woensdag, oktober 11, 2006

Anders Gewoon

Anders Gewoon zal in de komende drie jaar minstens tweemaal per jaar een op de ganse Vlaamse bevolking gericht initiatief ontwikkelen, waarbij beeldvorming en destigmatisering centraal staat.
In het najaar zal dit steeds gekoppeld worden aan de Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid, in het voorjaar zal een publieksdag georganiseerd worden waarbij o.m. de lokale “Anders Gewoon” projecten in de schijnwerpers zullen gezet worden

Binnen “Anders Gewoon” wordt de nadruk gelegd op lokale initiatieven waarbij ook buiten de muren van de zorg getreden wordt, en niet zorggebonden verenigingen (sportclubs, vrijetijdsverenigingen, lokale besturen, onderwijs, enz.…) niet alleen doelgroep (object) maar mede-actor (subject) worden: de lokale initiatieven worden samen gedragen.

U kan er op de site alle georganiseerde activiteiten op na lezen

Geen opmerkingen: