dinsdag, juli 31, 2012

vandaag was er Kiosk vergadering

Vandaag zaten de redactieleden van Kiosk weer samen in buurthuis Cardijnwijk. We voorzien een nieuwe Kiosk die zal gaan over "kwartier maken". We maken plannen voor nieuwe projecten waar we op dit ogenblik nog niet veel over kwijt willen omdat ze nog in ontwerpstadium zitten.
Het was alweer een zeer vruchtbare bijeenkomst vandaag.
Binnen veertien dagen is er de fietstocht. De volgende kioskvergadering zal plaatshebben op dinsdag 28 augustus.

Geen opmerkingen: