donderdag, december 27, 2012

we vieren samen oudjaar in zaal Germinal

Het wordt weer gezellig in de Velodroomstraat te Evergem.

Wij van Kiosk zijn maandagavond uitgenodigd door mensen van vzw Germinal om samen de overgang van oud naar nieuw te vieren. Vorig jaar waren we er ook en het werd een fantastisch feest. We hebben er zeer gastvrije mensen ontmoet.

We kijken er alvast zeer naar uit hen terug te zien !!!


de madammen van Mathilde volledig te bekijken !!

De boeiende documentaire over dakloosheid waarover we het hier al eerder hadden is nu volledig te bekijken via deze link.

zaterdag, december 22, 2012

Dank U wel, beste buurtbewoners...

Kioskmedewerkers vragen aan buurtbewoners om een gedicht, dat geschreven wordt door (ex-)psychiatrische patiënten, achter het raam te hangen


Frank De Boosere zou het hebben over hardnekkig ochtendgrijs. We kregen er ook nog miezerige en aanhoudende regen bij. We lieten ons echter niet doen vandaag en maakten een gezondheidswandeling door de Weststraat in Sleidinge. Een zestal Kioskmedewerkers ging in duo op stap en belden aan bij buurtbewoners van het psychiatrisch centrum. We nodigden hen uit om in mei volgend jaar een gedicht achter het raam te hangen. De dichters zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door mee te doen aan de actie verklaren buren zich solidair met hen die het wat moeilijker hebben en geven ze aan dat de gemeenschap open staat voor hen. Zowaar een mooie kerstgedachte.

Het trof ons vandaag hoeveel sympathie er is voor ons project. Bijna iedereen die we thuis troffen doet mee en dat zijn er een 40-tal. Bij nogal wat mensen die niet thuis waren gaan we nog eens langs. We zullen in het nieuwe jaar nog enkele andere straten in onze buurt bezoeken en hopen op een even mooie respons. Dank U zeer beste buurtbewoners!!!!

dinsdag, december 18, 2012

Van onze Kioskreporter

Onze reporter had erg uitgekeken naar dit concert en was achteraf zeer verheugd.
Zornik speelde Less > More op 30 november in Cultuurcentrum Stroming in Evergem.
Ondermeer "Scared of yourself" werd gespeeld, maar de klemtoon lag natuurlijk op de nummers van de nieuwste cd. Ook hun pianist, Pedro, was trouwens nieuw in de groep.
Onze reporter vond het opvallend hoe vaak Koen, de zanger, "merci" zei. En uiteindelijk ook wel eens "dank U wel".

donderdag, december 13, 2012

Gedichtenparcours Sleidinge mei 2013

affiche

Er komt een heus gedichtenparcours...

Psychiatrische patiënten, expsychiatrische patiënten, cliënten, ervaringsdeskundigen schrijven gedichten. Sleidingenaars, buurtbewoners van het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge (campus Sleidinge) kunnen meter of peter worden van een gedicht door het een plaatsje te geven achter hun raam of op een drager in de tuin.

Sleidingenaars tonen op die manier hun bereidheid om patiënten te laten integreren in de maatschappij. Het is een buurtproject en daarom organiseren we de daaraan gekoppelde happening in het buurthuis Cardijnwijk, de plaats waar we met onze organisatie Kiosk vergaderen.

Buurtbewoners, patiënten, expatiënten, gedichtenschrijvers zijn welkom op de bijeenkomst zondag 19 mei 2013.

woensdag, december 05, 2012

vzw deltawonen (beschut wonen)

Gisteren waren Kristel Van Raemdonck en Caren D'hont (Deltawonen) op bezoek bij ons in de Cardijnwijk.
Ze hadden het over hun werking binnen beschut wonen maar vooral ook over de manier waarop ze hun bewoners nog meer willen integreren in de naaste omgeving. We danken hen voor hun boeiende uiteenzetting. We zien elkaar zeker nog terug en werken goed samen bij het voorbereiden van een studiedag rond kwartier maken.

"We maken er de laatste tijd ook steeds meer een punt van om ons kenbaar te maken bij andere organisaties die bezig zijn met welzijn. Het gaat over herkenbaarheid, bruggen leggen ook.  Op die manier komen we meer terecht op het terrein van buurtwerk en bij vzw’s in de buurt. We hebben een gezicht gekregen in die sector.  Dit jaar hebben we ook samengewerkt met een schooltje in de  buurt rond gezondheid. " 

(uit het interview dat volledig zal te lezen zijn in de papieren Kiosk ter gelegenheid van de studiedag rond Kwartier maken op dinsdag 7 mei in de Centrale, Gent)

zaterdag, december 01, 2012

interview met beschut wonen Delta wonen

op dinsdag 4 december bent U uitgenodigd op het interview met de medewerkers van Beschut Wonen Delta Wonen. We zullen het vooral hebben over de manier waarop (ex-)psychiatrische patiënten zich integreren in hun omgeving. Het interview gaat door in Sleidinge, buurthuis Cardijnwijk om 10.15u

zondag, november 25, 2012

werk zoeken met cliënten die lang afhankelijk zijn geweest van hulp in geestelijke gezondheidszorg

IPS, individuele plaatsing en steun, is een model voor arbeidsbegeleiding waarbij werk wordt gezocht voor cliënten die langdurig afhankelijk zijn geweest van hulp in geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om betaald werk.Kenmerkend en onderscheidend aan  IPS is onder andere:  de focus ligt op regulier betaald werk;  er

wordt  snel en gericht  gezocht naar werk met een minimum aan voorafgaande assessment en voorbereiding; eventuele training  gebeurt bij voorkeur na de plaatsing op het  werk; arbeidsbegeleiding en  de zorg worden geïntegreerd.

De resultaten van een onderzoek in Nederland kan U hier lezen.
De hoofdanalyse wijst uit dat de deelnemers in de IPS groep significant vaker werk vinden (44%) dan de deelnemers uit de vergelijkingsgroep (25%). Sensitiviteitsanalyses wijzen in dezelfde richting. Als bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de mogelijke invloed van psychische gezondheid en locatie, blijft IPS effectiever dan reguliere arbeidsbegeleiding

De Meander van PC Caritas wint wetenschappelijke prijs Humane Psychiatrische Zorg

PC Gent-Sleidinge schreef voor het eerst de wedstrijd uit "Prijs Humane Psychiatrische Zorg". Voor de Meander (afdeling voor jongeren en volwassen met een mentale beperking en psychische problemen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel) schreef psychologe Evi Verbeke de winnende tekst, waarin beschreven staat hoe er het afgelopen jaar een verandering van visie en aanpak werd doorgevoerd op de afdeling De Meander.
(meer hierover leest u hier)

vrijdag, november 23, 2012

Kiosk op facebook

Kiosk kan U vanaf nu ook volgen via facebook. Neem een kijkje hier.

Romania Recovery Based Study Tour December 9th 2012

Zin om mee te gaan naar Boekarest met enkele zeer gedreven hulpverleners?
Harry Gras, Teamleider van een Forensisch ACT Team in Utrecht, reisde in de afgelopen jaren minstens 5 keer naar Boekarest. De stad Boekarest telt 5000 dakloze mensen. Hulpverleners bedienen deze grote groep met minimale middelen. Harry Gras heeft tijdens zijn reizen een start gemaakt met het opzetten van Outreach in deze stad. Hij trainde medewerkers in de ACT methodiek. Hij, Casper Nusselder en Rokus Loopik hebben zich voorgenomen onze middelen en kennis uit te wisselen met medewerkers van Samusocial in Boekarest. En dat middels een inspirerende en enerverende studiereis.

Het is soms nodig uit je comfort zone te stappen en te zien hoe in andere culturen de zorg voor kwetsbare mensen is georganiseerd. De inspiratie die deelnemers tijdens deze reizen opdoen weegt niet op tegen een verplicht verblijf in de schoolbanken en laat zich jaren na deelname nog voelen.
meer info op deze website

Henry Bauchau

De Vlaams-Franse auteur Henry Bauchau werd net geen 100. Zijn literair succes kwam pas laat.
 
Het was pas met 'Het blauwe kind' in 1996 dat Vlaanderen kennis maakte met een van zijn literaire expats. 'Maalstroom' (1998), de tweede vertaling uit zijn oeuvre, zette Henry Bauchau voorgoed op de Nederlandstalige, literaire kaart. Hij overleed in september dit jaar op 99-jarige leeftijd.

Bauchau werd bijna een eeuw geleden geboren in Mechelen. Na een opleiding tot advocaat verkaste hij na de Tweede Wereldoorlog naar Parijs, waar hij in de ban geraakte van de psychoanalyse. In zijn Franstalig literair werk zou die psychoanalytische verbeelding voorgoed haar weg vinden.
Bij Art et Marges loopt op dit ogenblik een tentoonstelling met tekeningen en schilderijen van Lionel. Deze man werd reeds als adolescent gevolgd door de psychoanalyst Bauchau. Op het moment dat Lionel begint te tekenen en beeldhouwen nemen de crisissen af. Bauchau heeft de therapeutische relatie beschreven in de roman "l'enfant bleu". 

Ga er eens langs


 2 dagen staat het Vermeylenfonds Evergem op de Kerstmarkt;opbrengst gaat naar het oudejaarsavondfeest voor de minderbedeelden van onze gemeente

woensdag, november 21, 2012

wat is kwartier maken?


Wat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond of anderen die met uitsluiting te maken hebben.
(van de website van Doortje Kal)

Doortje Kal komt op de studiedag die we organiseren

Deze ochtend is het zover. We hebben een datum en ook een plaats voor de studiedag over kwartier maken. De studiedag zal doorgaan op dinsdag 7 mei in de mooie turbinezaal van de Centrale (Gent). Doortje Kal heeft toegezegd om te spreken. We voorzien voor die datum nog eens bij haar langs te gaan om haar te interviewen. Dit gesprek zal dan via een speciaal nummer van Kiosk ter beschikking zijn op de studiedag.
Opvallend hoe snel Doortje Kal steeds weer reageert en hoe vriendelijk ook. Ze wil ons graag ontvangen in Utrecht of in Amsterdam. Ze is enthousiast over onze projecten. Dit is een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg.

samen aan tafel...

Gisterenmiddag in het Deltahuis, Gent. Ik ben nog wat te vroeg voor de vergadering en zoek nog wat gegevens op over de vorige bijeenkomst. Een groepje enthousiaste mensen zal elkaar straks weer ontmoeten. We zijn van zeer verscheiden oorsprong maar werken aan hetzelfde doel, de re-integratie van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Het gaat om eerherstel. We willen hen die aan de kant werden gezet omwille van psychische moeilijkheden, terug hun plaats laten innemen. Ze hebben net als elk van ons recht op een woonplaats, weg uit een ziekenhuisbed.

Caren (beschut wonen Deltawonen) heeft koffie gezet voor ons. Ze zal in de loop van de bijeenkomst vertellen over een bewoner die meedoet aan de studiedag. Jozef (buurtbewoner Sleidinge) komt binnen met Gino (cliënt). Ze hebben onderweg in de auto afgesproken aan een klein projectje te werken, een filmpje waarin Gino zal aangeven op welke plaatsen in de stad hij zich op zijn gemak voelt, "niches" worden het ook genoemd. Gino zal ook tijdens de vergadering wat over zichzelf vertellen en originele ideeën aanbrengen. We zitten samen om een studiedag rond kwartier maken voor te bereiden. Steven (straathoekwerk) zal de zaal reserveren. Kristel (Deltawonen) heeft het over een feest op het Fratersplein midden december. Het zou goed zijn mochten we al vooraankondigingen kunnen doen van onze studiedag. We kiezen voor een datum in mei volgend jaar. Guy (buurtbewoner Sleidinge) wil graag al weten wat van hem gevraagd wordt. Hij vindt dat we nog meer sprekers moeten hebben. Steven heeft nog voorstellen. Het wordt een aangenaam gesprek waarop ideeën over en weer gaan. We kunnen ervaringsdeskundigen uit de Wed vragen mee te doen. Peter (mobil team) vraagt het aan zijn collega Jochen die verantwoordelijk is voor de werking rond ervaringsdeskundigen. Rik (directie psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge) denkt mee over de praktische kant van de organisatie.

Ik kijk af en toe eens rond tijdens deze vergadering en ben trots op de grote verscheidenheid aan mensen die rond deze tafel zit. Daar is het ons nu net om te doen toch, mensen van allerlei groepen en meningen en ingesteldheden samen te brengen. We kijken er nu al naar uit om ook U te ontmoeten, op onze studiedag. U kan de voorbereidingen alvast hier op deze blog verder blijven volgen...

dinsdag, november 06, 2012

nieuwe film over een man die stemmen hoort...

Verloren jaren
 Bas Labruyère voelde zich overal gevolgd. Hij had het gevoel dat hij in de gaten werd gehouden.  Hij hoorde stemmen in zijn hoofd. Steeds meer. Steeds luider. Tot het voor hem onmogelijk werd om zijn studies aan de Nederlandse Film en Televisie Academie af te maken.
Hij werd opgenomen in een psychiatrische kliniek en daar raadden ze hem aan om zijn ervaringen te verfilmen. Het resultaat heet Verloren Jaren. Een film waarin een man die jarenlang ten prooi was aan psychoses voor het eerst in zijn hoofd laat kijken.
Ook hier kan U meer vernemen over het ontstaan van deze film
(met dank aan Maggy om dit bericht door te geven)


vrijdag, november 02, 2012

van onze verslaggever voor KioskOnze reporter was deze keer in het Cultuurcentrum in Evergem en zag onderstaande voorstellingen:
Les ballets C de la B/ Koen Augustijnen.
Au-Delà

Au-Dela gaat over het hiernamaals, hoe het zou zijn als men wakker wordt en vaststelt dat men dood is,
en men geen nieuwe kans krijgt.
'Zoals je was zul je herinnerd worden'
Het stuk speelt zich af rond de sterfelijkheid.
Het einde van de voorstelling wordt door de dansers, een voor een, een anekdote verteld, van mensen die een dierbare verloren

De choreografie van Koen Augustijnen is een 9/10 waard!
Uitvoering dansers 8,5/10

Uw Kiosk-verslaggever,
Eduard


   


The Antler King en Renee Van bavel.
Helden/Heroes

The Antler King, bestaat uit een getrouwd jong koppeltje,
Zij is ex-hooverphonic zangeres Esther Lybeert.
Hij is Maarten Flamand bekent van de single 'alone'.
Wekenlang een Hit op de Radio, en ook een europese reclame-campagne
 Zij zingt, speelt drum, en toestenbord(engelse songs).
Hij zingt bijstem en speelt akoestische en elektrische gitaar.
Renee van Bavel, is Nederlandse uit Amsterdam en zingt nederlandse songs.
Stond tijdens Nekkanacht2011 aan de zijde van Thé Lau, met wie ze samen het duet 'vanavond' opnam.
Scoorde meteen op radio 1.
Haar teksten schrijft ze op de trein, de bus.
Over wat ze ze ziet of meemaakt, pent ze een lied neer.

Maarten Flamand is nu met een bekende groep een lied aan het opnemen dat internationaal hoog zou kunnen scoren,
dit zei hij me aan de toog.
The Antler King en Renee Van Bavel brachten zelf geschreven songs
een 9/10 waard!

Uw kiosk-verslaggever,
Eduard

donderdag, oktober 25, 2012

studiedag rond en met ervaringsdeskundigen

Op 22 november kan U naar een studiedag rond ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is een organisatie van Psychiatrisch Centrum Hieronymus. En de studiedag gaat door in de Witte Hoeve (Belsele, bij St.-Niklaas) Meer info vindt U hier.
Er zijn een aantal zeer interessante workshops. Zo is er bvb workshop 6:
Ervaringen met de rol van ervaringswerkerin  een ‘FACT-team’ Door Marjolein Windrich, Ervaringswerker en Voorzitter van de Vakgroep van Ervaringswerkers in GGZ Emergis
Marjolein werkt o.a. in een ‘FACT-Team’ (een mobiel team dat mensen uit GGZ thuis ondersteuning kan bieden) waarin zij veel aandacht heeft voor het persoonlijke herstel en empowerment van cliënten.Tevens heeft zij vanuit deze thema’s een adviserende rol ten aanzien van hulpverleners. Zij neemt u mee op de FACT-route en laat u kennismaken met de specifieke rol als ervaringswerker in het contact

woensdag, oktober 24, 2012

fietsverkoop Evergem

Elk jaar verkoopt de gemeente achtergelaten fietsen. Dit jaar worden er een 80-tal fietsen verkocht. Daarnaast onder meer ook nog een nivelleerblad voor aan een tractor, een pekelstrooier,... Op zaterdag 27 oktober kan men in het gemeentelijk magazijn (Oostveld 2) naar de kijkdag, van 9 tot 12 uur.
Zaterdag 27 oktober

Tijdens de kijkdag kan men meteen een bod doen (minimum 3 euro voor de fietsen). Behalve fietsen worden ook nog verkocht: een nivelleerblad voor aan een tractor, een pekelstrooier (voor aan tractor), 24m² ijzeren podium en een stroomgroep (Petter).
De goederen worden verkocht aan de hoogste bieder, in de staat waarin ze zich bevinden. Bij gelijke prijs geldt het vroegste bod. Het transport is ten laste van de koper.
(bericht uit Nieuwsblad)

internetverkooptentoonstelling

Aanloophuis Poco Loco organiseert een tentoonstelling via het internet. Je kan schilderijen reserveren en/of aankopen. De werken zullen ook live te zien zijn op de studiedag van Poco Loco op donderdag 8 november in Provinciaal administratief Centrum op ' Zuid. U kan alvast een kijkje nemen hier

zaterdag, oktober 20, 2012

de madammen van Mathilde

Het is de titel van een documentaire die deze week ergens wat verdoken op de zender Acht werd getoond. Bij radio 1 is deze documentaire binnenkort gratis te zien. 
Pieter De Vos is de maker van de documentaire
Drie jaar geleden organiseerden Mathilde Pelsers en haar dochter in Brussel de allereerste Miss Dakloos-verkiezing.
Miss DakloosEerste prijs: een jaar gratis wonen. Reden genoeg voor Pascale, Calimero en Marie-Thérèse om hun kans te wagen.
Pieter De Vos volgde de drie kandidates anderhalf jaar lang op de voet en won met zijn documentaireDe madammen van Mathilde dit jaar de Prijs voor Aanstormend Talent van de Vlaamse Vereniging voor de Filmkritiek. Hier kan U de trailer bekijken. 

donderdag, oktober 18, 2012

spaghetti eten voor het goede doel in Sleidinge

 Vzw Onderlinge Hulp inviteert iedereen vrijdag 19 oktober voor een spaghettiavond. Naar hartenlust eten kan van 19 tot 21 uur in de gemeenteschool, Sleidingedorp 142. Aanzitten kost 7/3,5 (kinderen tot 12 jaar) euro. De opbrengst wordt gebruikt voor onder meer de sinterklaas-, kerst- en paasactie voor lokale mensen die het niet breed hebben. Met de centen worden nog andere initiatieven genomen, waarbij behoeftigen centraal staan. Inschrijven kan via lievevandewalle1@hotmail.com of telefonisch op nummer 0498-13.72.75.

positief denken

Gisteren was er in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge een studieavond rond het onderwerp "Positief denken". Dr. Erna Claes werd uitgenodigd door de Christelijke Mutualiteit en ook Markant.

"Wat is de essentie van positief denken?
Dr. Erna Claes
Erna: “Het gaat er over om te accepteren dat bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Dat je niet alles onder controle hebt. Dat het leven boordevol mooie momenten zit, maar dat moeilijke gebeurtenissen en vervelende gevoelens er nu eenmaal ook deel van uitmaken.”

De voordracht werd op een humoristische en interactieve manier gebracht. Wat ik vooral onthield is dat we vaak blijven vasthangen aan gedachten die ons het leven moeilijker en ingewikkelder maken. Het is goed om onze manier van denken even onder de loupe te nemen en te proberen of we de gebeurtenissen misschien op een andere manier kunnen bekijken. 

De 150 aanwezigen zullen vandaag allicht eens hebben nagedacht als ze zich bvb in de file begonnen op te winden, of sakkerden op de regen... 

dinsdag, oktober 16, 2012

Art et Marges

In het kader van de 100ste verjaardag van Robert Garcet (de man overleed in 2001) loopt vanaf 25 oktober in het Brusselse Art et Marges een tentoonstelling over de bouwer van de toren Eben-Ezer.

HIj was een zelfverklaard  pacifist, anarchist en paleontoloog-, en hij bouwde zijn toren als monument voor de vrede en als protest tegen de oorlog. Hij werd daar toe geïnspireerd door zijn persoonlijke mythologie. Deze baseerde hij op vondsten van naar zijn zeggen bewerkte vuurstenen, waar hij uit heeft afgeleid dat reeds in het Tertiair mensen ("het Oude Volk") leefden, evenals overige zoogdieren. Deze bevindingen bracht hij in overeenstemming met kennis uit de bijbel. Zijn leer heeft hij in meerdere boeken, waaronder het zesdelige "Heptamaron" uiteengezet.
Eben-Ezer is een ontmoetingsplaats voor internationale pacifisten en esperantisten
Hier kan U meer lezen over de toren en de bouwer ervan. 

maandag, oktober 15, 2012

ontmoeting met Poemtata...


Op dinsdag 23 oktober, de volgende Kiosk bijeenkomst, verwachten we organisatoren van POEMTATA

Zij hebben in het verleden reeds heel wat georganiseerd waarin het gedicht centraal stond.
We zullen samen met hen een gedichtenroute organiseren in Sleidinge. Wie wil meewerken aan de organisatie is welkom. Maar U zou bvb ook mee kunnen werken aan het informeren van buurtbewoners over deze actie, zelf gedichten schrijven…
Buurtbewoners kunnen het peterschap over een gedicht van U op zich nemen. Ze zullen gedichten voor het raam hangen, of op een drager in de tuin plaatsen. Als U dat wil dan brengen we U met deze buurtbewoner in contact. We voorzien een opening met receptie. Misschien kan U daar een handje toesteken.
Maar misschien hebt U nog andere ideeën… Kom gerust eens langs….

Wil U meer info bel dan naar 0490445914.
U bent zeer welkom op dinsdag 23 oktober 2012 om 10.15u in het buurthuis van de Cardijnwijk. 

zondag, oktober 14, 2012

vergadering Kiosk

Vorige dinsdag hebben we in Kiosk een interview voorbereid met de verantwoordelijken van beschut wonen Delta-wonen. Dit interview zal te lezen zijn in de uitgave van Kiosk die tegelijkertijd brochure zal zijn voor de studiedag over Kwartier maken, begin volgend jaar.

nieuwe datum

De uiteenzetting over Kiosk in campus Sleidinge zal doorgaan op een andere datum dan de eerst vooropgestelde.
U kan ons aan het woord horen op campus Gent, Fratersplein, op donderdag 25 oktober vanaf 12.00u.

woensdag, oktober 03, 2012

gratis ontbiijt in de week van de armoede, wijk Rabot


Net als vorig jaar organiseert buurtwerk in samenwerking met Wijkgezondheidscentrum Rabot een gratis ontbijt in de week van de armoede. Dit jaar gaat dit door op maandag 15 oktober in het buurtcentrum van 8u30 tot 12u00. Op dit ontbijt wil het buurtwerk en het wijkgezondheidscentrum vooral kansarme bewoners uit de wijk bereiken. Het zal zoals de voorbije twee jaar een gezond ontbijt worden. Elke aanwezige ontvangt bij aankomst een bonnetje waarmee men een keuze kan maken uit het buffet.

Nieuwsbrief OCMW Evergem

Het Ocmw Evergem heeft een nieuwsbrief uit. U kan deze hier bekijken.

studiedag

"Omgaan met euthanasievragen in een psychiatrisch ziekenhuis", met de focus op ondraaglijk psychisch lijden.
Deze studiedag gaat door in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge (campus Sleidinge), op donderdag 4 oktober vanaf 13.30u tot 17.00u. Met ondermeer sprekers als Dirk De Wachter en Wim Distelmans.

maandag, oktober 01, 2012

Vonkel

Het Vonkelhuis, waar iedereen welkom is, biedt een onbevooroordeeld luisterend oor voor mensen met vragen rond sterven, dood, rouw, zelfdodinggedachten…
Vonkel verstrekt informatie en documentatie en kan eventueel doorverwijzen.
Voor alle activiteiten doen we een beroep op goed opgeleide vrijwilligers.
Wij waken bij een alleenstaande stervende die thuis wil blijven tot op het einde van zijn/haar leven. Bij een begrafenis of crematie van iemand die niet omringd is door familie of vrienden, willen we zinvol aanwezig zijn.
Vonkel wil een open discussieforum zijn waarin alle meningen en ideeën omtrent sterven, dood en rouw kunnen aan bod komen.

Op zaterdag 27 oktober om 20:00u organiseert Vonkel een benefietconcert in de Aula in Gent.
Meer info leest U hier.

donderdag, augustus 30, 2012

Even niet...

Kiosk-berichten op deze blog is even in verlof.
We zijn begin oktober terug.

In september bent U welkom op de Kiosk-bijeenkomsten in het buurtcentrum Cardijnwijk (Sleidinge) op dinsdag 11 september en
dinsdag 25 september, telkens om 10.15u

dinsdag, augustus 28, 2012

Rutger Kopland

Wim Kayzer maakte voor de VPRO heerlijke televisie. In de reeks van de Schoonheid en de troost stelde hij aan schrijvers, filosofen, kunstenaars, wetenschappers de vraag: "Vertel me wat dit leven de moeite waard maakt."
De mooiste van alle afleveringen is volgens mij die met Rutger Kopland.
"Aan de rand van een spoorlijn woont hij, onder de aanvliegroute van een vliegveld. Hij schrijft zijn gedichten in de schuur van de tuin. Het is zozeer het onderkomen van een dichter dat het bijna teveel van het goede wordt. Laten we hem omschrijven als de meester van de nostalgie, maar de nostalgie naar waar?"
(Wim Kayzer aan het begin van de aflevering).
U kan de aflevering hier bekijken. Zet U in de zetel met Uw laptop en geniet... De aflevering duurt meer dan 70 minuten.

Positief denken

CM organiseert op woensdag 17 oktober om 20.00u een infosessie "Positief Denken" in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge, campus Sleidinge. Begeleider is Erna Claes.
Positief denken geeft positieve gevoelens meer kans, het tempert pijnlijke gevoelens en het motiveert opbouwend gedrag. Door jezelf beter te leren kennen, kun je ook beter zelf beslissen over je leven. Je denkwijze in evenwicht brengen heeft dus een groot effect.

CM-leden: gratis, niet-leden 5 euro. Info en inschrijvingen 09.267.57.35 (vooraf inschrijven verplicht)

overlegplatform campus Sleidinge

Gisterenavond zaten buurtbewoners en personeelsleden van campus Sleidinge samen. Naar goede gewoonte werden eerst de binnengekomen meldingen overlopen. Het waren er beduidend minder dan anders. Opvallend ook dat een aantal van de meldingen niet alleen te maken heeft met klachten maar ook vanuit bezorgdheid rond patiënten van onze instelling. We juichen de betrokkenheid van de buurt op onze werking toe en hopen elkaar steeds meer in samenwerking te vinden. De bereikbaarheid via telefoon blijkt soms problematisch te zijn. Er wordt aan dit probleem gewerkt en er wordt zelfs uitgekeken naar een nieuw telefoonsysteem.


Deze avond krijgt het sociaal verhuurkantoor Meetjesland de kans haar werking uiteen te zetten. Leen Vertriest en Delphine Dauwens leggen aan ondermeer huiseigenaars uit waarom ze er belang bij hebben hun woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Deze voordelen zijn ondermeer stiptheid van betaling, onderhoud van de woning, administratieve taken, het zoeken en begeleiden van de huurders, duidelijk huurcontract, premies en het uitvoeren van opfrissingswerken. Het werkgebied van dit verhuurkantoor is Aalter, Knesselare, Zomergem, Waarschoot, Evergem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Maldegem. We krijgen een zeer deskundige en overtuigende uitleg en hopen dat in Evergem in het bijzonder meer eigenaars hun woningen daar willen verhuren. Het is in hun belang maar ook in dat van huurders uit de meer kwetsbare groepen.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst hebben we het over de studiedag die we volgend jaar willen organiseren samen met beschut wonen Deltawonen en straathoekwerk Gent. We willen ook de buurtbewoners en gemeentebestuur betrekken in de organisatie van deze studiedag. Wie wil meewerken is welkom op woensdag 3 oktober in het Deltahuis (Gent).

De volgende bijeenkomst van het overlegplatform is op maandag 5 november om 20.00u

Facebook

Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge kan je nu ook terugvinden op facebook. Klik hier.

woensdag, augustus 22, 2012

outsider kunstenaar

Daniel Johnston lijkt steeds meer insider dan outsider. Zijn muziek wordt nu ook gekoppeld aan reclame bij Axe. Deze slagen er in het mooie nummer te koppelen aan een toch wel zeer stereotiep mannen-vrouwen beeld. Ik zou zeggen luister vooral naar de muziek van Daniel maar mocht U toch nieuwsgierig geworden zijn naar de reclamespot... Kijk dan hier

Kunstenfestival

 Een heus kunstenfestival in Ertvelde volgende zondag... Er is ondermeer outsiderwerk te zien van bewoners van Den Dries (Evergem). De feestelijkheden worden georganiseerd door Oemtata en alles start vanaf 13.00u. Meer kan U hier lezen.

Nederland: centrum voor psychosen

Het Centrum voor Psychosen Molemann Tielens is geen psychiatrische instelling, maar een clubhuis. Patiënten kunnen er terecht voor yoga, lunch en muziek, maar ze moeten er wél wat voor terug doen. Lees meer hier.

Sociaal verhuurkantoor op Overlegplatform Sleidinge

Volgende week maandag kan U meer info krijgen over de werking van het sociaal verhuurkantoor Meetjesland. Huiseigenaars weten vaak nog te weinig over de werking van dit verhuurkantoor. Ze kunnen er nochtans belang bij hebben hun woning te verhuren via deze organisatie.
Wil U meer weten over deze dienst, kom dan langs op het Overlegplatform van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, campus Sleidinge in de Weststraat 135 te Sleidinge op maandag 27 augustus om 20.00u

Wereldfeest in Wippelgem

Op zondag 16 september staat de tweede editie van het Wereldfeest op stapel. Van 11 tot 19 uur kleurt het Kasteeldomein van Wippelgem stralend zuiders. Proef er de wereld in een notendop met een aperitieflezing, optredens, een wereldrestaurant, infomarkt en workshops voor kinderen. Lees meer hier

patiëntenrechten

Op 26 september 2012 kan U naar een studievoormiddag met als titel: "10 jaar patiëntenrechten. Reden tot feesten?".

Vlaams Patiëntenplatform
In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten tien jaar! Ervaringen
van patiënten leren dat patiëntenrechten nog steeds niet
goed gekend zijn, noch bij patiënten, noch bij zorgverstrekkers.
Bovendien kent de wet ook heel wat knelpunten waardoor
patiënten hun rechten niet kunnen uitoefenen. Het Vlaams
Patiëntenplatform vzw evalueerde de wet op basis van patiëntenervaringen.
Tijdens deze studiedag bekijken we ook drie patiëntenrechten
van nabij. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit binnen- en
buitenland geven we aan hoe patiënten meer betrokken kunnen
worden bij hun zorg en samen met hun beroepsbeoefenaar
kunnen streven naar voor hen de beste zorg op maat.
Meer over deze studiedag kan U hier lezen. 

Identiteit

We hadden het hier al een aantal keer over het nieuwe boek van Paul Verhaeghe. Vandaag was er in de Morgen een uittreksel te lezen uit dit boek. Kijk hier.

zaterdag, augustus 18, 2012

Straathoekwerk Gent: een reportage

In Gent zijn al sedert 1993 straathoekwerkers aan de slag. Hier kan je naar een mooie reportage over hen kijken.

vrijdag, augustus 17, 2012

Ambulantisering in de Geestelijke Gezondheidszorg

Studiedag Nederland. Als we ver vooruit willen kijken dan hebben we het nu reeds over 3 februari volgend jaar. Dan organiseren het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw hun jaarlijkse GGZ Kennisdag rond een actueel thema en deze keer zal het over ambulantisering gaan.
Alvast volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Hoe kan ambulantisering bijdragen aan goede zorg voor de patiënt.
  • Wat zijn tot nu toe de behaalde resultaten van ambulantisering.
  • Wat zeggen de feiten en cijfers. Hoe kunnen mantelzorg en zelfmanagement worden versterkt.
  • Wat is de rol van de eerste lijn.
  • Welke oplossingen biedt e-mental health.
  • Hoe kunnen FACT teams efficiënter worden ingezet.
  • Met welke partijen moet een sluitend zorgsysteem worden opgebouwd. 

Gemeentelijk infoblad Evergem

De septembereditie van De Burggrave, het gemeentelijk infoblad van Evergem, is gewijd aan Rieme. Je leest er natuurlijk ook nog andere info over de gemeente. Neem een kijkje hier.

woensdag, augustus 15, 2012

Kiosk: Fietstocht Evergem (1)

klaar voor het vertrek aan campus Sleidinge
Joseph heeft een fietstocht doorheen een deel van Evergem voor ons samengesteld. Het is 24 kilometer fietsen langsheen voor ons onbekende veldwegels. We hebben geluk: bij dit stralend zomerweer is het heerlijk op het platteland te zijn en kleine pareltjes in deze omgeving te ontdekken of te herontdekken.                                                  De deelnemers aan deze tocht zijn patiënten, ex-patiënten, personeelsleden en buurtbewoners van psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge, gewoon mensen onder elkaar die een leuke dag met elkaar willen doorbrengen. En dat zal het ook worden. Het is een manier om de integratie te bevorderen in Sleidinge. Je leert elkaar beter kennen en waarderen door samen activiteiten te doen.

de eerste halte aan waterbekken van Kluizen
Hilde heeft de picknick al naar de molen in Ertvelde gebracht zodat we zonder overtollig gewicht kunnen rondfietsen.

Eduard en Rudy hebben de fietsen nog een allerlaatste keer nagekeken en de hoogte van de zadels ingesteld naar gelang de grootte van de persoon en we kunnen vertrekken.

De eerste halte is aan het waterbekken van Kluizen en daarna fietsen we naar de molens in Ertvelde.

Kiosk: Fietstocht Evergem (2)

de draaiende wieken verwelkomen ons
De langste halte is die aan de molens in Ertvelde. Deze plaats is uniek omdat er zowel een windmolen als een rosmolen op hetzelfde domein zijn terug te vinden. Als we aankomen dan draait de molen al volop om ons te verwelkomen. Johan, de molenaar, neemt zijn tijd om ons uitleg te geven. Hij geeft ons een rondleiding tot in het dak van de molen en haalt even later ook een paard van stal om ons de werking van de rosmolen te tonen. De molens van Ertvelde zijn meer dan 200 jaar oud.


overal ook documenten over de molen
"Eind van de 18 de eeuw, in het jaar VII (1798) van de Franse overheersing, besluit Lieven Genbrugge tot het bouwen van een windmolen, rosmolen en woonhuis te Ertvelde voor zijn zoon Pieter Cornelis Genbrugge.
Johan Van Holle geeft uitleg
De bouwplaats is op het hoogste punt van Ertvelde, achter ’t dorp aan de drijhoek.
De molenmaker is Fredericus Pisonier uit Sleidinge (initialen FP 1799 op de maalgoot in de molen). Deze komt uit een bekend molenmakersgeslacht waartoe ook Augustinus, Petrus, Viktor en Edmond Pisonier behoren.


(een stuk tekst uit de website over de molens)


De huidige molenaar, Johan Van Holle, zal het domein in 1980 opkopen. De molens zijn op dat moment in zeer slechte staat. Op vijf jaar tijd wordt alles hersteld en zijn ze weer gebruiksklaar.

de rosmolen
Joseph en Peter
Het is een hele klim tot boven en gelukkig hangen er stevige touwen waaraan je je kan vasthouden op de tocht langs steile ladders. We krijgen een zeer technische uitleg over ondermeer de verschillende houtsoorten die gebruikt zijn in de constructie. Het doet ons opmerken dat zo'n molenaar toch ook een goede schrijnwerker moet zijn. 


De molen werkt ook nu nog wekelijks. Bakkers halen er hun meel en ook particulieren kunnen er kopen. Je kan er trouwens ook een weekje of een weekend vakantie doorbrengen.