woensdag, september 30, 2009

soepverkoop op jaarmarkt Sleidinge

Op maandag 5 oktober zal U op de jaarmarkt van Sleidinge aan de stand van Kiosk en Onderlinge Hulp Sleidinge soep kunnen kopen. De opbrengst gaat naar Sosame in Oost-Kongo. Sosame is een een kleinschalig initiatief voor geestelijke gezondheidszorg in Bukavu. (Oost-Kongo). Mensen die psychisch lijden of een psychische stoornis hebben kunnen in dit centrum terecht. Gewone geesteszieken ontvangen er zorg, maar ook zwaar getraumatiseerde slachtoffers van seksueel geweld worden er begeleid en ex-kindsoldaten krijgen er de nodige omkadering.

Mensen van Onderlinge Hulp Sleidinge en ook personeelsleden en patiënten van het psychiatrisch centrum sleidinge willen solidariteit tonen met de psychiatrische patiënten van deze instelling in Oost-Kongo

maandag, september 28, 2009

Overlegplatform

Op woensdag 7 oktober om 20.00u is er in onze instelling overlegplatform.

Misschien nog even herhalen dat deze vergadering bedoeld is voor personeelsleden en buurtbewoners om na te gaan hoe de goede verstandhouding tussen instelling en buurt kan behouden blijven en nog verbeterd worden.
Er worden in de eerste plaats de meldingen besproken. Dit zijn klachten of problemen die door buurtbewoners zijn aangebracht in de loop van de afgelopen drie maanden.
Maar er worden ook projecten besproken waarin personeelsleden, buurtbewoners en patiënten samen werken.

Agenda overlegplatform

Meldpunt
Bespreking van de voorbije open monumentendag waar ook PC Sleidinge aan meewerkte
De kwis die georganiseerd wordt door Patrick Audenaert in onze instelling
Verslag over de rekening “Lilly”