dinsdag, november 21, 2006

Huisartsenvereniging Evergem

Misschien hebt U nog niet gehoord van het bestaan van deze vereniging die afgekort HAVE wordt genoemd.
Ze werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht. De wettelijke statuten verschenen als dusdanig in het staatsblad van november 1984.
De vereniging heeft tot doel in de fusiegemeente Evergem de huisartsengeneeskunde door haar leden op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde manier te organiseren. Zij beoogt tevens een loyale samenwerking tot stand te brengen tussen huisartsen, specialisten, instellingen, verenigingen en andere personen die in de welzijnssector actief zijn. Zij streeft verder naar een wetenschappelijke en sociale promotie van haar leden.
Het lidmaatschap is beperkt tot de huisartsen.

Je vindt op de website ondermeer een overzicht van alle dokters in de gemeente en ook het telefoonnummer van de wachtdienst.

Geen opmerkingen: