website.


Nieuwe kiosk in lokale winkels
Tijdschrift haalt banden tussen psychiatrisch centrum en buurt aan

EVERGEM - Psychiatrisch Centrum Sleidinge (PCS) geeft voortaan driemaal per jaar zijn tijdschrift Kiosk uit in kleur en rijk geïllustreerd. Bovendien kan je het blad gratis meenemen in enkele lokale winkels.
Het door fusie van Mater Dei en Sint-Jozefsinstituut gevormd PCS gaf vijftien jaar geleden Kiosk een eerste keer uit. 'Dat was als blog. Tijdelijk drukten we enkel voor abonnees de teksten ook af. Een honderdtal exemplaren volstonden', zegt PCS-woordvoerder Peter Dierinck.

'Dat we Kiosk nu op 1.200exemplaren kunnen drukken en gratis ter beschikking stellen, danken we aan de prestigieuze Lilly Reintegration Award in 2006. Die kende een farmaceutisch bedrijf in 2006 aan PCS toe voor zijn voorbeeldige buurtwerking. Met de beschikbare centen kunnen we de nieuwe Kiosk gedurende drie jaar om de vier maanden laten verschijnen', is Dierinck tevreden.

Nadat een ex-patiënt van PCS in juni2004 rechtover die instelling twee mensen doodschoot, kwam de verstandhouding tussen de psychiatrische instelling en de buurt in een crisis. 'Vanuit PCS zochten we naar manieren om de contacten met de buurt te intensifiëren. Zo kwam er een meldpunt waarop buurtbewoners terechtkunnen en worden de buren viermaal per jaar geïnviteerd om te overleggen met personeelsleden van PCS. Uit die bijeenkomsten groeiden diverse initiatieven waaraan ook onze patiënten en ex-patiënten deelnemen', legt Dierinck uit.

Kiosk, waarvan de ondertitel Tijdschrift voor Psychiatrische Instelling en Evergem is, telt zestien A4-apgina's, is gedrukt op glanzend papier en dient om de buurt te informeren over activiteiten en ziektebeelden. In het eerste luxenummer is Sleidingenaar Bert Floorizoone positief over PCS als buur. Ook de resultaten van een door hogeschoolstudenten uitgevoerd buurtonderzoek omtrent de werking van PCS, een interview met directeur Roel De Cuyper en een reportage over een medewerker van een psychiatrisch centrum in Oost-Congo zijn keurig gepresenteerd. Wie meer wil weten over depressies, moet het boeiende interview met journalist Boudewijn Vanpeteghem lezen.

Begeleid door enkele muzikanten werd Kiosk naar enkele winkels gebracht door onder meer Tony Rosseel (63). Hij is patiënt in de dagkliniek van PCS en woont beschermd. 'Al acht jaar werk ik mee aan Kiosk. Door mijn eigen visie te geven op krantenartikels probeer ik een positief beeld te geven van de Vierde Wereld', argumenteert Tony zijn medewerking.


Ivan Vanhove

donderdag, mei 14, 2009

Uitdeelactie Kiosk

Misschien zag U ons vandaag aan De Spar of aan de Smatch in Sleidinge en dan hebt U het nieuwe exemplaar van Kiosk in handen. U kan vanaf morgen ook Uw exemplaar afhalen bij bakker of beenhouwer op de hoek, of aan de receptie van onze instelling.

U kan ook over ons lezen in het Nieuwsblad en morgenavond kan U naar een verslag over onze actie kijken op AVS.

vrijdag, mei 08, 2009

HET IS ZOVER...

Kiosk, het tijdschrift is er weer. Vol met nieuws over de instelling en over de buurt van onze instelling. Het zal gratis te vinden zijn in een aantal winkels op Sleidinge en het wordt verspreid in een oplage van 1100 exemplaren. U kan het ook vanaf vrijdag 15 mei afhalen aan de receptie van Mater Dei.
In het eerste nummer leest U ondermeer een gesprek met directeur Roel De Cuyper, een gesprek met journalist en ex-psychiatrische patiënt Boudewijn Van Peteghem en een gesprek met Patrick Audenaert (Evergemnaar en organisator van kwissen).

Op donderdag 14 mei openen we de hernieuwde Kiosk met een uitdeelactie aan De Spar (Weststraat)om 15.00u, aan de Smatch (Polenstraat) rond 15.30u en aan slagerij Vermeulen (Wurmstraat) rond 16.00u. Alles wordt muzikaal ondersteund.

U bent van harte welkom om een exemplaar op te halen en om een praatje te maken.

vrijdag, april 17, 2009

Lotgenotengroep voor (ex-)psychiatrische patiënten

Deze ochtend kwamen Griet (Creatief Begeleidingscentrum Krekenland) en Stefaan (vzw Uilenspiegel) langs om te vertellen over hun groep die volgende week woensdag in Assenede van start gaat.Uilenspiegel is een organisatie van psychiatrische en ex-psychiatrische patiënten. Stefaan voegt er aan toe dat je het nog het beste kan vergelijken met een vakbond voor patiënten. Het was één van hun mensen die naar het CBK toestapte om te melden dat er in het Meetjesland een nood was aan gelijkgezinden om te kunnen praten of om samen leuke activiteiten te doen. Het Creatief Begeleidingscentrum Krekenland is sedert januari dit jaar losgemaakt van Oranje, dit laatste richt zich vooral naar mensen met een handicap. CBK biedt allerlei activiteiten aan die lokaal gebonden zijn: klassieke concerten, workshops voor vrouwen, salsa voor beginners, bloemschikken, koken met beperkt budget en dus vanaf volgende week woensdag is er eens per maand een lotgenotengroep voor (ex-)psychiatrische patiënten. Het gaat dus niet om therapie maar om gewoon even samen op verhaal komen of samen gezellig bezig zijn. De bedoeling is dat de activiteiten later door de deelnemers zelf georganiseerd worden. Stefaan vertelt dat hij als ex-patiënt vrijwilligerswerk doet en ook medewerker is bij het aanloophuis ZigZag in St.-Niklaas. Hij heeft een periode niet actief geweest maar voelde de goesting om zich weer nuttig te maken opkomen. Hij geeft aan dat mensen die geen psychisch probleem hebben gehad vaak met onbegrip reageren naar expsychiatrische patiënten. Een lotgenotengroep kan ondersteunend werken. Je ontmoet er gelijkgezinden. Greet heeft nog geen idee hoeveel mensen er woensdag zullen langskomen. Ze hoopt dat het een beetje een vaste groep zal worden. Ze voegt er lachend aan toe dat er echt geen bussen vol met mensen hoeven langs te komen.
We feliciteren de organisatoren met hun initiatief en we alvast dat er een paar mensen vanuit onze instelling zullen aanwezig zijn

De groep heeft plaats op woensdag 22 april van 14.00u tot 16.00u en ook op 20 mei en op 17 juni. Je hoeft geen lid te zijn van Uilenspiegel om aan te sluiten. Adres: CBK, Schoolstraat 3, 9960 Assenede.

woensdag, april 15, 2009

Kiosk op bezoek in De Kring (Eeklo)

Een vrijdagnamiddag en enkele Kioskreporters gaan op pad. "De Kring" in Eeklo doet baanbrekend werk op het vlak van armoede en kansarmoede. De hoogste tijd om er nog eens langs te gaan.

We hadden het geluk onmiddellijk bij aankomst een activiteit te mogen bijwonen van “ De Kring “. We mochten aanschuiven bij de Bingo-activiteit die elke vrijdag doorgaat.
OOk als niet-inwoner van Eeklo mochten we deelnemen en dit is gebaseerd op de filosofie van de werking van “ De Kring “.
De hoofddoelstelling van deze organisatie is iedereen te aanvaarden zonder onderscheid van cultuur, geslacht, leeftijd,…en die tot de minderbedeelden behoren. Het is immers zo dat De Kring een erkende vereniging is waar armen het woord nemen. Voor zover we weten is dit de enige dergelijke vereniging van het Meetjesland. Onze gesprekspartner en gids van dienst was Astrid. Zij deelde ons verder mee dat het centrum diverse werkgroepen en activiteiten omhelst voor de minderbedeelden.
We zullen nu enkele interessante initiatieven voorstellen die gerealiseerd zijn door “ De Kring “. Zo hebben we de werking “ Tot uw dienst “ waar medewerkers uit het Meetjesland en een afgevaardigde van het OCMW Eeklo diverse problematieken inzake OCMW en armoede behandelt.
De werking “ Wonen “ die ook buiten de grenzen van Eeklo treedt en de problematieken van het sociaal wonen evalueert. De “ Voedselwerking “ waarbij de manier van werken zeer “up to date” is. Men werkt volgens een winkelsysteem Enkel in “de Marollen" te Brussel bestaat er nog een dergelijk systeem. Het winkeltje hier heet “ Het Wijksken “ en mensen kunnen hier producten aankopen via een koopkaart. Het voornaamste hierbij is dat de werking van “het wijksken” onafhankelijk van het OCMW Eeklo geschiedt.
Astrid vertelt ons ook nog dat er nog een toneelvereniging is, bloemschikken, boetseerlessen, kooklessen, daguitstappen en nog veel meer voor de mensen die daarvoor in aanmerking komen.
Wat we niet mogen vergeten zijn de talrijke vrijwilligers die ( een 50-tal ) hard werk leveren om de kring draaiende te houden. We danken hierbij Astrid voor de uitleg die zij ons verstrekte over de unieke werking van deze organisatie van het Meetjesland (bericht van Tony)
Meer info vindt U op WijkcentrumDeKring

dinsdag, april 14, 2009

Interview Kiosk rond lotgenotengroep psychiatrische patiënten

Het leven tijdens en na de psychiatrie verloopt niet altijd even makkelijk. Op de psychiatrie rust een enorm taboe en (ex)patiënten moeten opboksen tegen vooroordelen. Ook de draad van het leven oppakken is geen gemakkelijke opdracht. Hoe voorkom je sociaal isolement en hoe ga je om met obstakels die je pad kruisen?

In Assenede start een lotgenotengroep. Gelijkgestemden kunnen er elkaar ontmoeten. Ze kunnen er samen leuke activiteiten doen, op verhaal komen… De activiteiten worden georganiseerd door Creatief Begeleidingscentrum Krekenland, Schoolstraat 3 te Asseneden.

Wil je meer over die groep te weten komen kom dan gerust langs op dit interview op…

Vrijdag 17 april 2009 om 10.15u
Zaal 1, St.-Jozef, Weststraat 135, Evergem

vrijdag, april 10, 2009

Evergem Fair Trade Gemeente

Op zaterdag 9 mei is het de Internationale Dag van de Fair Trade. In Evergem zal die dag niet onopgemerkt voorbij gaan.

Evergemse bakkers bakken (h)eerlijke vlaai.
Voor de tweede maal bakken de Evergemse bakkers op 9 mei (h)eerlijke vlaai. Met deze actie willen de bakkers een brug slaan tussen de boeren hier en de boeren in het zuiden. Voor de (h)eerlijke vlaai gebruiken ze melk van een Evergemse melkveehouder. De speculaas, honingkoek en suiker zijn fairtradeproducten uit Paraguay en Mexico.
De vlaai zal duidelijk herkenbaar bij de bakkers liggen en hopelijk door u worden gesmaakt. Wie op 9 mei bij de bakker langs gaat krijgt er ook een (h)eerlijk drankje gratis bovenop.

Je vindt de (h)eerlijke vlaai op 9 mei bij volgende bakkers:

ERTVELDE
Brood en Banket BEKAERT BART PASTORIJSTRAAT 20
Brood-BanketVERDEGEM GEERT RIEMESTEENWEG 114
Brood en Banket WILLEMS HOSPITAALSTRAAT 13
KLUIZEN
QUIVREUX FRANKLIN PASTOORHOEK 7
EVERGEM - WIPPELGEM
Brood en Banket ALMEY - DEJAEGER WIPPELGEM DORP 19
EVERGEM - CENTRUM
DE BACKER PHILIP HOEKSKEN 4
DEPAUW LUC DROOGTE 18
Brood en banket DOSSCHE Peter HOFBILKSTRAAT 56
Bakkerij HENDRIK V.D. LINDEN KWADEWEG 151
ROETE KRIS FORTUNE DE KOKERLAAN 1
EVERGEM - KERKBRUGGE
BAKKERIJ KRIS KERKBRUGGESTRAAT 5
SLEIDINGE
COCQUYT RONNY SLEIDINGE-DORP 15
Brood en Banket DE JAEGER SLEIDINGE-DORP 84
Patsserie DE ROO TONY WESTSTRAAT 21
ROETE KRIS WURMSTRAAT 22


Eerlijke handel en duurzame landbouw

Kleine, familiale boeren in Zuid en Noord kampen met vergelijkbare problemen: te lage prijzen, de concurrentie van industriële landbouwbedrijven, grote druk op het milieu.

Lokale afzetmarkt geeft kansen aan boeren hier in Vlaanderen

Lokaal vermarkten van landbouwproducten is vaak iets waar boeren naar verlangen. Weg van de zware prijzendruk van tussenhandelaar, groothandel of veiling. Door rechtstreeks aan de consument te verkopen blijft een groter aandeel van de winst bij de boer en kan hij een gegarandeerde minimumprijs hanteren.
Ook de voedselkilometers worden beperkt en de boeren krijgen weer waardering en erkenning door het contact met de klanten.

Eerlijke handel geeft kansen aan boeren in het zuiden
In de ontwikkelingslanden telen miljoenen boeren op kleine schaal producten zoals appelsienen, koffie, cacao of bananen. Zij zijn afhankelijk van tussenhandelaars om hun producten verkocht te krijgen en kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de prijs. Dat maakt dat hun producten vaak onder de kostprijs worden verkocht.
Eerlijke handel gaat daar tegen in. Via eerlijke handel verdient dezelfde producent een eerlijke prijs voor zijn product. Een prijs die wel zijn productiekosten vergoedt. Een prijs die bovendien ruimte laat voor sociale en ecologische investeringen.

Evergem- Fair Trade gemeente
Sinds 2005 is er een lokale trekkersgroep actief die eerlijke en duurzame handel in de gemeente promoot. Dit doen ze in het kader van de campagne ‘Ik ben verkocht’ van Vredeseilanden, Oxfam Wereldwinkels en Max Havelaar. Nu bijna 4 jaar later kan de trekkersgroep met fierheid melden dat Evergem het logo van ‘fair trade gemeente heeft behaald. Hiermee bewijst Evergem dat er voldoende winkels en horecazaken zijn die fairtradeproducten aan hun klanten aanbieden. Een meer dan voldoende haalt Evergem op het aantal verenigingen, scholen en bedrijven die fairtradeproducten aanbieden tijdens recepties, vergaderingen, feesten,… Al ruim 15 jaar drinkt het gemeentepersoneel eerlijke koffie en ook op recepties wordt er fairtrade fruitsap geschonken.
Dit alles maakt van Evergem een echte Fair Trade gemeente. In oktober zal het gemeentebestuur, de trekkersgroep en al wie meewerkte aan deze campagne het logo feestelijk in ontvangst nemen.

donderdag, april 09, 2009

Opgesloten illegaal krijgt betere psychiatrische hulp

In De Standaard van vandaag kan U lezen dat een aantal psychiatrische centra, waaronder PC Sleidinge een samenwerkingscontract tekenen met één van de zes gesloten asielcentra in ons land. U kan hieronder een deel van het artikel lezen.

In 2008 pleegden twee illegalen in de gesloten asielcentra zelfmoord, uit wanhoop of omdat ze met psychische problemen kampten. In alle jaren daarvoor pleegde maar één illegaal zelfmoord. Is het toeval of gaat het om een onrustwekkende trend die iets zegt over de leefomstandigheden in de gesloten centra? De Dienst Vreemdelingenzaken ontkent dat er een probleem is. Maar ze gaat alvast beter samenwerken met de psychiatrische ziekenhuizen.

Als een illegaal in een van de gesloten asielcentra met zware psychiatrische problemen kampt, dan moet hij binnen 24 uur in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen worden opgevangen. Dat ziekenhuis zal een vraag voor opvang feitelijk niet meer kunnen weigeren, ook al heeft het bedden te kort. Dat blijkt uit een contractuele samenwerking tussen de zes gesloten asielcentra in ons land en enkele psychiatrische ziekenhuizen, waarover nog wordt onderhandeld.

In de gesloten centra worden jaarlijks 8.000 illegalen opgesloten. Er werken wel psychologen, maar die zijn niet opgeleid om illegalen met zware psychiatrische problemen te begeleiden. Zo zijn er anders veel: in de centra zitten vaak illegalen die moeten worden gerepatrieerd. Hun situatie is uitzichtloos, waardoor ze vaak in een zware depressie vervallen. Ze hebben zelfmoordneigingen, verminken zichzelf of hallucineren.

Niet alle psychiatrische ziekenhuizen staan te springen om die illegalen op te nemen. Ze hebben geen plaats, weten niet hoe ze met hen moeten omgaan, kunnen het cultureel verschil niet overbruggen en worden er vaak ook niet voor vergoed.

'Er wordt nu met enkele psychiatrische ziekenhuizen overlegd om een beperkt aantal plaatsen gegarandeerd vrij te houden voor illegalen', zegt Katrien Jansseune van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze beseft dat dat geen evidente vraag is, omdat veel Belgische patiënten nu al geen plaats vinden in de psychiatrie. Maar de ziekenhuizen met wie wordt onderhandeld, werken laagdrempelig en hebben al ervaring met de opvang van illegalen.

'Ik vermoed ook niet dat de vraag naar opvang nu groter zal worden', zegt Roel De Cuyper, de directeur van het Psychiatrisch Centrum Sleidinge, dat zal samenwerken met het gesloten centrum van Brugge. 'Jaarlijks gaat het om zo'n twintig gevallen. Die vangen we nu ook al op. Alleen gebeurde dat tot nu toe ad hoc.'

De samenwerking moet evengoed voorkomen dat illegalen onnodig in de psychiatrie belanden. 'Er zijn illegalen die doen alsof ze psychiatrische problemen hebben of labiel zijn, in de hoop naar een psychiatrisch ziekenhuis te worden gestuurd en zo niet te worden gerepatrieerd. Psychiaters kunnen hen beter screenen', zegt Jansseune.

Wie toch in de psychiatrie belandt, zal voortaan ook veel beter worden opgevolgd. 'Onze teams kunnen de gesloten centra tips geven: hoe ze de illegalen moeten begeleiden en welke attitude ze moeten aannemen als ze naar het centrum terugkeren', zegt De Cuyper. 'We kunnen de dokters van het gesloten centrum ook advies geven over medicatie.'

Jansseune: 'De psychiatrische ziekenhuizen kunnen de centra ook adviseren of iemand in staat is om te worden gerepatrieerd en hen helpen zoeken naar een geschikte opvang in het land van herkomst, zodat de illegaal niet aan zijn lot wordt overgelaten.'

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat de onmenselijke toestanden in de gesloten centra al langer aanklaagt, spreekt over 'een stap in de goede richting', maar blijft vragen dat élke illegaal wordt gescreend vooraleer hij in een gesloten centrum wordt opgenomen. Dat moet ook door een onafhankelijke specialist gebeuren.

'Elk gesloten centrum heeft wel zijn eigen arts, maar die behoort tot de directie. Haar taak is in de eerste plaats om de illegalen terug te sturen naar hun land van herkomst, omdat zij de cijfers moet halen. Zo zien we dat zij nogal snel een “fit to fly, afleveren. Een onafhankelijke bron zou hier beter over kunnen oordelen', aldus Vluchtelingenwerk.

dinsdag, februari 17, 2009

interview met Directeur De Cuyper

In afwachting van de volledige publicatie van het interview met Roel De Cuyper, directeur van psychiatrisch centrum sleidinge, kan U hieronder al een deel van het interview lezen...

“Het is goed dat er wederzijds respect is tussen de instelling en de mensen van het dorp”

Kiosk: Hoe was de toestand van het ziekenhuis toen U hier begon?
Roel De Cuyper
:Toen ik hier begon heb ik me verdiept in de geschiedenis van het ziekenhuis. Er waren nogal wat problemen voor beide ziekenhuizen om een nieuwe plaats in te nemen binnen de geestelijke gezondheid. Terwijl ze in de jaren 50 en 60 een zeer vooraanstaande rol hadden in het werkveld. Het voordeel was dat de ziekenhuizen niet een zodanig psychiatrisch instellingsverleden als het andere instellingen. Vroeger was er hier een interne dienst waardoor de instelling laagdrempelig was waardoor men niet vreemd bekeken werd als je hier in opname was. Er waren dus mogelijkheden om te werken vanuit psychosomatiek. Ook de behandelingen waren in die tijd zeer vooraanstaand: denk maar aan de Kneippkuur en de insulinekuren van toen. Er was een zeer nauwe binding met het Universitair ziekenhuis via professor Verbeeck. De assistenten kregen hier in Sleidinge hun opleiding. Die vooraanstaande positie was stilaan ten gronde gegaan. Onder andere door het verplicht sluiten van de interne dienst in beide ziekenhuizen en de problemen die dit veroorzaakte. Ik wou het ziekenhuis opnieuw de oude uitstraling geven naar de geestelijke gezondheidssector toe. De laagdrempeligheid van vroeger heb ik proberen vast te houden: gastvrijheid en geen al te lange wachttijden zijn belangrijk. Vandaar ook het belang van de ontwikkeling van een werking voor urgentie en crisis. Ook rond verslavingsproblematiek hebben wij nieuwe ontwikkelingen gedragen (cfr crisistoxicomanie).

Kiosk: We weten dat U ook sterk geïnteresseerd bent in het inhoudelijke, in het therapeutische werk zelf..
Roel De Cuyper
: Ja, ik zelf heb altijd geprobeerd om vanuit het inhoudelijk te denken. Zo vond ik het belangrijk om als directeur hier ook zelf therapeutische vorming te krijgen en ik wil ook nu nog heel goed op de hoogte blijven van de inhoudelijk meest recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheid. Het is niet goed om als directeur alleen formeel organisatorisch te redeneren. Ik ga geregeld naar studiedagen en ik verwacht ook van de mensen die hier werken dat ze kritisch blijven naar hun dagelijks werk en dat ze zich bijscholen.

Hoe ziet U de verhouding met de buurt van de instelling?
Roel De Cuyper :Ik geloof dat we daar op de goede weg zijn. Er is al een zeer goede evolutie gebeurd in de verhouding met de buurt. We willen een openheid bewaren met onze omgeving. We mogen ons niet opsluiten net omdat we degenen die hier worden opgenomen zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij het genormaliseerde leven. Dit gebeurt best al tijdens de opname.. Het is jammer dat die openheid naar onze omgeving van hier uit wat op de achtergrond was geraakt. Het is goed dat er wederzijds respect is tussen de instelling en de mensen van het dorp. Die openheid blijft trouwens ook belangrijk binnen de instelling. Ik vind dat vanuit directie liefst zo weinig mogelijk controle of managementtechnologie wordt ontwikkeld. De managementtheorieën mogen wat gerelativeerd worden. Het is best geen al te zware structuren uit te bouwen die uiteindelijk toch gericht zijn op meer controle. Die impliceren ook geen meerwaarde voor de patiënten.

vrijdag, januari 16, 2009

interview met Directeur De Cuyper

Op vrijdag 30 januari om 10.15u kan U meedoen aan een interview met de directeur van onze instelling: Mr De Cuyper. De bijeenkomst gaat door in vergaderzaal 1, Weststraat 135.

Beste Magda...

Begin dit jaar gaat Magda, het hoofd van de poetsploeg in onze instelling, in brugpensioen. Collega's nemen afscheid van haar ondermeer met deze brief.

Beste Magda,

Het einde van Uw loopbaan is gekomen. Voor alles is er een tijd in het leven.
Nadat U vele jaren in een kledingzaak had gewerkt, kwam U solliciteren in de St.-Jozefkliniek om mee het onderhoudsteam te versterken. U zag dit wel zitten...
Na een korte tijd werd U een andere functie aangeboden: hoofd worden van de onderhoudsploeg. Dit was wel even wennen. Eerst wat aarzelend, maar dan toch vast beslist om deze nieuwe uitdaging met beide handen aan te vatten. Alle begin is moeilijk, en zeker met dames en heren die elk hun eigen karakter en eigenheid meebrengen in de groep.
De fusie tussen de twee klinieken werd een feit, terug meer verantwoordelijkheid en zorgen erbij. Maar in de loop der jaren vond U een goed evenwicht om enigszins te balanceren tussen de wensen van je eigen chef en alle personeel onderling. Het was goed om weten wat we van elkaar konden verwachten.
Herinneringen te over aan St.-Jozef en Mater Dei, waar U dagelijks over en weer ging om de gang van zaken te bekijken en bij te sturen waar nodig, om nog niet te spreken van de vele verbouwingen her en der in de beide klinieken die voor ons allen extra stress met zich meebrachten omdat alles goed moest worden opgevolgd.
De periode van schuurborstels, dweilen, emmer en aftrekker, gewone poetslappen,... tot en met de huidige microvezeldoek - alweer eens nieuwe onderhoudsproducten- U maakte het allemaal mee. Samen met Nadine Navez leidde U alles in goede banen.
De laatste maanden mocht U Tineke wegwijs maken in tal van tijdrovende bezigheden. Het nieuwe werk- en dagplanningssysteem deed in onze kliniek zijn intrede. De nieuwe poetskarren met alles erop en eraan zijn een must voor elke poetsman of -vrouw. Bij deze wensen we dan ook Tineke een zo goed mogelijke verstandhouding toe met de dames en heren van het onderhoud, want af en toe kom je wel eens tussen twee vuren te staan. Ook Magda kan hier van meespreken in haar jarenlange carrière als diensthoofd.
Maar eind goed al goed zegt men. De tijd van actief werken is nu voor U en Uw echtgenoot Carlos voorbij. Misschien een tikkeltje weemoed om het afscheid van vandaag maar we wensen jullie beide vele jaren van intens genieten van alles wat nog komen mag. Met veel meer vrije tijd dan in 't verleden kan dit nu alles volop.
Het ga jullie goed!
Vriendelijke afscheidsgroeten van ons allen en misschien tot ziens?

Vera