vrijdag, december 22, 2006

"Muzik-kans": jammen in de Geestelijke Gezondheidszorg

cultuurparticipatie bij bijzondere doelgroepen

Cubido vzw wil de cultuurparticipatie bij bijzondere doelgroepen verhogen. Naast programma's voor die doelgroepen, wil men ook voorstellingen (muziek, theater, dans, ...) aanbieden met actieve participatie van het publiek. In het kader van dat laatste is Cubido vzw op zoek naar 10 voorzieningen uit de GGZ die willen deelnemen aan dit project. Wie zich eerst aanmeldt, heeft dus de kans om eens op een andere manier met een artiest aan het werk te gaan.Concreet: bewoners uit de GGZ krijgen de kans om samen met de groep "In Motion" in een workshop van 2 à 3 uren (2 x 1u) rond muziek te werken. Het gaat om een soort van jamsessie waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. De nadruk in deze workshop zal gelegdworden op ritmiek, dans en zang.Dit project loopt tussen 24 februari en 30 april. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50. Deelname kost 450 € + 50 € vervoerskosten, maar u kan een subsidietussenkomst ontvangen van 200 €.Kandidaat-voorzieningen sturen best voor 25 januari een mail naar info@cubido.be met vermelding van- naam voorziening- naam contactpersoon- contactgegevens (adres, telefoon, e-mail)- mogelijke data om het project te laten doorgaan (liefst op eenwoensdag-, zaterdag- of zondagnamiddag)- lijst van aanwezige muziekinstrumenten

Meer info:Sofie Donders (coördinator)Nele Vandierendonck (educatief medewerkster)Cubido vzwVzw Cultuur voor Bijzondere DoelgroepenWarmoesstraat 131210 Brusseltel.: 02 / 219 24 54e-mail: info@cubido.bewebsite: www.cubido.be


(bron voor dit bericht PopovvGGZ)

Geen opmerkingen: