maandag, juli 09, 2012

Opening nieuw buurthuis Cardijnwijk (2)

Afgelopen zaterdag was er de opening van het buurthuis in de Cardijnwijk. Deze plaats is belangrijk voor onze werking omdat ze zich heel dicht in de buurt van onze instelling situeert maar vooral omdat Kiosk er ook zijn uitvalsbasis zal hebben. We zullen hier op dinsdagochtend rond 10.15u onze vergaderingen doen en hopen daar personeelsleden, (ex-)patiënten en buurtbewoners te ontmoeten. Hieronder leest U alvast de openingsspeech van schepen Martine Willems.


Goede voormiddag iedereen,
beste wijkbewoners,  heer ere-burgemeester, collega’s uit gemeente-en OCMW-raad, dames en heren vanuit de VCA Cultuurcentrum en cultuurraad, afgevaardigden van de sportraad, de ontwerpers en aannemers , medewerkers van het gemeentebestuur, dames en heren,
Als schepen van cultuur en buurtwerking ben ik zeer tevreden u van harte welkom te kunnen heten op de langverwachte opening van het ontmoetingscentrum Cardijnwijk.
http://www.evergem.be/file_uploads/102522.jpgHet is vandaag een belangrijke dag in een heel lang verhaal. En sta me toe toch even terug te keren in de tijd en wel tot eind de jaren 60.

Ontstaan Septemberfeesten
Bij het ontstaan van de “Nieuwe Straat “, de Sanderuslaan, ontstonden ook de Septemberfeesten, een kermis voor de buurt en ver daarbuiten.
Ik herinner mij, als kind uit deze wijk, een kermis in een grote tent met heel wat activiteiten, zoals de tekenwedstrijd op zaterdagnamiddag, het schatten van het gewicht van een paar konijnen, het gelegenheids-kinderkoor voor het opluisteren van de mis op zondagvoormiddag ( hier gingen toch een aantal repetities aan vooraf ) en ook de koers die voorbij onze deur passeerde…

Bouw wijkhuis
En het is het bestuur van deze Septemberfeesten dat in 1987 de vraag stelde aan het gemeentebestuur van Evergem om hier een “wijkhuis” te bouwen. Het gemeentebestuur is hierop ingegaan en startte hier een pilootproject voor een “wijkhuis voor senioren en behoeftigen uit Evergem”. Dit was de 1ste soort buurtwerking in de grote gemeente Evergem.
De gemeenteraad keurde in juni 1987 het concessiecontract en gebruiksreglement goed en er werd hier een oud schoolgebouw uit Mariakerke neergezet.
Maar de gemeente stelde toch wel een aantal voorwaarden :
-      er moest een VZW worden opgericht ( wat dus ook in 1987 – 25 jaar geleden - gebeurde )
-      de werking moest minimum 5 jaar bestaan ( dit is ondertussen reeds 25 jaar )
-      er wordt geen personeel van de gemeente ter beschikking gesteld
( dus alles met vrijwilligers wat tot op vandaag uiteraard nog zo is )

Vraag om vervanging
Reeds 17 jaar lang komt de vraag vanuit de VZW om het oude gebouw te vervangen.
- In 1998 werden alle gebreken opgelijst ( ik citeer er enkele : te klein, houten wanden vertonen vervormingen, enkelvoudige beglazing, hoge elektriciteitsrekening, plekken van sigaretten en gaten in de vloerbekleding,… )
De VZW maakte zelf een plan voor een nieuw gebouw en dit zou 4.500.000 Bf of 112.000 euro kosten.
- In 2001 stelde men , via officiële brief, opnieuw diezelfde vraag om te vervangen.

Afkeuring brandweer
Maar dan kwam het onvermijdelijke : in 2004 kwam de brandweer langs en stelde een negatief rapport op. Het gebouw werd dus afgekeurd.

Project VZW - KLJ
Hierdoor startte het gemeentebestuur in de jaren 2004-2005 een project op, samen met de plaatselijke KLJ omdat ook deze Sleinse jeugdvereniging op zoek was naar een nieuw lokaal.
Het bouwproject Cardijnwijk- KLJ , van de hand van architectenbureau Acke-Van Wynsberge, werd in mei 2006 door de gemeenteraad goedgekeurd, hoewel er geen overeenkomst was met de VZW Cardijnwijk, wat toch wel een cruciale tekortkoming was.
Omwille van de grootte van het project , kreeg het gemeentebestuur geen bouwvergunning , dus terug naar af.

Huidig project
Van zodra ik in 2009 bevoegd schepen werd, heb ik opnieuw het initiatief genomen en we zijn van voor af aan begonnen. Dezelfde ontwerper kreeg de opdracht een nieuw plan te maken , weliswaar enkel voor de VZW Cardijnwijk en zonder de KLJ. De gesprekken rond de overeenkomst werden hervat.
In de gemeenteraad van april 2010 werden de plannen voor de bouw en de gebruiksovereenkomst goedgekeurd.
Maar jammer genoeg kregen wij opnieuw geen vergunning. De plannen werden dan  aangepast zodat we een jaar later wel een vergunning kregen. We zijn ondertussen 2011.

Afbraak en nieuwbouw
In december 2011 was het dan zover. Het oude gebouw werd gesloopt om op 22 februari van dit jaar te starten met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum.
Ondertussen werd door ons eigen gemeentepersoneel, dienst gebouwen, de volledige omgeving aangelegd met klinkers en keitjes, ook voorzien van een hellend vlak met balustrade.
Op 23 april was het gebouw klaar en kon het worden gebruikt.

U ziet het , dames en heren, het is inderdaad een lange weg geweest maar we zijn trots dit gebouw vandaag te kunnen openen.

Het ontwerp is dus van de hand van architectenbureau Acke-van Wynsberghe uit Assenede.
Het oude gebouw werd gesloopt door aannemer Van Hecke uit Waarschoot.
Het nieuwe gebouw werd door de firma Eagle Construct uit Opglabbeek opgetrokken;

Het is geen traditioneel gebouw met metselwerk, maar wel een modulair systeem , gefabriceerd in de fabriek en hier geplaatst. Dit is een snellere manier van werken. Op een goeie 4 maanden werd het gebouw vervangen.
Het gebouw bestaat uit 8 units ( dus 8 stukken ) van elk 3m op 6 m en heeft een totale oppervlakte van 144 m². Het bestaat uit een zaal met bar, keuken, berging, stookplaats, inkomsas en toiletten.
En ons eigen gemeentepersoneel heeft , naar mijn aanvoelen, prachtig werk geleverd met de omgevingswerken.

Het totale project heeft het gemeentebestuur ongeveer 200.000 euro gekost.
De VZW had haar inbreng en bekostigde het meubilair in de keuken, alsook de nieuwe geluidsinstallatie. In samenspraak met de brouwer, dhr. De Wilde, werden andere attributen aangeleverd, waarvoor onze hartelijke dank.

Maar als gemeentebestuur moeten wij uiteraard het geld van onze burgers goed besteden en daarom kan dit ontmoetingscentrum door alle verenigingen worden gebruikt.
De VZW Cardijnwijk geniet een voorrangsregeling nl elke dinsdag en donderdag huren zij het gebouw. Op de andere momenten kunnen ook andere verenigingen het gebouw huren, bij de gemeente ( voorlopig nog in het Cultuurcentrum ). Dus u hoeft niet bij de VZW aan te kloppen als u dit centrum wil gebruiken.

En als slot bedank ik graag
-      de buurtbewoners voor het geduld en misschien de hinder die jullie hebben ondervonden tijdens de bouwwerken
-      de ontwerpers, aannemers en ons eigen gemeentepersoneel voor het prachtige werk
-      en vooral de VZW Cardijnwijk . Niemand kan ontkennen dat deze VZW reeds 25 jaar lang prachtige diensten heeft bewezen aan de inwoners van de wijk en voornamelijk aan de senioren van Evergem. Een voorbeeld van buurtwerking waar men op andere plaatsen maar kan van dromen.
Verder wil ik nog meegeven dat dit ontmoetingscentrum niet kan gehuurd worden voor privéfeesten en privé-evenementen.
Bedankt en geniet vooral van de vele activiteiten in jullie nieuwe ontmoetingscentrum.

Martine Willems
Schepen van Cultuur, Bibliotheken, Jeugd en Toerisme
7 juli 2012

Geen opmerkingen: