woensdag, augustus 12, 2015

gemeente, buurt en instelling...

Vandaag een bijzondere dag voor mij om samen te zitten met de burgemeester van Evergem en met de schepen van gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk van Evergem en met de communicatieambtenaar van de gemeente. Samen maken we een kader voor een buurtproject waarin buurtbewoners, patiënten en personeelsleden van de psychiatrische instelling zullen betrokken worden. Kwartiermaken is als hulpverlener zorg dragen voor de omgeving van de psychiatrische instelling. Het geeft de kans dat nieuwe burgers, de mensen die in onze instelling verblijven, zich makkelijker kunnen integreren in een buurt die gericht is op solidariteit en verdraagzaamheid.
Participatie is het sleutelwoord in dit project... Meer info volgt later. Trouwens één van de mooiste plaatsen waar ik ooit heb vergaderd, die schepenzaal van de gemeente Evergem smile-emoticon