maandag, november 20, 2006

Film en foto 't Zandeken (Evergem)

De Evergemse wijk Zandeken heeft een rijke geschiedenis. Victoria Deluxe en Cultuurcentrum Evergem nemen het initiatief om er de geschiedenis van de laatste 100 jaar te registreren en te bewaren voor het nageslacht. Naar aanleiding daarvan kan men zaterdag 25 november oude filmbeelden en enkele foto's van de wijk bekijken.

De (ex-)bewoners van de Evergemse wijk Zandeken worden momenteel bevraagd naar hun verhalen en herinneringen. Bewoners worden geïnterviewd om zo hun verhalen vast te leggen, er is een fotograaf aan de slag in de wijk, er worden beeldopnames gemaakt… Geleidelijk ontdekt men zo de verhalen en de beelden die niet in de ‘boekjes’ staan. Er wordt naar gestreefd om alles tegen eind 2007 te bundelen in een herinneringsdocument.
Maandelijks heeft er ook een bijeenkomst plaats waarop de bewoners en makers elkaar ontmoeten, mee het toekomstige herinneringsdocument vorm geven, vragen kunnen stellen, voorlopige resultaten te zien krijgen. In oktober werden er al archeologische vondsten uit het Zandeken gepresenteerd en toegelicht. Tijdens de eerstkomende samenkomst, zaterdag 25 november, vertoont Lucien Buyens een Super8 film over ‘Zandekens Kermis’. De film dateert van 1980 en toont de wielerwedstrijden, het schietkraam, de ambiance in de danstent, een bolling… (duur 40 minuten). Aansluitend is er ook een fotopresentatie met oude beelden.

Iedereen is er welkom: zaterdag 25 november om 14.30 uur in de Vrije Basisschool Kluizen (Kloosterstraat 18-20, Kluizen), met koffie en koekjes. De toegang is gratis, maar men dient wel te reserveren via het cultuurcentrum (tel. 09 358 51 00, cultuurcentrum@evergem.be).

Geen opmerkingen: