dinsdag, december 26, 2006

Buurtinformatienetwerken


De politiezone Assenede-Evergem telt 6 buurtinformatienetwerken (BIN’s). In Evergem zelf zijn vier BIN's actief. In Assenede zijn er 2 Bin's. Sinds begin 2004 is er ook een BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen.

Voor elk BIN wordt er een coördinator aangesteld. De politie geeft via de coördinator nuttige tips en berichten door aan alle leden. Bijvoorbeeld over overvallen, het gebruik van valse bankbiljetten en preventietips. Dringende berichten worden met de BINfoon onmiddellijk doorgezonden naar het telefoonnummer van het BIN-lid. Het bericht dat door de politie is ingesproken kan zo worden beluisterd in zijn oorspronkelijke vorm. Minder dringende berichten gaan via e-mail en fax. Op die manier krijgen de leden snel de meest actuele informatie. Die informatie wordt door de leden enkel gebruikt met het oog op waakzaamheid en preventie. De BIN’s en BIN-Z zijn zeker geen groepering die toezichtrondes of patrouilles organiseert. De BIN-leden zullen dus nooit taken van de politie op zich nemen of optreden in naam van politiediensten.De BIN-leden zijn gewone burgers die in een bepaalde wijk een oogje in het zeil houden en elkaar op die manier beschermen. De BIN-zones zijn herkenbaar aan de borden die begin en einde van de zones aanduiden. Alle BIN of BIN-Z leden krijgen ook een sticker waarmee ze te kennen kunnen geven dat ze lid zijn van een BIN. Het beoordelen en beheren van de informatie gebeurt enkel door de politiediensten zelf..

Meer hierover kan U lezen hier

Geen opmerkingen: