maandag, november 13, 2006

Beschut wonen

Het is een huis in de rij, gewoon in de stad of op het platteland en meestal wonen er een vijftal expsychiatrische patiënten samen. Ze krijgen nog regelmatig begeleiding en ondersteuning.

PopovGGZ publiceert over de beschutte woonvormen in Oost-Vlaanderen een onderzoek met een aantal interessante resultaten.

* er is een vrij constante wachtlijst van 120 à 140 personen (wat overeenkomt met 17,5 à 20,6 % van het beschikbare aantal plaatsen)
* er zijn slechts weinig personen die op meerdere wachtlijsten staan of die zich tegelijkertijd in meerdere initiatieven aanmelden
* wie op een wachtlijst terechtkomt wordt nog slechts in zeer geringe mate effectief geïncludeerd
het overgrote deel van de verwijzingen gebeurt door het psychiatrisch ziekenhuis dat "eigen" is aan het samenwerkingsverband Beschut Wonen

Het is ook opvallend dat het aantal plaatsen beschut wonen ongelijk verdeeld is. Beschut wonen kwam oorspronkelijk voort uit psychiatrische instellingen, vandaar dat je de beschutwonen-plaatsen vooral in de buurt van deze instellingen vindt. Zo is er in de streek rond Dendermonde geen beschut wonen. Ook de buurt van Ronse en de streek tussen Aalst en Ninove blijven blinde vlekken.

Geen opmerkingen: