maandag, oktober 09, 2006

Nieuwe treinopstapplaats te Evergem nu wel met voorzieningen voor personen met een handicap

De succesvolle optocht op maandag 11 september 2006 in Evergem heeft duidelijk vruchten afgeworpen. De gesprekken met Infrabel, de beheerder van de infrastructuur van de NMBS, zijn uiterst positief verlopen en hebben geleid tot de principiële beslissing dat de treinopstapplaats toegankelijk wordt voor personen met een handicap.

Schepen Johan Van hove : “De gesprekken die door de gemeente zijn opgestart n.a.v. van de initiële beslissing van INFRABEL om geen specifieke voorzieningen te bouwen voor personen met een handicap zijn in een zeer constructieve sfeer verlopen. Deze hebben geleid tot een voorstel dat werd goedgekeurd door het voltallig Evergems college. De totale gemeentelijke bijdrage zal ongeveer 35.000 à 40.000 euro bedragen, wat de helft is van de kosten voor de bouw van de opstapplaats aangepast voor de personen met een handicap of voor minder mobiele personen.

Het Spoorlijncomité Gent-Eeklo, Centrum OBRA, VZW DEN DRIES en alle scholen aan het Vurstjen zijn bijzonder verheugd over dit resultaat en feliciteren de gemeente en Infrabel met de genomen beslissing. We hopen nu allen op een snelle uitvoering van deze werken.

Geen opmerkingen: