dinsdag, juli 15, 2014

We ondernemen sociale actie

Ochtendvergadering op de rehabilitatie-afdeling van het psychiatrisch centrum. Een patiënt wil dat er meer aandacht besteed wordt aan het zoeken naar werk, naar vrije tijdsbesteding en naar een woonst. We geven hem gelijk. 
Daar draait het om: je leven weer kunnen opnemen na het verblijf in de instelling. We botsen op praktische problemen, onder meer de lange wachtlijsten voor sociale woningen. Het zijn deze praktische hindernissen die je tot wanhoop kunnen drijven. Wie kan nu jaren in een instelling blijven enkel omdat je geen betaalbare woning vindt. We besluiten tot sociale actie. We gaan over tot protest. We willen ons laten horen. Het actie ondernemen schept een band tussen personeel en patiënten. Patiënten voelen zich door ons ernstig genomen. Ook wij, personeelsleden, blijven niet bij de pakken zitten. Zullen we als sandwichman op straat lopen met borden waarop geschreven staat: "wij zijn op zoek naar een betaalbare woning"? Het is maar één van de ideeën. En we gaan de pers inschakelen! Wie wil mee denken over sociale actie of wil meedoen is welkom in buurtcentrum Cardijnwijk (Sleidinge) op dinsdag 29 juli om 10.15u.

(Patiënts of the psychiatric ward rehab and professionals are going to undertake social action. The waiting lists for social housing are too long. Maybe we will walk around in the city wearing posters "we are looking for affordable houses to let" Join us in this protest)donderdag, juli 10, 2014

buurtproject Sleidinge

Een buurtproject in Sleidinge waar we van uit de psychiatrische instelling aan meewerken. Klik hier

woensdag, juli 02, 2014

Participatiewet in Nederland

Zwaar misbruik maken van het woord "participatie" om zeer liberale en hardvochtige principes door te voeren: je moet het maar durven. 
Het gebeurt nu in Nederland... Ik heb als Belg heel erg veel respect voor Nederlanders zoals Harry Gras, Rokus Loopik, Doortje Kal en Andries Baart maar niet voor de Nederlandse politici die het voor dit moment voor het zeggen hebben als ze het hebben over "vermaatschappelijking". Zij hebben het niet meer over "participatierecht" maar over "participatiedwang" met als bedoeling om te besparen op voorzieningen die door de staat moeten georganiseerd worden.