dinsdag, juli 10, 2012

vergadering Kiosk

Het werd een boeiende bijeenkomst vandaag. Jan had voor ons de deur van het buurtcentrum al geopend en hij had twee tafels voor ons naast elkaar geschoven. We worden nogal verwend in de Cardijnwijk. Voor het eerst in de geschiedenis van Kiosk heeft een buurtbewoner aangeschoven bij de redactie. We hebben het over allerlei woonvormen. Iemand heeft artikels meegebracht en leest er gedeeltes uit voor. We beslissen een papieren Kiosk uit te geven waarin de onderwerpen zullen staan die ook op de toekomstige studiedag zullen besproken worden. Het onderwerp waar we mee bezig blijven is integratie. Op welke manieren kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid  zich verhouden tegenover anderen? Hoe kunnen ze nog iets betekenen voor anderen?

We hebben het over recht op woonst. Ook de meeste hulpbehoevende mensen hebben het recht op een woonst. Een plaats waar ze kunnen verblijven zonder dat dit een ziekenbed moet zijn, zonder dat het een plaats in een ziekenhuis of een psychiatrisch centrum moet zijn. We hebben het over "ward in a house", een afdeling in een huis. Het hoeft als werking niet erg veel te verschillen van een dynamisch georganiseerde chronische afdeling. Het is belangrijk dat de bewoners daar huur betalen en geen ziekenbed. Door de vermaatschappelijking van de psychiatrie wordt er meer nagedacht over die vragen en zoekt men naar meer differentiatie wat betreft woonvormen. Er is nog veel werk aan de winkel maar de veranderingen zitten in de juiste richting. Het wordt een enthousiaste bijeenkomst vandaag. We maken plannen.
We willen nog meer mensen op de hoogte brengen van onze Kioskwerking. We voorzien een info-namiddag. We hopen anderen deelgenoot te kunnen maken van ons enthousiasme. Hoop doet leven.

Geen opmerkingen: