maandag, december 18, 2006

Vuurwerk

De burgemeesters van Evergem en Assenede roepen gezamenlijk alle bewoners van beide gemeenten op om extra aandacht te hebben voor de veiligheid bij het gebruik van vuurwerk. Vooral om de overgang te vieren van oud naar nieuw wordt er steeds vaker vuurwerk afgestoken. Op zich vormt dit geen probleem, ware het niet dat door deze trend ook de kans op incidenten stijgt. Vuurwerk kán hand in hand gaan met feestvreugde, zolang de veiligheid van de omwonenden niet in het gedrang komt.

Iedereen die privé vuurwerk ontsteekt draagt een grote verantwoordelijkheid. Men moet er nauw op toezien dat er in geen geval slachtoffers kunnen vallen en dat er geen schade veroorzaakt wordt bij omwonenden. In de gemeenten Evergem en Assenede mag men enkel vuurwerk ontsteken of voetzoekers doen ontploffen met voorafgaande toestemming van de burgemeester. Enkel in de nacht van 31 december op 1 januari is er geen machtiging nodig, mits de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om schade of gevaar voor derden te vermijden.

Geen opmerkingen: