woensdag, juli 18, 2012

Verslag van een voordracht over langdurige psychiatrische zorg

Dirk De Wachter
Vorige maand ook, - erg inspirerend, die maand juni -, was ik aandachtige toehoorder van Prof. Dr. Dirk De Wachter, op een symposium in het vormingscentrum van het Dr. Guislain Psychiatrisch Ziekenhuis. Drie kwartuur sprak hij over ‘Goede langdurige zorg: de echte psychiatrie’. Het zal ook wel niet toevallig wezen.. . Maar, verrwijzend naar de filosoof Emmanuel Lévinas haalde hij ‘de ontmoeting’ aan, als primum movens (het oorspronkelijke) van de geestelijke gezondheidszorg. In dezelfde adem  waarschuwde  hij in zijn betoog voor  ‘het moeten’ , dat onder invloed van de modieuse, structuuropleggende economisering van het psychiatrische zorgsysteem, de echt ‘care’ sluipend dreigt te deficiteren, te ontwaarden, te ontmenselijken.  Voorbij het vlugge succes en het daaraan verbonden, misleidend najagen van sufficiëntie in het dagdagelijkse ‘handelen’,  openbaart zich daartegenover  ten zeerste,  de ware ‘ zin’: de verantwoordelijkheid van de een voor de ander.
 Kortom:  ‘Kleine goedheid’: samen genieten en gedeelde  tevredenheid om ‘het arbeiden‘(doen),  blijven als fundamentele uitgangspunten van de zorg best gehandhaafd. Het appel van  en de bestaansgrond, werking van  ‘Kiosk’,  is niet anders!

Joris

Geen opmerkingen: