woensdag, januari 10, 2007

PC Sleidinge en psychiatrische ziekten (1)

Vandaag en de volgende dagen brengen we wat meer info over de instelling en over psychiatrisch ziek zijn. De tekst is opzettelijk éénvoudig en daardoor soms wat te éénduidig omdat het de bedoeling is om mensen te informeren die totaal niet vertrouwd zijn met de materie. Deze tekt werd geschreven door Jan Van Houtte

0. Inleiding

Om aan u PC Sleidinge voor te stellen en u iets te vertellen over wat psychisch ziek zijn is, geef ik u eerst een korte omschrijving van dit ziekenhuis.
Daarna zal ik u, ook kort, vertellen over psychische en psychiatrische problemen, symptomen en ziekten.
Ook krijgt u een toelichting over de problemen waarmee mensen tot hier komen, wat wij dan doen en hoe wij de mensen benaderen.

1. Wat is PC Sleidinge ?

Het Psychiatrisch Centrum Sleidinge is een specialistisch ziekenhuis voor mensen met psychiatrische en psychische problemen, die kiezen voor een intramurale en intensieve behandeling.

2. Wat zijn psychische en wat zijn psychiatrische problemen ?

Men heeft psychische problemen wanneer er problemen zijn in het geestelijk functioneren. Vb. depressief zijn, lusteloos zijn, angstig zijn, zeer verlegen zijn, teveel stress voelen, gespannen zijn, …
Psychische problemen hebben, betekent niet altijd dat men een psychiatrisch probleem heeft, doch wel dat men in een situatie is waarbij er op mentaal gebied een verandering is gekomen, die echter ook weer kan voorbij gaan.
Iemand die rouwt om het verlies van een partner of een kind kan zich lusteloos voelen, teneergeslagen zijn, moeilijk slapen,… Dit zijn symptomen die aangeven dat de persoon het mentaal moeilijk heeft.
Bij verlies van een dierbare heeft dit verlies ook niet altijd een plaats gekregen en kan het een tijd worden ontkend.
Iedereen kent wel het voorbeeld van de vrouw die na het sterven van haar man nog steeds de tafel dekt met bord en bestek op de plaats waar de man gewoonlijk zat. Hij wordt nog steeds aan tafel verwacht.
Het feit dat deze vrouw dit doet maakt deel uit van haar verwerkingsproces. Zij is niet ziek maar kan nog niet in alles afscheid nemen.

Bij mensen die psychiatrische ziek zijn is er een dieperliggende oorzaak. De problemen zijn vaak ook ernstiger, maar vooral : de symptomen die men heeft zijn veel minder van voorbijgaande aard.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: