woensdag, juni 18, 2014

Herdenken

Gebeurtenissen die je nooit vergeet... Tien jaar geleden... Een ex-patiënt van het psychiatrisch centrum in Sleidinge schiet twee mensen dood in de frituur rechtover de instelling. Het dorp is in shock. Ook de patiënten en personeelsleden van de instelling zijn in shock. Het zal het startpunt zijn voor een meldpunt en het startpunt voor een gestructureerd intens overleg tussen buurtbewoners en instelling. We zijn trots op die samenwerking die uniek is voor België. Toch blijft het verdriet voor wat gebeurde. We denken ook vandaag aan de familie, vrienden en naasten van de slachtoffers. We zullen ze nooit vergeten. Denkend aan hen werken we intens verder aan verbondenheid voor allen die in deze gemeente wonen, werken en verblijven

maandag, juni 02, 2014

Kwartiermaken...

Kwartiermaken is als hulpverlener aandacht hebben voor verandering in denkpatroon, houding en handelen van anderen tegenover je cliënt en tegenover mensen met een psychische kwetsbaarheid in het algemeen. Het gaat niet meer over de kenmerken van de cliënt maar over die van de buitenstaander in relatie tot je cliënt. Het houdt in dat je als hulpverlener bereid bent de omgeving te veranderen in functie van je cliënt en dat getuigt van een totale andere manier van denken over hulpverlening. Laten we samen het verschil maken...