woensdag, november 22, 2006

Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Groot-Gent is verhuisd

Psychiatrische thuiszorg of hulp aan huis na ontslag

Ook vanuit onze instelling wordt heel vaak beroep gedaan op psychiatrische thuiszorg. Als patiënten op ontslag gaan dan willen ze vaak nog verder begeleid worden. Ze kunnen terecht in het dagcentrum, maar een aantal van hen krijgt ook psychiatrisch thuiszorg. Dat betekent heel concreet dat er iemand aan huis komt om de patiënt verder te begeleiden. Meestal werken deze thuisbegeleiders binnen een netwerk met nog andere hulpverleners en zijn er overlegmomenten waarop de cliënt ook aanwezig kan zijn.

Het Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Groot-Gent nam recent zijn intrek in de gebouwen van PC Sint-Camillus. Het nieuwe adres is bijgevolg:
Beukenlaan 20
9051
Sint-Denijs-Westrem

Alle andere contactgegevens blijven dezelfde:
tel.: 09 / 223 58 80
gsm: 0479 / 85 44 00

(info van PopovGGZ)

Geen opmerkingen: