woensdag, januari 17, 2007

Het tijdschrift Psychè van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Een driemaandelijks tijdschrift

Sinds 1988 geeft de VVGG het blad Psyche uit. Deze uitgave is bedoeld om alle geledingen van de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg te informeren over en te betrekken bij wat bij de andere gebeurt. Er wordt ingehaakt op nieuwe tendensen in binnen- en buitenland, er is ruime aandacht voor informatie en vorming met de uitgebreide boekenrubriek en de uitvoerige agenda over studiedagen, congressen en opleidingen. De oplage van dit driemaandelijks tijdschrift over geestelijke gezondheid bedraagt 4000 exemplaren. Een jaarabonnement kost € 10.00.

In de volgende uitgave van dit tijdschrift zal een artikel verschijnen over de buurtwerking en het overlegplatform van onze instelling.

Geen opmerkingen: