donderdag, maart 15, 2007

Een stukje geschiedenis...

Wist U dat het Sint-Jozefinstituut ( een onderdeel van het latere Psychiatrisch Centrum Sleidinge) tijdens de tweede wereldoorlog een toevluchtsoord was voor onderduikers? Dit blijkt uit onderstaand document:

"Uit alle hoeken van het land kwamen opgejaagde jongelingen en mannen hier aanbellen om onderdak. Walen en Vlamingen, tot Joden toe, vonden te Sleidinge een veilige schuilplaats tegen de opsporingen van den bezetter. Naast de stille zieken zag men hier tal van jonge mannen, die slechts met moeite hun blozende gezondheid en hun jeugdige geestdrift konden verbergen. Daar waren er van alle slag en stand. Zij die werden opgeeischt om in den vreemde voor den vijand te gaan zwoegen, roekelooze leden van de verzetsbewegingen die hun zaak bij de Duitschers hadden verkorven en nog bijtijds aan hun handen waren ontsnapt. Verder verbleven er spionnen, actieve leden van het Belgische leger, voor wie de toestand steeds gevaarlijker werd, en arme versukkelde Joden. Broeders, dr. en voortvluchtigen deelden allen hetzelfde gevaar." (uit het Guldenboek vriendelijk aangeboden aan den Eerw. Broeder Overste alsmede aan de Heer Dr. Suy op 1 februari 1945, Kloosterarchief Broeders Hiëronymieten Sint-Niklaas, afdeling Gent, nr.73)

De toenmalige overste Augustinus (Henri Teirlynck), is een geboren en getogen Sleidingenaar. Voor bewezen diensten kent het besluit van de Regent van 15 november 1947 hem de burgermedaille 1ste klasse 1940-1945 toe.

(deze informatie komt uit "De Geschiedenis van Sleidinge", deel 2, p.863)

Geen opmerkingen: