vrijdag, december 08, 2006

het meldpunt is een hulpmiddel voor de instelling

Op woensdagavond was er overlegplatform, de vergadering waarop buurtbewoners en personeel van de instelling samenkomen om actie af te spreken die vooroordelen rond psychiatrische patiënten zouden kunnen bijsturen. Zoals steeds werden eerst de meldpunten doorgenomen.

Buurtbewoners belden in de loop van twee maanden vier keer op naar de instelling. Eén telefoontje betrof een patiënt die een winkel binnenstapte waar hij niet meer mocht komen omdat hij er ooit gestolen had. Wat opvalt is dat de drie andere telefoons gebeurden vanuit een bezorgdheid naar ex-patiënten, inwoners van Sleidinge, die het moeilijk blijken te hebben. Telkens werd er door het ziekenhuis ondersteuning aangeboden. Het gaat om iemand die de weg kwijt was en twee mensen die meer hulp en ondersteuning nodig hadden. Eén van hen werd opgenomen in de instelling.

Het meldpunt functioneert dus vooral als een manier om ons in de instelling duidelijk te maken als mensen die bij ons werden opgenomen in nood blijken te zijn. We juichen een dergelijke evolutie toe.

Geen opmerkingen: