woensdag, mei 30, 2012

Cultuurcentrum Evergem: het nieuwe seizoen

Cultuurcentrum Evergem is al jaren zeer succesvol met tal van uitverkochte voorstellingen. Ze staan daar klaar voor het volgende seizoen met ondermeer namen als Das Pop, Zornik, Geike... maar ook hoogstaand theater door De Tijd, NTGent...
Lees meer hier

Uilenspiegel organiseert...

De patiëntenorganisatie Uilenspiegel organiseert op zaterdag 2 juni van 14.00u tot 16.30u een stuurgroepbijeenkomst. Daarin wordt ondermeer de madpride van 2013 voorbereid. De madpride wordt georganiseerd door een internationale beweging van mensen die “geestelijk anders, kwetsbaar maar strijdvaardig” zijn. Het is is een vreedzame publieksmanifestatie van gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg die opkomen voor hun rechten, met ruggesteun van wie solidair met hen is (hulpverleners, familie, vrienden, collega’s, bevriende organisaties, ...); De optocht heeft tot doel de maatschappij te sensibiliseren en is voor diversiteit en tegen iedere vorm van discriminatie.
Wil U ondermeer dit mee voorbereiden dan bent u volgende zaterdag welkom op Hoveniersstraat 45 te Molenbeek 

woensdag, mei 23, 2012

Overlegplatform

Op het overlegplatform morgen, donderdag 24 mei, zullen de binnengekomen meldingen worden overlopen, kijken we nog even terug op ons buurtfeest van eind februari en kijken we alvast vooruit naar een studiedag over kwartier maken.
Kwartier maken betekent letterlijk het voorbereiden van een verblijfplaats voor nieuwelingen. De nieuwelingen waarvan hier sprake zijn expsychiatrische patiënten. We begeleiden de patiënt aan huis maar we werken ook met de buurt om ervoor te zorgen dat de reïntegratie zo optimaal mogelijk verloopt. En als we het dan toch over kwartier maken hebben dan is het zeker aangenaam om nog eens te melden dat Kiosk een nieuw redactielokaal heeft midden de gemeente.

woensdag, mei 09, 2012

Compostela als therapie

Gedaan met de staptochten naar Compostela voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. De minister wil meer inzetten op kortdurende time-outprojecten van maximaal twee weken.
De organisatoren, Oikoten, staan verbaasd over het terugschroeven van de subsidies. Hun werking bestaat dertig jaar en dit wordt gevierd met een boek.
Lees meer hier

Samenwerken

Na een bijeenkomst van Kiosk bracht een medewerkster me onderstaande tekst met de vraag deze te publiceren.

De kloof tussen de buurt en psychiatrische patiënten lijkt te groot. De bedoeling is om deze te verkleinen en op termijn hopen we deze helemaal te doen verdwijnen.
In het leven hebben we niet allemaal de chance om in een gelukkig huisgezin op te groeien: er is incest, kinderen worden geslagen en/of psychisch gepest. Sommigen groeien in een arm gezin op en leren weinig of niets van de waarden van het leven. Er wordt psychose of schizofrenie vastgesteld, men wordt verstoten en in een psychiatrisch centrum geplaatst.
Ook transseksuelen worden nog teveel als gekken aanzien en leven in groepjes en stoppen zich weg en lijden. Iedereen vindt dat ze ziek zijn en dat klopt niet. Ze zijn geboren in het verkeerde lichaam. Wanneer ze na operaties in het juiste lichaam leven dan leven ze weer volgens de natuurlijke gang van zaken. Lichaam en geest passen. Wanneer je deze mensen van nabij volgt dan merk je hun individule talenten en capaciteiten. Het zijn één voor één boeiende mensen die verdraagzaam zijn en respectvol. Als we samen zijn dan kunnen we onze gedachten bundelen om tot samenhorigheid te komen. Ik wil oproepen tot samenwerking in de hoop dat we elkaar beter begrijpen en verstaan. Dit is waarom ik ideeën wil uitwisselen, met anderen, samen met hen op stap gaan om interviews te doen.