zaterdag, juni 30, 2012

Hier woont mijn huis

In het museum Dr.Guislain (Gent) loopt momenteel de tentoonstelling "Hier woont mijn huis". Het meest aangrijpende deel van de tentoonstelling zijn voor mij de foto's van Eddo Hartmann.
Je ziet vooral interieurfoto's van een herenhuis. Alles lijkt wat vervallen chique te zien. Ooit moet het mooi, maar toch wat kneuterig, zijn geweest. De deuren kunnen wel een laagje verf gebruiken. Toestellen zoals telefoons, haardroger; diaprojector... lijken afkomstig uit de jaren zestig. Meest opvallend is het tot een halve meter hoogte rondslingerend papier, zakken; dozen , boeken in bijna alle gefotografeerde kamers, alsof dieven zeer grondig alles selecteerde wat waarde had en de rest lieten rondslingeren. De foto's zijn scherp en weinig poëtisch.
Het verhaal achter de foto's zorgt voor het effect. 
Fotograaf Eddo Hartmann was na meer dan 20 jaar teruggekeerd naar het ouderlijk huis dat hij samen met zijn broer en moeder was ontvlucht. Zijn vader die hen mishandelde was de hele tijd in het huis blijven wonen De bank had het huis verkocht doordat de vader oplopende schulden had gemaakt en in april 2008 geeft de nieuwe eigenaar aan Eddo de toelating foto's te maken in het huis. Het zijn deze foto's die pas nu voor het eerst worden tentoongesteld in het museum Dr.Guislain. Tegelijkertijd wordt een fotoboek uitgegeven met daarin een prachtig voorwoord van Douwe Draaisma die verschillende boeken over het geheugen schreef.
Een aantal interessante vragen worden daarin gesteld: Wat doet de confrontatie met de interieurs van je jeugd met de herinnering? En wat als het om de herinnering aan een traumatisch verleden gaat?


De tentoonstelling "Hier woont mijn huis. Vijf variaties op wonen en waanzin" is nog te bezichtigen in het museum Dr.Guislain,Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, tot 16 september 2012

vrijdag, juni 29, 2012

tegen stigma en discriminatie...

Als ook jij vindt dat het een onrecht is als mensen gestigmatiseerd of zelfs gediscrimineerd worden vanwege geestelijke gezondheidsproblemen. Als jij ook mee wil ijveren voor een warmere wereld en als je je ook in je  persoonlijk leven wil inzetten om alle mensen kansen te geven, dan kan je via de website van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid het charter ondertekenen tegen stigma en discriminatie.

maandag, juni 25, 2012

Burggrave

De Burggrave is het leuke en handige infoblad van de gemeente. Deze keer staat deelgemeente Kluizen in de schijnwerper. U kan de Burggrave lezen door op deze link te klikken.

opening ontmoetingscentrum Cardijnwijk

Wij mochten er al eerder in maar op zaterdag 7 juli zal het nieuwe ontmoetingscentrum van de Cardijnwijk officiëel worden geopend. De inhuldiging start om 10.30u. Het volledige programma kan U hier lezen.

dinsdag, juni 19, 2012

In Sad Cages

Vandaag gaan we op bezoek op de Dok-site in Gent. We ontmoeten er studenten van het derde jaar psychiatrische verpleegkunde van de Hogeschool Gent. Zij organiseren dit weekend een driedaagse rond het taboe-onderwerp depressie op Dok. 

Ze kozen voor dit onderwerp omdat het schijnbaar door iedereen gekend lijkt. Er is echter wel een groot verschil tussen even in een dip zitten en een heuse depressie.
In realiteit wordt er weinig of niet over gepraat door degenen die er aan lijden. Er is nog altijd veel schaamte. En degene die er willen over praten weten niet altijd goed waar naartoe. Een project als dit, met toneel, tentoonstelling... wil mensen de ogen openen voor een probleem waar nog altijd veel onbegrip voor is. De studenten werken samen met de familievereniging Similes en de zelfhulpgroepen "Altis" en "Ups and downs". Dr. Dierick van psychiatrisch centrum St.-Camillus geeft ondersteuning. Ook de stad Gent werkt mee aan het project.
De studenten vonden nogal wat moeilijkheden op hun weg. Het was niet makkelijk om getuigen te vinden. Er is nog altijd heel veel schaamte om erover te praten. Er werden andere manieren gezocht. In de bunker op het terrein zullen getuigenissen op de muur worden gehangen. Ook kunstwerken zullen een beeld schetsen van wat depressie kan zijn. De studenten hopen dat de bezoekers aan het evenement later meer zullen openstaan voor mensen met een depressie. Ze geven nog eens mee dat de suicidecijfers in België zeer hoog liggen.
De studenten leiden ons uiteindelijk nog eens rond op het terrein waar straks het evenement zal plaatsvinden. Ze hopen op vele bezoekers en nodigen iedereen uit op de opening vrijdagavond 22 juni. U kan de hele agenda hier nalezen.
We brengen een respectvolle groet aan alle studenten die meewerkten aan dit project: Kayleigh, Nick, Steven, Katja, Debby, Leentje, Marri en Nathalie.

vrijdag, juni 15, 2012

Sociaal verhuurkantoor

Huiseigenaars kunnen hun woning laten verhuren via een sociaal verhuurkantoor en dat levert hen (en ook de huurders) een aantal voordelen op. In een volgende bijeenkomst van het overlegplatform (28 augustus) zal iemand van het sociaal verhuurkantoor Meetjesland info brengen over de werking van het sociaal verhuurkantoor.

woensdag, juni 06, 2012

Oproep aan Sleidingenaars

In het voorjaar van volgend jaar willen we een studiedag organiseren rond psychische problematiek en buurtwerk.

Steeds meer wordt voor de psychiatrie de nadruk gelegd op vermaatschappelijking. Mensen met een psychische problematiek die vaak ook opnames in een psychiatrische instelling hebben gekend wil men meer kansen geven om zich te integreren. Hulpverleners zien dit steeds meer als een deel van hun werk.
Wat betekent dit voor een buurt, voor de buurtbewoners? Moeten zij meer info krijgen over ziektebeelden? Hebben ze ook hulp nodig om de integratie met mensen die zich soms wat vreemd kunnen gedragen makkelijker te laten verlopen? Is er angst bij buurtbewoners voor mensen met een psychische problematiek?

Campus Sleidinge werkt al jaren rond deze problematiek aan de hand van een meldpunt en een driemaandelijkse bijeenkomst met buurtbewoners. Wij willen dit uniek Slens buurtwerk voorstellen aan anderen en zijn op zoek naar buurtbewoners die willen meewerken rond deze studiedag.

Betlehem in Brugge

Een bericht dat ons laat heeft bereikt maar zeer de moeite waard gaat over het Betlehemproject in Brugge. Het bisdom Brugge maakte een inventaris op van het kerkelijk patrimonium om na te gaan waar zich mogelijkheden voordeden om plaatsen te laten verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Meer over dit project in Brugge leest U hier

Betlehem wil dus eigenaars van niet gebruikte gebouwen van de kerk aanmoedigen om die ter beschikking te stellen van sociale verhuurkantoren. Op die manier kunnen mensen worden gehuisvest die het sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben.

Meer hierover leest U hier

Altis: zelfhulpgroep voor depressieve mensen

Via de organisatie van "In Sad Cages", zie bericht hieronder kwamen we bij de zelfhulpgroep Altis.
"Door samen te praten, wetende dat we er niet alleen voor staan en begrepen worden, kunnen we de kracht en de hoop vinden om te werken aan genezing, een betere toekomst.
Mensen die de weg vinden naar de zelfhulpgroep zijn bereid te proberen van hun eigen ervaringen te delen met de groep."
De maandelijkse bijeenkomst gaan door in ontmoetingscentrum in Dendermonde. (Bogaerdstraat, 33 - ingang Papiermolenstraat)
Meer info vindt U hier.

In Sad Cages

Een driedaagse rond depressie op één van de meest hippe plaatsen in Gent, namelijk Dok. Dit spreekt tot de verbeelding.
Een theatervoorstelling, getuigenissen, een tentoonstelling en dit alles rond het thema depressie en zelfdoding. De organisatoren willen het taboe in vraag stellen.
Het evenement gaat door op vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2012.
U kan het hele programma nalezen op insadcages.
DOK kan U vinden op de splitsing Koopvaardijlaan/Afrikalaan in Gent