woensdag, januari 30, 2013

voor gedichtendag


Woon(w)oorden


Ik wil je in de lente een tuin met bloemen fluisteren 
Ik wil je in de zomer een briesje keuvelen
Ik wil je in de herfst een muts babbelen
Ik wil je in de winter een deken spreken om warm onder te worden
Muren van hoofdletters, deuren van werkwoorden, ramen van onderwerpen, een gevel van een hoofdzin en kamers van bijzinnen, plafonds van voorzetsels, meubels van lijdende voorwerpen

Ik schrijf je een huis om in te wonen
Peter

Leuke herinneringen

Burgemeester Termont (Gent) leest Kiosk (2009)

dinsdag, januari 29, 2013

Ode aan mijn ouders


Soms kan een gedicht tegelijkertijd veel pijn en hoop en doorzetting uitdrukken...ODE AAN MIJN OUDERS

Uit jullie schoot ontsproten,
hadden jullie
het toen al besloten?
Om mij het recht te ontnemen,
te bestaan
me enkel te geven,
illusies, verdriet en pijn,
tot ik niet meer wist
wie ik mocht zijn....
toch kwamen er uitgereikte handen...
Die me in mezelf deden geloven,
me de kracht gaven,
zodat ik, jullie vuur van pijn,
kon doven
Uit jullie schoot ontsproten,
heb IK besloten,
Om te bestaan, om te kunnen,
om te mogen ZIJN ....


Maggyzaterdag, januari 26, 2013
Sneeuw en koude hebben we getrotseerd. Deze ochtend was er de tweede etappe van onze tour door Sleidinge Centrum. We, Kioskmedewerkers, bellen aan bij buurtbewoners en vragen of ze in de maand mei een gedicht achter het raam willen hangen, een gedicht geschreven door een (ex-)patiënt. We deden een deel van de Wurmstraat en een deel van de Sanderuslaan. De reacties zijn alweer zeer positief. Op anderhalf uur zijn er veertien buurtbewoners bijgekomen die willen meedoen.

woensdag, januari 23, 2013

Beweegmaatjes gezocht !Gezocht : beweegmaatjes!

Naar aanleiding van een interview met Doortje Kal rond het aspect kwartiermaken is deze oproep ontstaan. Kwartiermakers gaan vaak met groot enthousiasme aan de slag om te werken aan meer gastvrijheid in de samenleving, met en voor mensen in kwetsbare posities. Kwartiermaken is in eerste instantie een praktijk, is hier en nu iets doen om ruimte te scheppen voor mensen die verlangen naar een waarachtig leven. In Nederland werkt men met vriendendiensten. Vrijwilligers gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan iemand die met hen meedenkt, en hen helpt om hun kracht en talenten te ontwikkelen en te activeren.
Onze vraag is nu naar mensen toe of ze zich geroepen worden om een "beweegmaatje" te worden van een bepaalde patiënt of ex-patiënt. Mensen die zelf graag bewegen en iemand onder z'n vleugels wil nemen om die moeilijke stap te zetten naar buiten toe ( sportclub, fitness-centrum, zwembad...).
Zo bestaat er in ons centrum de vraag naar iemand die met een slechtziende man samen wil fietsen op een tandem, of is er een vrouw die heel graag wil gaan zwemmen maar de stap naar buiten toe alleen niet aandurft.
Wie voelt zich geroepen en ziet het zitten om met iemand letterlijk op stap te gaan en zo diens leven aangenamer en waardevoller te maken?
Graag je naam en contactgegevens opgeven en word je een zo graag gezien en onmisbaar "beweegmaatje"!

Met veel dank,

Hilde Segers (bewegingstherapeute pcgs) en Kiosk

een blitsbezoek op gedichtendag poemtata

Poemtata en Gedichtendag: 2 februari 2013Op zat 2 feb. om 20u in de Raadzaal voormalig gemeentehuis Ertvelde Marktplein 2 zullen we met Kiosk even een blitsbezoekje brengen om wat te vertellen over ons gedichtenparcours op zondag 19 mei. Jason zal er ook een gedicht brengen. Misschien komt U ook wel langs en ontmoeten we elkaar. 

dinsdag, januari 22, 2013

Metawonen, een buddy voor iemand met een psychische kwetsbaarheid

Eén van de allermooiste kwartiermaken projecten is het buddy-systeem. Deze ochtend was ik op de expertisegroep van vzw-metawonen, voorlopers in Vlaanderen bij het ontwikkelen van het buddysysteem. Er wordt ondermeer gezocht naar systemen om meer vrijwilligers te vinden om buddy te worden van iemand met een psychiatrische achtergrond. Het werd een zeer boeiende bijeenkomst met professionelen maar ook met mensen die zelf een buddy hebben. Eén van de doelstellingen van ons overlegplatform op campus Sleidinge is trouwens om ook op Sleidinge mensen te vinden die buddy zouden willen worden voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.

zondag, januari 20, 2013

Bezoek aan Doortje Kal in Utrecht

"Het is koud op de ochtend van het vertrek naar Utrecht. De sneeuw die enkele dagen geleden viel heeft op sommige plaatsen een harde ondergrond gevormd. We, patiënten, ex-patiënten, personeelsleden en buurtbewoners, maken ons op voor een tocht van meer dan twee uur. 
We worden zeer gastvrij ontvangen aan de faculteit Maatschappij en Recht (Hogeschool Utrecht) op de Heidelberglaan. Doortje laat eerst elk van ons aan het woord vooraleer ze zelf begint te praten over kwartier maken." Op deze manier opent het verslag van ons bezoek aan Doortje Kal. Ik beluister nu het interview en schrijf alles netjes neer voor de papieren Kiosk. Het is uitkijken naar een hernieuwde kennismaking met haar op de studiedag van dinsdag 7 mei in De Centrale te Gent

 
"Er is een verschil is tussen “herstel” en “kwartier maken”. Herstel is het versterken van de eigen kracht van bewoners, patiënten. Een andere term daarvoor is empowerment. Je kan dit doen door samen met hen naar buiten te gaan, hen meer verantwoordelijkheid geven enz. Bij kwartier maken gaat het dan weer over hoe de samenleving, de buitenwereld betrokken kan raken bij mensen die  een bepaalde kwetsbaarheid hebben of een psychiatrische achtergrond hebben. Ik vind dat jullie goed bezig zijn met jullie cliënten of patiënten. Vooral jullie gedichtenparcours vind ik heel erg kwartier maken. Jullie maken mensen die in een instelling weggestoken zitten of in beschut wonen verblijven heel zichtbaar. Jullie geven aan dat ze niet zo makkelijk hun weg in de samenleving vinden, maar je maakt vooral hun verlangen om erbij te horen zeer zichtbaar. Kwartier maken heeft als aangrijpingspunt de samenleving maar je kan dit kwartier maken alleen maar doen door het samen te doen met de mensen die het aangaat; de mensen met een psychiatrische achtergrond en dat doen jullie zeker met het gedichtenparcours " (Doortje Kal tijdens het interview met Kiosk op donderdag 17 januari 2013)

dinsdag, januari 15, 2013

Gedicht zoekt raam in Sleidinge om aan te hangen

Woont U in Sleidinge, liefst in de buurt van het psychiatrisch centrum en wou U altijd al eens meter of peter worden van  een gedicht dan is Uw tijd gekomen... U kan onderstaand gedicht van ons krijgen om het in de maand mei voor Uw raam te hangen, samen met zo'n honderdtal andere Sleidingenaars die zullen meedoen aan dit project. Zeg het voort...


tastend flexibel buurtoverleg
te voet flitsend overweg
tonaal tergend voor 't beleg
twijfelend kijken over de heg

lopend in ongewisse kilo meter
rakend knisperen lieve vuurvreter
hermeneutisch wisselen voor de kater
rust bij 't geloosde water
eindig gereisd de hand gereiktJason

zondag, januari 13, 2013

armoede en psychiatrie

een citaat van Doortje Kal:
"In het proces van psychiatrische patiënt naar burger is het kunnen beschikken over voldoende inkomen essentieel. Integreren oftewel maatschappelijke deelname kost geld. Het overgrote deel van de mensen met chronisch psychiatrische problematiek komt in dat opzicht tekort."

zaterdag, januari 12, 2013

Gedichtenhappening

We zullen op het terrein van ontmoetingscentrum Cardijnwijk een tent voorzien. Nu al is afgesproken dat er gratis koffie en gebak zal zijn op zondag 19 mei. De voorbereidingen schieten lekker op zeg !

woensdag, januari 09, 2013

enthousiasme

Soms zijn de voorbereidingen zelf al interessant. Hilde zorgt ervoor dat we volgende week donderdag een cadeautje mee hebben voor Doortje Kal in Utrecht. Annemarie zal samen met patiënten donuts klaarmaken. Allé... Het is niet ok om het hele cadeau te verklappen maar door dit geschenk klaar te maken worden nog meer patiënten betrokken dan er kunnen meegaan. Ook dat is rehabilitatie. Door de voorbereidingen ontdekt Brigitte dat er nog meer mensen willen meegaan. Voor Doortje Kal zelf is het ok dat er meer mensen op bezoek komen. Ze heeft een ontvangstruimte en een lunch voorzien. Op deze manier kunnen we met een vrij grote groep in Utrecht aankomen.
Leuk, al dat enthousiasme op een afdeling in de psychiatrie.

dinsdag, januari 08, 2013

Delphine Lecompte

Alles is rond! Delphine Lecompte, genomineerde voor de Herman De Coninckprijs 2013, zal haar gedichten komen voorlezen op de happening op zondag 19 mei in ontmoetingscentrum Cardijnwijk.

Delphine Lecompte (1978) debuteerde in 2004 inhet Engels met de roman Kittens in the boiler, daarna schakelde ze over naar gedichten in haar moedertaal.
 Haar debuutbundel, De dieren in mij, viel twee keer in de prijzen: de C. Buddingh’-prijs 2010 en de Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 2011.

vrijdag, januari 04, 2013

donderdag, januari 03, 2013

Doortje Kal !

Het is zover. Gisteren had ik Doortje Kal aan de lijn en we gaan naar Utrecht om haar te interviewen. Echt iets om naar uit te kijken...

dinsdag, januari 01, 2013

Een gelukkig 2013 !

Namens Kiosk wil ik alle mensen danken die zich het afgelopen jaar in Evergem en Gent hebben ingezet om ervoor te zorgen dat ook mensen die schijnbaar erg verschillend zijn van wat als normaal wordt genoemd toch de kans krijgen om aan te tonen dat ze in wezen niet zoveel verschillen van jou en mij. Dat ze de kans krijgen op eerherstel doordat ze hun plaats weer mogen in nemen buiten de instellingen.


Ik hoop jullie in het nieuwe jaar opnieuw te ontmoeten en misschien nog vele anderen die we tot hiertoe nog niet kenden.