vrijdag, oktober 27, 2006

Kruispunt Schoolstraat met Weststraat week lang afgesloten

In de Weststraat zijn er werken aan de gang voor de herstelling van het wegdek. Verkeer vanuit de Schoolstraat rijdt daar noodgedwongen over een stuk van het heraangelegde betonvak. Dat doet de herstelling uiteraard deels teniet. Daarom wordt de toegang van de Schoolstraat tot de Weststraat tijdelijk afgesloten.
De Schoolstraat komt op twee plaatsen uit in de Weststraat. De tweede toegang (voor verkeer vanuit Sleidinge-Dorp, dus het stukje Schoolstraat parallel met Akkerken) wordt tijdelijk afgesloten. Om te zorgen dat het beton in de Weststraat de tijd krijgt om uit te harden zal het verkeer daar niet meer vanuit de Schoolstraat de Weststraat in kunnen.Het verkeer vanuit de Schoolstraat zal moeten omrijden via het stukje van de Schoolstraat tegenover de Vrije Basisschool de Bijenkorf: van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november. Aan de bewoners die wonen in het afgesloten stukje Schoolstraat tussen de Vrije Basisschool en de Weststraat wordt gevraagd om voor één keer het afval aan te bieden ter hoogte van de eerste signalisatieschraag. Op die manier is een vlotte afvalophaling verzekerd.Signalisatie niet verplaatsenHet is absoluut verboden om de signalisatie (schragen, borden…) bij werken te verplaatsen, in het belang van alle bewoners. Als er signalisatie blijft staan in de straat, ook wanneer er geen werkmannen ter plaatse zijn, wil dat nog niet zeggen dat de weg weer toegankelijk is. Nieuw aangelegd beton bijvoorbeeld heeft heel wat tijd nodig om uit te harden. Wordt er te snel over gereden dan is de herstelling een maat voor niets en gaat de herstelde weg binnen de kortste keren weer stuk.Het gemeentebestuur vraagt hier extra aandacht voor aangezien bij recente werken in de Weststraat de signalisatie is opzij gezet waardoor een deel van het geleverde werk opnieuw diende te worden uitgevoerd. Als het gemeentebestuur kan vaststellen wie er signalisatie verplaatst, dan zal die persoon verantwoordelijk worden gesteld voor de aangerichte schade en een schadevergoeding moeten betalen.

Geen opmerkingen: