donderdag, november 16, 2006

Tevredenheidsenquête

Vandaag konden de patiënten van onze instelling een tevredenheidsenquête invullen. Er wordt gepeild naar de wachttijd vooraleer ze in opname konden komen, naar de kwaliteit van de voeding, naar de bereidheid van het personeel om met hun familieleden contact te hebben, naar de mate waarin ze info krijgen over hun behandeling enz.

Bedoeling van zo'n enquête is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en daarin past inspraak van de patiënten.

Geen opmerkingen: