vrijdag, november 25, 2011

Vier jaar geleden was ze een doodnormale tiener...

Veertien jaar was Charlie Bee toen ze een zware depressie kreeg. Na drie jaar pillen slikken en therapie deelde ze haar verhaal met de wereld in een boek. Een jaar later heeft ze haar tweede boek uit, 'de moeilijkheidsgraad van goed', over hoe moeilijk het is terug te zijn in de 'normale' wereld. Meer over Charlie Bee leest U hier

"De moeilijkheidsgraad van goed", Charlie Bee, uitgeverij Scriptum, 170 blz, 16,95 euro.

Een voorsmaakje

Als de bijeenkomst tussen buurtbewoners, (ex-)patiënten en personeelsleden van de instelling gisteren een voorsmaakje was van de grotere bijeenkomst in februari dan wordt het een heel gezellige boel.
Patiënten zorgden voor cakes en gebak in zo'n hoeveelheid en variatie dat we er even spijt van hadden dat we onze gasten niet hadden verwittigd geen avondmaal te gebruiken vooraleer ze naar ons afzakten. Ze namen dan na de bijeenkomst ook nog heel wat lekkers mee naar huis. We werden overtuigd om het gebak niet via de keuken van onze instelling te bestellen maar de catering door de twee mensen te laten doen die gisteren in de keuken hadden gestaan. Patiënten zorgden gisteren voor de ontvangst van buurtbewoners en sommigen hadden daarvoor zelfs hun allerbeste kledij aangetrokken.
Buurtbewoners zijn gretig om een deel van het werk te doen en zullen daarvoor ook af en toe naar de afdeling komen om in kleinere groepjes, of één op één, samen te werken met patiënten. Op deze manier is de voorbereiding van de grotere bijeenkomst op zich al een deel van ons project.

"Een hart voor de buurt" zal de bijeenkomst heten en die zal doorgaan op zondag 26 februari van 14.30u tot 17.30u in de cafétaria van de instelling. We hopen op de die dag de buurtbewoners van de instelling te mogen verwelkomen. U hoort er nog van...

zaterdag, november 19, 2011

Nieuwe inwoners van Sleidinge

Burgemeester Erik De Wispelaere zal in de bijeenkomst voor nieuwe inwoners op de gemeente telkens kort wat uitleg geven over het bestaan van het Overlegplatform. Op die manier proberen we nog meer werk te maken van de bekendheid van onze bijeenkomsten. In een vorige vergadering bleek dit een probleem. Nogal wat buurtbewoners zijn of waren nog niet op de hoogte van dit samenwerkingsverband.

namiddag met koffie en gebak...Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst van het Overlegplatform. Buurtbewoners en personeelsleden van psychiatrisch centrum komen samen om te praten over de contacten tussen buurt en instelling. We hadden het vooral over onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Voor buurtbewoners die voorbijkomen aan de instelling zit dit in wat onmidellijk zichtbaar is. Als één van de patiënten op de stoep zit dan is dat toch een verschil met iemand die op de stoep ligt. Hoe afwijkender het gedrag van wat men gewend is hoe groter het gevoel van onveiligheid. "Afwijkend gedrag" is ook voor buurtbewoners onderling verschillend. Sommige vinden het zeer ok dat mensen op de stoep zitten en anderen vinden het geen zicht. De gesprekken verlopen dus niet alleen tussen personeelsleden en buurtbewoners maar ook tussen buurtbewoners onderling. er worden ervaringen uitgewisseld. Men leert van elkaar. Wij vanuit de instelling willen de veiligheid optimaal houden maar willen ook het onveiligheidsgevoel kunnen verminderen. Mekaar beter leren kennen is daarbij een zeer belangrijk element is en daar willen we nog meer werk van maken. We voorzien eind januari of begin februari een zondagnamiddag met koffie en gebak voor alle buurtbewoners, personeelsleden en patiënten van de instelling. We willen zeer graag deze mix van deelnemers ook in de organisatie terugvinden.
Op donderdag 24 november 2011, om 19.00u zijn personeelsleden, patiënten en buurtbewoners welkom op afdeling 2D van onze instelling om samen deze namiddag voor te bereiden.

zaterdag, november 12, 2011

Dakloze, stinkende, geesteszieke...

In De Standaard Weekblad kan U vandaag een reactie lezen op een artikel van Kristof Hoefkens. De man had vorige week in hetzelfde weekblad een poging gedaan om een onderscheid te maken tussen zwervers. Hij nam het op voor de niet-psychiatrische patiënten in deze groep. De anderen noemde hij ondermeer "dakloze, stinkende, geesteszieke, schurftige oude mannen die al hun problemen aan zichzelf te wijten hebben"...

De reactie van Professor Guido Pieters, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie luidt ondermeer: stigmatisering van mensen met mentale stoornissen is een complex samenspel van gebrekkige kennis, negatieve vooroordelen en discriminerend gedrag op vlak van wonen, tewerkstelling en gezondheidszorg. Ondanks hoopgevende Te Gek-activiteiten op Canvas en in De Standaard blijft er nog veel werk aan de winkel".

dinsdag, november 08, 2011

Overlegplatform

Het overlegplatform bestaat nu een zestal jaar. We, buurtbewoners en personeelsleden van PC Sleidinge, komen vier keer per jaar samen om de contacten tussen buurt en instelling zo optimaal mogelijk te maken en te houden. In een vorige vergadering bleek dat nog steeds buurtbewoners niet afweten van het bestaan van dit overleg. Dit is zeer jammer. We blijven zoeken hoe we die bekendheid kunnen vergroten. Dit is één van de punten op de agenda voor de volgende vergadering. Deze gaat door op donderdag 17 november om 20.00u. U bent zeer welkom.