vrijdag, november 24, 2006

Opnieuw rust in aantal Kerkwegels

Kerkwegels zijn vaak historische verbindingen tussen straten of wijken en liggen doorgaans in landelijk gebied. Blijkbaar nodigt dat brommer- en quadrijders nogal eens uit om er tegen hoge snelheid en met veel lawaai doorheen te scheuren. Om een eind te maken aan de overlast die daarbij ontstaat, wordt in een aantal kerkwegels de toegang voor gemotoriseerd verkeer verboden: de Meerbeekschenreep, de Meulestraetewegel (Kattenwegel) en de Hoekskenskerkwegel.

De kerkwegel Meerbeekschenreep ligt tussen Meerbeke en de Meersstraat. De Meulestraetewegel (Kattenwegel) ligt tussen de Dellaertsdreef en de Mithremstraat. De Hoekskenskerkwegel ligt tussen de Dellaertsdreef en Langendam.Aan elke toegang tot een van deze kerkwegels komt er een bord C3 (verboden toegang voor gemotoriseerd verkeer) met een onderbord ‘uitgezonderd aangelanden’. Daardoor zullen enkel fietsers er nog in mogen en bewoners die via de wegel hun woning, grond of garage moeten kunnen bereiken.Deze beslissing (aanvullend reglement) wordt nu ter goedkeuring overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Als er geen opmerkingen meer zijn, kunnen de borden worden geplaatst en wordt de nieuwe verkeerssituatie van kracht.

Geen opmerkingen: