maandag, juli 16, 2012

studiedag in verband met vermaatschappelijking van zorg

Op dinsdag 9 oktober richt Politeia een studiedag in met als titel: Drugscongres "het drugsbeleid in Vlaanderen: anders en beter?" de studiedag gaat door in het Pand en ook Jo Van Deurzen zal aanwezig zijn.

Naast de gevolgen van de staatshervorming, staat de drugsector voor een tweede grote uitdaging. Namelijk de vermaatschappelijking van de zorg, de zogenaamde implementatie van artikel 107. De verslavingszorg staat vooralsnog aan de zijlijn (maar hoe lang nog?). De vermaatschappelijking van de zorg zal een grote impact hebben op de hele drugsector. Laagdrempelige zorgvoorzieningen en politie zullen in de toekomst nog meer worden geconfronteerd met chronische psychiatrische patiënten die in het straatbeeld opduiken. De concrete betekenis, de voor- en nadelen, de opportuniteiten en de gevaren van de vermaatschappelijking van de zorg voor de drugsector worden op het congres besproken door deskundigen uit de praktijk.
In de werkgroepen zal de vermaatschappelijking van de zorg vertaald worden naar de praktijk. Concrete thema’s zullen oplossingsgericht besproken worden en tools tot ondersteuning van de dagelijkse werking zullen worden aangereikt.

Geen opmerkingen: