woensdag, januari 03, 2007

Buurtactiviteit

Wordt het een wandeltocht, een fietstocht? Zullen we opnieuw een zwerfvuilactie doen? Een filmavond?

Op woensdag 17 januari komen patiënten, personeelsleden en buurtbewoners van de psychiatrische instelling samen om een gezamenlijke activiteit te plannen. Er werden al heel wat ideeën naar voor geschoven in voorgaande vergaderingen van het overlegplatform en het wordt tijd om er één uit te kiezen. We hopen zoveel mogelijk mensen te mogen begroeten om de activiteit te plannen en daarna zien we wel hoe we nog meer mensen kunnen warm maken om ook deel te nemen.

De bijeenkomst gaat door op woensdag 17 januari om 20.00u in St.-Jozef, Weststraat 135

Geen opmerkingen: